Čo prináša septembrové číslo časopisu Posol?

Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová pripomína Bolestnú Matku Máriu. „Toto je dôkaz súcitu: zostať pod krížom… Aj my so zrakom upretým na Bolestnú Pannu Máriu otvárame sa viere, ktorá sa stáva súcitnou a vedie nás zdieľať svoj život s trpiacimi…“

Povýšme kríž v našom živote – takto nazval svoj úvodník páter Milan Hromník. Píše o tom, že v čase utrpenia a prenasledovania, keď treba vydať svedectvo ukrižovanému Kristovi, nastáva triedenie duchov i v cirkevnom spoločenstve. Kladie otázky na zamyslenie: „Kde je moje miesto pod krížom? Zodpovedá veľkosti Ježišovej obety? Bol som verný Ježišovi, keď žiadal odo mňa obetu, sebazaprenie, utrpenie?“

 V rubrike Úcta k Ježišovmu Srdcu nájdu čitatelia štvrtú časť textu anglického jezuitu Jamesa Fitzsimonsa (1919 – 2015), ktorý pomáhal ľuďom rásť v ich vzťahu k Bohu prostredníctvom modlitby. Tentoraz objasňuje, že Ježišovo prebodnuté Srdce bolo už v prvých storočiach kresťanstva objektom hlbokej nábožnosti, no nie ako znak bezmocného utrpenia, ale ako symbol sviatostného života, ktorý bezhraničná láska Vykupiteľa vylieva na Cirkev.

Septembrové číslo Posla pripomína aj Prisľúbenia Ježišovho Srdca – tak, ako boli zjavené svätej rehoľníčke Margite Márii Alacoque.

V rubrike Apoštolát modlitby nájdu čitatelia článok Andrey Eliášovej Medzi životom a večnosťou. Obsahuje svedectvo holandského karmelitána Titusa Brandsmu, ktorý počas druhej svetovej vojny zaplatil životom za svoju vernosť Kristovi. Autorka spomína jeho hlboké svedectvo z väzenia, ktoré sa zachovalo vďaka ošetrovateľke – žalárničke, ktorú priviedol k viere v Boha.

Petra Bajlová prináša článok o zbierke nádeje, ktorou vincentínska rodina na Slovensku podporuje boj proti hladu už 17 rokov. Kam putuje finančná pomoc získaná zbierkou? Napríklad do škôl na Haiti, chudobnejším ľuďom do Hondurasu, do Albánska, ale aj na Slovensko, kde pôsobia rehole slúžiace podľa príkladu svätého Vincenta de Paul. Dočítate sa tiež o praktickej pomoci Ukrajine v ťažkých časoch vojny a s tým spojenými ľudskými osudmi.

V cykle Biblia a morálka jezuita páter Ján Ďurica tentoraz poukazuje na to, ako Sväté písmo odzrkadľuje tému medziľudských vzťahov. Pripomína, že „vnútorný vzťah medzi láskou k Bohu a láskou k blížnemu predstavuje základnú charakteristiku biblickej etiky a Ježišovho učenia.“ Pripomína výrok svätej Matky Terezy: Čokoľvek robíš vo svojej rodine – pre deti, pre manžela, pre manželku – robíš pre Ježiša.

Kardinál Jozef Tomko vo večnosti: pod týmto názvom redakcia pripomína život i poslanie nedávno zosnulého emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov a významnej osobnosti nášho národného i cirkevného života. Čitatelia nájdu v časopise aj úryvok z jeho knihy Na misijných cestách.

Autorka Andrea Eliášová prináša aj príspevok Nadšenie a „zápas“ brhlovskej kostolníčky: o nevšednom úsilí nenápadnej ženy z malej farnosti v okrese Levice, vďaka ktorej sa podarilo zachrániť niekoľko vzácnych a poškodených barokových obrazov.

Sile príhovoru rehoľnej sestry Zdenky Schelingovej je venovaný článok v rubrike V radosti i bolesti. Prináša svedectvo o pomoci tejto blahoslavenej ľuďom v rozličných životných situáciách.

Páter Ladislav Csontos SJ sa v rubrike Z našich dejín venuje osobnosti pátra Michala Petráša SJ, nespravodlivo odsúdeného na desať rokov väzenia v čase totality, ktorý za nevyjasnených okolností zahynul v roku 1973. V texte nechýbajú ani spomienky pamätníkov.

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva čitateľom do pozornosti knihu o nedávno blahoslavenom Jánovi Pavlovi I. z pera francúzskeho novinára Christopha Henninga. Nechýba úryvok z knihy o usmievavom pápežovi.

V rubrike Posol deťom malým i veľkým tentoraz skúsená autorka Gabriela Spustová prináša deťom príbeh o tom, ako Pán Ježiš v evanjeliu odpúšťa hriešnici. Deťom sa cez príbeh prihovárajú opäť ich obľúbené postavičky – Vetríček a Kvapôčka – hrdinovia tohto seriálu.

Viete, kto sa stal najmladším biskupom na svete? O čom píše pápež František vo svojom novom apoštolskom liste? A koľko katolíkov žije na súostroví Fidži? Ktorí rehoľníci šírili úctu k Bolestnej Matke na našom území už od 13. storočia? Kedy a kto slávil prvú svätú omšu na území Kanady? O týchto a ďalších zaujímavostiach zo života Cirkvi sa dočítate v tradičnej  rubrike Letom svetom.

Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu. Zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.