Čo prináša septembrové číslo časopisu Posol?

V rubrike Stále aktuálne slová nájdu čitatelia myšlienky, ktorými nás pápež František povzbudil v Prešove pred dvoma rokmi. Svedkovia Kristovej lásky nechýbali v našej miestnej Cirkvi v minulosti a potrební sú aj dnes, pretože „viera sa šíri múdrosťou kríža…, svedectvom“.

Učme sa od Ježiša, vyzýva nás v úvodníku páter Ladislav Csontos SJ. A čo sa môžeme naučiť? „Buďte milosrdní… Nesúďte a nebudete súdení… Odpúšťajte a odpustí sa vám.“ – Aby sme to dokázali, máme účinnú pomoc: Božie slovo, Eucharistiu, sviatosti.

Rubrika Úcta k Ježišovmu Srdcu prináša ďalšiu časť cyklu Ježišovo prebodnuté Srdce. Taliansky jezuita Massimo Taggi uvažuje nad Kristom vyzdvihnutým na kríž a v tejto súvislosti pripomína slová starozákonného proroka Zachariáša.

Čo majú spoločné detský domov a zariadenie pre seniorov? Viac sa dočítate v príspevku Anny Abasovej. Príbeh zo skutočného života má názov Láska medzi nami. Rozpráva o dvoch ženách, ktoré spája dlhoročné priateľstvo a vzájomná pomoc.

Rubrika Apoštolát modlitby pozýva čitateľov modliť sa za tých, čo sú na okraji spoločnosti. Páter Jozef Bartkovjak SJ uvádza svoju skúsenosť z Arménska, kde sestry Matky Terezy obetavo slúžia práve takýmto ľuďom. Pripomína postoj Svätého Otca, ktorý vystríha pred „kultúrou vyraďovania“ a prebúdza záujem o druhých: „Sme povolaní, aby sme v nich objavili Krista… prepožičali im svoj hlas, ktorý im pomôže v ich problémoch“.

Rozhovor s jubilantom pátrom Jánom Ďuricom SJ, rodákom z Hriňovej, pripravil páter Jozef Bartkovjak SJ. Vysokoškolský pedagóg, známy biblista a zodpovedný redaktor nášho časopisu Posol v príspevku s názvom Moja cesta k duchovnému povolaniu prezradil, ako sa stal kňazom a jezuitom.

V ďalšej časti cyklu Biblia a morálka páter Ján Ďurica SJ objasňuje teologický základ a zdôvodnenie morálnych rozhodnutí. Píše o tom, že v živote rodiny aj celej spoločnosti je potrebné vziať si za vzor Krista, konať Božiu vôľu, napodobňovať Pána, ktorý nenadŕža nikomu.

Skúmajme svoj život vo svetle Písma – pozýva čitateľka Elena, ktorú zaujali príspevky na tému nádej, ktoré sme uverejnili v rubrike Sväté písmo v našom živote.

Vo štvrtej časti svojho Afrického zápisníka sa kňaz Mons. Marián Gavenda delí s čitateľmi Posla o zážitky z krátkeho pobytu v Tanzánii. Píše o tom, ako v africkej dedinke rastie nový Kostol Všetkých svätých, akú radosť priniesli finančné aj liturgické dary zo Slovenska miestnej cirkvi a pátrovi Damazovi, ktorý kedysi študoval v Ríme.

Recept na úspešný rodinný život? Pod týmto názvom čitatelia nájdu štvrtú časť rozhovoru s pani Máriou Draveckou, manželkou nedávno zosnulého matematika a diplomata Jozefa Draveckého, niekdajšieho veľvyslanca vo Vatikáne. Páter Jozef Bartkovjak smeruje svoje otázky k ich kontaktom s tajnou cirkvou, s Vladimírom Juklom, Silvestrom Krčmérym, s jezuitmi, ale aj k životu v Ríme.

Povzbudením je dnešné rodiny je aj nedávne mimoriadne blahorečenie celej rodiny Ulmovcov. Jej členovia žili a konali podľa svedomia a v súlade s Božou vôľou. Boli verní až do konca a už dostali svoju odmenu vo večnosti.

Na duchovné cvičenia podľa svätého Ignáca z Loyoly pozývajú jezuiti v Piešťanoch aj v Prešove. „Potrebuješ zastaviť sa a stíšiť v rýchlom tempe života? Môžeš sa stretnúť sám so sebou a so svojím Bohom, v tichu hľadať a nachádzať pokoj srdca…“

Jednou z tém ignaciánskych duchovných cvičení je aj téma Odkiaľ som? Podnetné myšlienky ponúka páter Milan Hromník. „Boh ma stvoril zo svojej nekonečnej dobroty a lásky… Má osobný záujem o mňa. Chce sa mi dať poznať… Chce mi darovať niečo zo svojho osobného vnútorného života.“

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva do pozornosti knižku Vieme sa modliť, pán kardinál? Formou otázok a odpovedí skúseného, vtipného a múdreho kardinála Tomáša Špidlíka SJ poodhaľuje tajomstvá modlitby.

Rubrika Naši nebeskí priatelia približuje svätcov, ktorí síce nepochádzali zo Slovenska, ale položili svoj život za Krista na našom území 7. septembra 1619. Traja košickí mučeníci Marek Križin, Melichar Grodecký a Štefan Pongrác sú príkladom jednoty, spolupráce a vernosti Bohu. Máme v nich mocných orodovníkov.

Ježišova modlitba. Takto nazvala svoj príspevok v rubrike Posol deťom malým i veľkým skúsená autorka Gabriela Spustová. Evanjeliové príbehy rozpráva zrozumiteľným, živým štýlom, pripája aj motivačné otázky pre deti.

Zaujímavosti zo života Cirkvi približuje rubrika Letom svetom. Zavedie čitateľov na Slovensko aj do Vietnamu, do susedného Rakúska či do Ríma. Všíma si nedávno zosnulú Matku Elvíru, ktorá mnohým mladým pomohla zbaviť sa drogovej závislosti a nájsť zmysel života.

Iskry svätého Ignáca trochu inak – myšlienky zakladateľa jezuitov s úvahami Gabriela Hevenešiho SJ nanovo spracovali páter Vlasstimil Dufka SJ a sestra Lívia Marková CJ. Ďalšia z uverejnených „iskier“ má názov Skutočná múdrosť. Vo zvukovej podobe sú tieto trojminútové zamyslenia – Iskry sv. Ignáca – dostupné na podcastových aplikáciách Spotify, Anchor, Google Podcasts, Pocket Casts, RadioPublic.

Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu. Zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.