Už sa stalo dobrým zvykom že sa Jezuiti a mladí z rôznych krajín a miest stretnú na programe Magis, kde spoločne zažívajú intenzívny čas modlitby, zdieľania, ale aj spoločných aktivít cez rôzne experimenty. Program Magis je založený na ignaciánskej spiritualite a jeho cieľom je naučiť účastníkov, ako nachádzať a poznávať Boha vo všetkých veciach a udalostiach.

Tento rok program Magis pripravujú jezuiti z Maďarska, uskutoční sa od 1. do 9. augusta a je určený pre mladých vo veku od 18 do 35 rokov. Sú pozvaní všetci mladí ochotní zanechať na čas svoje pohodlie a vyskúšať si svoje schopnosti v praktických experimentoch ako putovanie, spoznávanie ignaciánskej spirituality, charitná činnosť, umenie či ekológia. Keďže sa jedná o medzinárodný program je dôležitá aj znalosť angličtiny.

Registrácia bude prebiehať od 1. marca do 15. mája na novej stránke magis.jesuits.eu kde nájdete aj ďalšie potrebné informácie o Magise.

Program Magis, ktorý prebieha už viac než dvadsať rokov má dve časti: experiment a záverečné spoločné stretnutie.  Cieľom experimentov je zakúšať seba, druhých aj Boha novým spôsobom. Účastník sa ocitne v novej situácii, kde má skúsenosť tímovej práce, získa nové priateľstvá s mladými z rozličných krajín a objavíte, že všetci patríme do jedného spoločenstva ľudí čo je zrejmé aj cez krajiny kde sa experimenty uskutočnia. Okrem Maďarska účastníkov privíta aj Slovensko, Rakúsko a Rumunsko. Záverečné spoločné stretnutie vyvrcholí v Miškovci.

Témou Magis-u 2020 bude eucharistia a heslo je: „Si môj chlieb, môj život, moja láska.“ Je tomu tak aj preto, že Budapešť bude hostiť v 13. do 20. septembri 52. medzinárodný eucharistický kongres. Magis sa snaží o prehĺbenie eucharistickej stránky ignaciánskej spirituality prostredníctvom modlitby, liturgie, spytovania svedomia, experimentov a práce v skupinkách.

Účastník nech si vyberie akýkoľvek experiment, cieľom je nájsť spôsob ako maximálne využiť to najlepšie zo seba i z druhých a premeniť to na väčšiu Božiu slávu.

Zdroj: jesuit.eu
Foto: Vytautas Sadauskas SJ