Leto sa končí a je čas poďakovať za prijaté Božie dobrodenia. Pri príležitosti sviatku sv. Andreja-Svorada a Beňadika, patrónov Nitrianskej diecézy, sa na Skalke pri Trenčíne konala v týždni od 17. do 23. júla 2023 tradičná púť. Tentoraz bola rozšírená o novinku, trojdňovú duchovnú obnovu pod vedením jezuitov. Na pozvanie správcu pútnického miesta, miestneho farára o. Štefana Buča, ju viedli v dňoch 19. – 21. júla pátri Peter Girašek SJ a Jozef Bartkovjak SJ z trnavskej komunity. Pre pútnikov pripravili tri podvečery pozostávajúce z úvodnej adorácie a príležitosti na sviatosť zmierenia, zo svätej omše s biblickým podnetom a zo svedectiev o duchovnom a komunitnom živote jezuitov na Slovensku a vo svete.

Do pútnického kostola na Malej Skalke uprostred zelene vo svahu nad riekou Váh prichádzali ľudia z Trenčína, ale aj rekreanti tráviaci dovolenku v okolí: rodiny s deťmi, manželské páry, jednotlivci i skupinky, aj rehoľné sestry z neďalekých komunít vincentiek či satmárok. Viacerí prišli aj podeliť sa so spomienkami na nejakého jezuitu, ktorého v minulosti poznali. Páter Peter pozval k modlitbe meditatívnymi maľbami z vlastnej tvorby, inšpirovanými ignaciánskou spiritualitou. Páter Jozef sa rečou fotografií podelil o zážitky z práce vo Vatikánskom rozhlase a zo života jezuitov v Ríme. K duchovnej obnove prispeli aj hudobníci z farnosti a okolia.

Pútnický kostol, zďaleka rozpoznateľný podľa svojich dvoch veží, bol zakaždým zaplnený. Vytvorila sa rodinná pohoda a dvojicu pátrov pozvali miestni ľudia aj na návštevu do domácnosti. Kňazi z farnosti, otcovia Štefan Bučo, Dušan Berta a Anton Solčiansky, vytvorili výborné organizačné a bratské zázemie. Celé podujatie bolo mimoriadne požehnané. Bol to priestor na duchovné prehĺbenie, na vytvorenie priateľských kontaktov i na zakúpenie si hodnotných kníh z jezuitského vydavateľstva Dobrá kniha v Trnave.

Sme svedkami obnovy starého priateľstva jezuitov s Trenčínom? Je to len náhoda, alebo Božie riadenie, že bez akéhokoľvek zámeru termín duchovnej obnovy vyšiel práve na 250. výročie  smutnej chvíle, keď sa Skalka i mesto Trenčín rozlúčili s jezuitmi? Pápežské breve Klementa XIV. Dominus ac Redemptor, ktorým bola Spoločnosť Ježišova zrušená, nesie dátum 21. júla 1773. Presné štvrťstoročie.

Smutné výročie zrušenia „starej“ Spoločnosti Ježišovej je dôvodom pripomenúť si Božie dobrodenia späté s Trenčínom, kde jezuiti viedli stredoškolské kolégium. Podľa historických záznamov absolvovalo jezuitské gymnázium v Trenčíne v rokoch 1649 až 1773 celkovo 21.958 študentov, vystriedalo sa tam 250 jezuitov ako profesorov. Na starej Skalke, kedysi benediktínskej, bol noviciát pre uhorskú časť Rakúskej jezuitskej provincie. Skalkou pri Trenčíne prešiel neuveriteľný počet 2.431 jezuitských novicov. Matrika trenčianskeho noviciátu eviduje za obdobie 1656 – 1773 spolu 1.724 prijatých novicov-školastikov, z ktorých takmer polovica pochádzala z územia Slovenska, a 707 novicov-bratov. Omnia ad maiorem Dei gloriam – „Všetko na väčšiu Božiu slávu“.

Po celosvetovom obnovení Spoločnosti Ježišovej v roku 1814 sa jezuiti vrátili na Slovensko až v roku 1853, keď založili nový noviciát v Trnave. O rok neskôr obnovili kolégium v Bratislave, ale do Trenčína sa už ako komunita nevrátili.

Jezuiti majú v súčasnosti na Slovensku svoje komunity na území Bratislavskej arcidiecézy (Bratislava,  Ivanka pri Dunaji), Trnavskej arcidiecézy (Trnava, Piešťany), Košickej arcidiecézy (Prešov, Košice) a Spišskej diecézy (Ružomberok).

Nitrianska diecéza, ktorá má Skalku ako svoju diecéznu pútnickú svätyňu, nezanedbáva historické puto. Záujem správcu pútnickej svätyne o rozvíjanie ignaciánskeho dedičstva o tom jasne svedčí. Duchovný otec Štefan Bučo už v predchádzajúcom roku pozval jezuitov na Skalku na jednodňové podujatie. Dejiny jezuitov v Trenčíne a okolí vtedy pútnikom priblížil provinčný archivár P. Milan Hudaček SJ. Spolu s ním P. František Sočufka SJ predstavil knižné tituly o spiritualite a dejinách Spoločnosti Ježišovej.

Ako aktualitu dodajme, že najnovšou radosťou a nádejou Slovenskej jezuitskej provincie je prírastok dvoch novicov zo Slovenska. Kňaz Ján Mahút, pochádzajúci zo Spišskej diecézy, a laik Samuel Gerčák vstúpili 22. augusta 2023 do medzinárodného noviciátu v anglickom Birminghame. Majú pred sebou dvojročnú noviciátnu formáciu. Sprevádzajme ich modlitbami, a to aj na príhovor dvojice slovenských patrónov zo Skalky, sv. Andreja-Svorada a Beňadika.

Info a foto: Jozef Bartkovjak SJ