Sv. František Xaverský bol nasledovníkom a blízkym spoločníkom sv. Ignáca z Loyoly. V Cirkvi je známi ako veľký misionár východu a spolu so sv. Teréziou z Lisieux je patrón misií. František ohlasoval evanjelium ľuďom Indie a Japonska. Jeho túžbou bolo dostať sa do Číny no zomrel roku 1552 pred vstupom na čínsku pôdu.

Cirkev si pripomína jeho spomienku 3. decembra pre Spoločnosť Ježišovu je tento deň sviatkom. Okrem spomienky na tohto veľkého misionára v tento deň pri svätej omši v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave zložil pred Kristom v eucharistii tak ako prvý jezuiti v Paríži a v Ríme svoje slávnostné sľuby jezuita P. Martin Šebo. Po rokoch skúšok a formácie sa takto začlenil do apoštolského organizmu Spoločnosti ktorá nesie meno nášho Spasiteľa Ježiša. Sľubom chudoby sa zriekol súkromného majetku a prijal skromný a pracovitý život zo spoločne získaných dobier. Sľub čistoty sa zaviazal k životu bez rodiny, zameranému na Boha a na potrebu všetkých ktorí jeho pomoc potrebujú. Sľubom poslušnosti vyjadril svoju ochotu počúvať a spolupracovať, podriadiť svoje názory a predstavy dobru celku podľa vedomia predstaveného a takto kráčať. Štvrtým sľubom sa podľa vzoru prvých jezuitov zaviazal prijať akékoľvek misijné poslanie od sv. Otca.

P. Martin Šebo sa narodil 8. októbra 1975 v Bratislave. Roku 1996 vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Trnave kde začal svoju formáciu, po zložení jednoduchých sľubov 7. septembra 1998 pokračoval v štúdiách filozofie v Bratislave. Po nej nasledovala dvojročná magisterská prax v Košiciach a štúdiá teológie na Teologickej Fakulte Trnavskej Univerzity v Bratislave, po skončení ktorej nasledovala kňazská vysviacka tiež v Bratislave. Ako novokňaz pôsobil v Piešťanoch a potom v exercičnom dome v Prešove. Roku 2009 odišiel na štúdiá teológie do Bostonu a San Francisca. Po štúdiách sa vrátil na Slovensko, je rektorom kolégia Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave a vyučuje teológiu na Teologickej Fakulte Trnavskej Univerzity.

Informoval P. Peter Buša SJ