V pondelok 25. marca 2019, na slávnosť Zvestovanie Pána zložil celoživotné slávnostné rehoľné sľuby kňaz Spoločnosti Ježišovej páter Matej Kasan SJ.

Pri svätej omši v jezuitskom kostole Najvätejšej Trojice páter Matej zložil sľuby do rúk provinciála slovenských jezuitov pátra Rudolfa Uhera SJ. Páter provinciál v svojej kázni poďakoval pátrovi Matejovi za jeho doterajšiu službu v Spoločnosti Ježišovej a zároveň mu poprial vytrvalosť pri jeho nasledujúcej práci v Pánovej vinici.

Po svätej omši bolo pripravené pre hostí slávnostné pohostenie v Mariánskej sále pri jezuitskom kostole.

 

ŽIVOTOPIS P. MATEJA KASANA SJ

Meno, priezvisko, titul: Mgr. P. Matej Kasan SJ

Dátum narodenia: 18.6.1980

Bydlisko: Vavrečka na Orave

 

Spoločnosť Ježišova:

1999 – 2001  Noviciát v Trnave a v Ružomberku.

2001 – 2003  Štúdium Kresťanskej Filozofie na TF TU v Bratislave. Popri štúdiu pastorácia rodín, detí a mládeže v Spoločenstve Betlehem.

2003 – 2005  Magisterka – Misia v Kazachstane v medzinárodnej komunite jezuitov v Pavlodare.

2005 – 2009  Štúdium Katolíckej Teológie na TF TU v Bratislave. Popri štúdiu pastorácia rodín, detí a mládeže v Spoločenstve Betlehem.

2009 – 2010  Prefekt školastikov v Kolégiu Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave a zadelenie v sociálnej službe v rodinách.

2010 – 2015 Duchovný správca Centra pomoci pre rodinu v Trnave a výpomocný duchovný v Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave.

2013 – 2014  Výcvik systematickej terapie a rastu: „STAR basic“ v Šoporni.

2015  Tretia probácia v Čile v Santiagu de Čile.

2016  Rektor Kostola Najsvätejšej Trojice v Trnave a duchovný správca Centra pomoci pre rodinu v Trnave.

2018  Riaditeľ Centra pomoci pre rodinu v Trnave

 

Text: Jaroslav Šofranko SJ
Foto: Michal Lipovský