Spoločnosť Ježišova na Slovensku sa teší z nového diakona Samuela Jackaniča SJ, ktorý prijal diakonskú vysviacku v sobotu 27. júna v hlavnom jezuitskom kostole Najsvätejšieho mena Ježiš (Chiesa del Gesù) v Ríme z rúk Kardinála Michaela Czerného SJ, podsekretára Sekcie pre migrantov a utečencov. Spolu so Samuelom diakonát prijali ďalší 18 spolubratia medzi nimi aj český jezuita Petr Hruška, okrem nich boli vysvätení aj dvaja kňazi.

Na slávnosti sa zúčastnili Samuelovi rodičia a niekoľko slovenských spolubratov, ktorí pôsobia v Ríme. Vysviacku, ktorá sa mala pôvodne uskutočniť 14. apríla, ale z dôvodu pandémie bola presunutá sprevádzali prísne opatrenia proti epidémii.

V nedeľu 28. júna Samuel spolu s rodičmi a niekoľkými priateľmi poďakovali za dar diakonátu pri slávnostnej liturgii, ktorú slávili v izbách svätého Ignáca z Loyoly, ktorej predsedal novokňaz P. Vyacheslav Okun SJ z Ukrajiny.


Samuel Jackanič pochádza z obce Vechec v okrese Vranov nad Topľou. Vyrastal vo východnom gréckokatolíckom obrade. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 6. septembra 2010 v Ružomberku, kde absolvoval dvojročný noviciát. Potom nasledovali filozofické štúdiá v Krakove a po nich tzv. magisterka (pastoračná prax deliaca filozofické a teologické štúdiá), ktorú vykonával v Bratislave, kde sa venoval pastorácii študentov a správe provinčnej webovej stránky.

Základné teologické štúdiá absolvoval na jezuitskej Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme, kde bol členom rímskeho medzinárodného jezuitského kolégia del Gesù. V budúcom akademickom roku bude pokračovať vo vyšších teologických štúdiách v Paríži.

Samuelovi zo srdca blahoželáme a v jeho ďalších štúdiách i v službe ľuďom mu želáme a vyprosujeme veľa Božieho požehnania.

Informoval: Peter Buša SJ
Foto: Jozef Bartkovjak SJ, James Coolvi SJ