Spoločnosť Ježišova na Slovensku sa teší z nového diakona Mateja Sandtnera SJ, ktorý prijal diakonskú vysviacku na veľkonočný utorok 2. apríla v hlavnom jezuitskom kostole Najsvätejšieho mena Ježiš (Chiesa del Gesù) spolu s ďalšími dvanástimi jezuitmi z medzinárodného kolégia Mena Ježišovho v Ríme. Svätiteľom bol kardinál José Tolentino de Mendonca, prefekt Dikastéria pre Kultúru a Vzdelanie. Na slávnosti sa zúčastnili rodičia a slovenskí spolubratia s Pátrom Provinciálom Jozefom Šofrankom SJ.

Nasledujúci deň, 3. apríla Matej spolu s rodičmi a spolubratmi poďakovali za dar diakonátu pri sv. omši, ktorú slávili v izbách svätého Ignáca z Loyoly, ktorej predsedal P. Jozef Šofranko SJ. V tento deň novovysvätených diakonov na námestí sv. Petra pozdravil aj Pápež František pri stredajšej audiencii.

Informoval: Peter Buša SJ
Foto: Peter Buša SJ, Kristína Smogrovičová, jesuits.global, vaticannews.va