V sobotu 21. októbra, v deň spomienka na blahoslaveného Diega Aloiza de San Vitores, mučeníka, jezuitu a apoštola Mariánskych ostrovov, zložil celoživotné slávnostné rehoľné sľuby kňaz Spoločnosti Ježišovej otec Ján Burda SJ.

Počas Božskej liturgie v chráme Zostúpenia svätého Ducha otec Ján zložil sľuby do rúk provinciála slovenských jezuitov Jozefa Šofranka SJ.

Páter provinciál v svojej kázni poďakoval Jánovi za jeho doterajšiu obetavú, vernú a trpezlivú službu, za jeho odvahu, kreativitu a otvorenosť pred Bohom, aj za posledné obdobie, ktoré strávil na Ukrajine a zároveň mu poprial vytrvalosť pri jeho nasledujúcej práci v Pánovej vinici.

Po liturgii bolo pripravené pre hostí pohostenie v miestnom kultúrnom dome.

Kázeň P. Provinciála Jozefa Šofranka SJ v PDF
Foto: Katarína Kalmanová