V nedeľu 19. mája 2019 sa vo farskom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Hertníku konalo spomienkové podujatie z príležitosti 400. výročia od smrti Košických mučeníkov. Podujatie začalo svätou omšou, ktorú celebroval P. Vlastimil Dufka SJ.

Popoludní komorný súbor Collegium musicum Salvatoris z Bratislavy otvoril stretnutie skladbou Adoro te od Jacques Berthiera. Po hudobnom vstupe nasledoval rozprávaný životopis sv. Melichara Grodského obohatený o obrazovú prezentáciu jeho rehoľného príbehu, ktorý predstavil P. Milan Hudaček SJ. Interpreti z Collegia musicum obohatili toto vystúpenie o ďalšie skladby v priebehu i na záver dokumentačnej časti mučeníckeho svedectva sv. Melichara.

Podujatie s pomocou Jaroslava Kliča a miestnych veriacich zorganizovala Terézia Sobeková z Hertníka.

Ako troch Košických mučeníkov označujeme Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckeho, ktorí boli umučení 7. septembra 1619 v Košiciach počas povstania Gabriela Betlena. Boli obeťami bojov medzi protestantmi a katolíkmi v období vojen s Osmanskou ríšou. Pápež Ján Pavol II. ich 2. júla 1995 počas svojej návštevy v Košiciach vyhlásil za svätých. Veľké jubileum – 400. výročie ich mučeníckej smrti – završia 7. septembra 2019 v košickej katedrále.

Zdroj: TK KBS