Prostredníctvom masmédií rozvírila hladinu verejnosti kniha pátra Šebastiána Labu SJ pod názvom: Róbert Bezák, Pravda o odvolanom arcibiskupovi, ktorá sa šíri v elektronickej podobe. Provincialát Spoločnosti Ježišovej na Slovensku vydáva v tejto súvislosti svoje oficiálne stanovisko:

Služba zmierenia je jedným z hlavných poslaní Spoločnosti Ježišovej od jej počiatku. Toto poslanie jezuiti napĺňajú vernosťou Cirkvi, rešpektovaním rozhodnutí Svätého Otca a úsilím riešiť bolestné situácie v Cirkvi a vo svete v duchu Ježišovho evanjelia. To si vyžaduje ducha vzájomnej lásky, úcty, pokoja a pravdy.

Keďže táto kniha nespĺňa uvedené požiadavky, ani neprispieva k skutočnému zmiereniu, nemá rehoľné schválenie. Vyjadruje osobný názor a pohľad autora, a nie Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej. Povzbudzujeme všetkých ľudí, ktorí úprimné hľadajú pravdu a spravodlivosť, aby namiesto ďalších kontroverzií hľadali cesty, ktoré rešpektujú vzájomnú úctu, pokoj a pravdu. Sme presvedčení, že ony dávajú reálny predpoklad na dosiahnutie túženého dobra pre všetkých.

Jozef ŠUPPA, SJ
Viceprovinciál

Bratislava, 6. marca 2014