.

Ani toto leto nebude chýbať Stredoeurópsky Magis. Tento rok program pripravujú jezuiti z Poľska, ktorí organizovali aj svetový Magis 2016.

Program Magis je medzinárodné stretnutie mladých ľudí vo veku od 18 do 35 rokov, pozostáva z dvoch častí:

Experimenty, ktoré budú prebiehať od 14. do 20. júla na rôznych miestach v Poľsku, Litve, Lotyšsku, Česku, Maďarsku a na Slovensku. Ich cieľom je naučiť účastníkov nachádzať Boha v každodennom živote, vo svojich aktivitách, v ľuďoch, ktorých stretnú, ale aj tam, kde by Ho nikdy neočakávali.

Spoločné záverečné stretnutie v Lodži  od 20. do 22. júla vytvorí účastníkom priestor na podelenie sa o svoju skúsenosť z experimentov v národných skupinách a v rámci festivalu národov i možnosť predstaviť svoju kultúru a skúsenosť ostatným účastníkom.

Záujemcovia si môžu vybrať z ponuky 17-tich experimentov rôznych kategórií alebo tiež dobrovoľnícky experiment #beACTIVE, v rámci ktorého sa pripravuje spoločné stretnutie v Lodži.
Zoznam a krátky popis jednotlivých experimentov ako aj všetko potrebné informácie o Magise nájdete na stránke www.magis2018.org

Foto: účastníci Stredoeurópskeho programu Magis 2017 v Prahe