V dňoch 22 – 23. februára 2019 sa konalo prvé Stretnutie duchovných asistentov ZKVSES-FSE (Združenia katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku – Federácie skautov Európy) na Slovensku. Takéto stretnutie sa uskutočnilo prvýkrát, za čo sme veľmi vďační. „Duchovný asistent“ je kňaz, ktorý asistuje, sprevádza v spolupráci s vedúcim kruh, svorku, oddielu, ohnisko alebo klan. Pozvanie prijal aj vladyka Cyril Vasiľ SJ, ktorý ma nemalé skúsenosti v tejto oblasti, keď vykonával službu Federálneho asistenta FSE (pre celú federáciu) a dodnes sa venuje skautingu. Pripravil si pre nás tému: Skautskí vedúci a duchovní asistenti ako edukatívny tandem. V nej poukázal na spoluprácu kňaza a vedúceho, aby postupujúc podľa metódy skautingu (založenej Lordom Baden Pawellom), rástli skauti nielen po fyzickej, osobnostnej, ale aj duchovnej stránke. V tomto sa skauting nejaví ako cieľ, je len nástroj, ktorý používame na formáciu dobrého občana a kresťana. Stretnutie sa nieslo v bratskom duchu, kde sme po spoločnej sv. liturgii a obede ešte ostali chvíľu spolu a zdieľali svoje skúsenosti.

Text a foto: Adrián Čontofalský SJ, Národný asistent na Slovensku
skauti-europy.sk