Konferencia promótorov povolaní sa tento rok konala v Bejrúte v dňoch 5 – 9. mája 2019. V horskej oblasti v mestečku Bikfaya sme prijali ubytovanie v jezuitskom dome, ktorý je spojený s kostolom Notre Dame Delivrance. Prvý deň večer sa nám, promótorom a ich zástupcom z 11 provincií, prihovoril Páter Provinciál Dany Younés SJ, ktorý s nádejou hovoril o výzvach a projektoch krajín Blízkeho východu.

Na druhý deň nám program ponúkol spoločnú modlitbu a tému Život ako voda, ktorou nás páter José de Pablo SJ, socius Jezuitskej konferencie európskych provinciálov (JCEP) naladil na uvažovanie a podelenie sa so skúsenosťami našej osobnej práce za posledný rok. Pozreli sme si dokumentárny film o holandskom pátrovi Nicolasovi Kluitersovi SJ a vypočuli si svedectvá.

Jadrom stretnutia bola návšteva svätyne, v obci Barha, do ktorej páter Nicolas Kluiters SJ v r. 1976 prišiel pracovať, obetovať sa a položiť život ako mučeník (+1985). Stretnutie s obyvateľmi Barhy bolo silným zážitkom a ovocie práce p. Nicolasa SJ po 34 rokoch od jeho smrti je naozaj viditeľné (škola, farnosť…) Radosť domácich z našej návštevy vyvrcholila štedrým pohostením v záhrade domu pána Siita.

Predposledný deň bol dopoludnia pracovný. Páter Franck Janin SJ, prezident JCEP, nám predložil tému Indiferencia, a podnietil nás k modlitbe na prehĺbenie našej promočnej práce a k následnému zdieľaniu sa. Popoludní sme navštívili kostoly a mešity v centre hlavného mesta a pomocou sprievodkyne sme mohli nahliadnuť do problematiky integrácie rozdielnosti a napätí. Záver dňa patril posedeniu na terase 11 poschodového jezuitského domu so špeciálnym menu a moslimskou obsluhou.

Deň rozlúčky si vyžiadal niekoľko osobných i formálnych záležitostí ako napr.: Čo robíme v našich provinciách ako promótori povolania, myšlienka spolupráce na príprave Svätého roku 2021, zhodnotenie stretnutia, výber témy a miesta pre budúci rok konferencie promótorov a voľba troch členov koordinačného tímu.

O rok teda zavítame do Slovinska, kde sa budeme zaoberať dvomi témami: Povolanie rehoľných bratov a spiritualita muža.

Peťo Sabol SJ