Tri dni pred celosvetovým stretnutím predstaviteľov biskupských konferencií, hláv východných katolíckych cirkví a predstaviteľov reholí na tému ochrany maloletých, ktoré sa uskutoční vo Vatikáne od 21. do 24. februára, predstavili novinárom v Tlačovom stredisku Svätej stolice organizačnú stránku podujatia.

Na tlačovej konferencii v pondelok 18. januára o 11.30 vystúpili štyria z organizátorov. Chicagský arcibiskup kard. Blase Cupich a maltský arcibiskup a pridružený sekretár Kongregácie pre náuku viery Mons. Charles Scicluna hovorili ako členovia organizačného výboru podujatia o jeho zámere a pozadí. Prezident Centra pre ochranu mladistvých Pápežskej univerzity Gregoriana a člen Pápežskej komisie na ochranu maloletých páter Hans Zollner SJ, ktorý je referentom organizačného výboru, dal k dispozícii adresu oficiálnej internetovej stránky podujatia, ktorá bude aj neskôr slúžiť cieľu ochrany maloletých.

Tri témy diskusie: zodpovednosť, ručenie a transparentnosť
Páter Federico Lombardi SJ, prezident Ratzingerovej nadácie, ktorý bude moderátorom celého stretnutia biskupov, priblížil program podujatia. Pôjde o tri dni diskusie z ktorých každý bude venovaný špecifickej téme. Prvou bude zodpovednosť biskupov, druhou ručenie resp. branie na zodpovednosť biskupov a vyšších rehoľných predstavených (tzv. „accountability“) a do tretice transparentnosť. Diskusie budú prebiehať bez prístupu médií, priebežné informácie bude prinášať vatikánske Tlačové stredisko.

Celkovo 190 účastníkov si v Novej synodálnej aule vypočuje od štvrtka do soboty tri relácie za deň, po ktorých budú nasledovať otázky a odpovede. Medzi relátormi budú aj tri ženy. Práca v skupinách bude mať každý deň jeden ranný a jeden popoludňajší blok. V programe budú aj svedectvá obetí. Ako informoval páter Lombardi, organizačný výbor sa stretne súkromnou formou aj s predstaviteľmi združení obetí.

Svätý Otec vystúpi v nedeľu so záverečným príhovorom
Pápež František bude prítomný na celom stretnutí. Osobne otvorí prácu stretnutia a v nedeľu ju uzavrie príhovorom po skončení svätej omše. Nedeľné eucharistické slávenie sa bude konať o 9.30 v Kráľovskej sále Apoštolského paláca (Sala Regia), homíliu prednesie arcibiskup Mark Coleridge, predseda Konferencie biskupov Austrálie. Ďalším liturgickým slávením bude kajúca bohoslužba v sobotu popoludní. Momenty modlitby budú na úvod a na záver jednotlivých dní.

Na stretnutí bude celkovo 114 predsedov biskupských konferencií: 36 z Afriky, 32 z Európy, 24 z oboch Amerík, 18 z Ázie a 4 z Oceánie. Ďalej to bude 14 hláv východných katolíckych cirkví, 15 ordinárov, ktorí nepatria do žiadnej biskupskej konferencie, generálni predstavení 12 mužských a 10 ženských reholí, 10 prefektov vatikánskych dikastérií, 4 členovia Rímskej kúrie, 5 členov Rady kardinálov a 5 osôb ďalšieho personálu (organizátori, moderátor, prezentátori).

Slovensko budú zastupovať arcibiskupi Zvolenský a Babjak
Na stretnutí o ochrane maloletých vo Vatikáne bude Konferenciu biskupov Slovenska zastupovať bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský a Radu hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku bude reprezentovať prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ.

Dočasný riaditeľ vatikánskeho Tlačového strediska Alessandro Gisotti a asistentka riaditeľa vatikánskeho Tlačového strediska sr. Bernadette Reisová FSP avizovali sprístupnenie sady informačných materiálov pre novinárov.

Jozef Bartkovjak SJ – Vatikán

Viac informácií o tomto stretnutí si môžete pozrieť:

Vo Vatikáne sa uzavrelo stretnutie o ochrane maloletých
Príhovor pápeža Františka na záver stretnutia o ochrane maloletých
Stretnutie o ochrane maloletých: O čom sa debatovalo za zatvorenými dverami 

Celý dokument: Vyhlásenie pred stretnutím o ochrane mladistvých v Ríme UISG/USG