Na nunciatúre v Bratislave sa v nedeľu večer uskutočnilo súkromné stretnutie Pápeža Františka s členmi Spoločnosti Ježišovej. So Svätým Otcom sa stretlo 53 jezuitov. Išlo o pozvanie, ktoré inicioval Svätý Otec.

Pre všetkých prítomných to bolo krásne a silné stretnutie. Pápež František si sadol medzi jezuitov, priateľsky sa so spolubratmi rozprával a venoval im 90 minút zo svojho drahocenného času. Bolo to veľmi milé, autentické a radostné. Svätý Otec jezuitom prejavil blízkosť, ktorú vyjadril svojimi gestami a pozval ich, aby boli blízki tým, ku ktorým nás Pán posiela.

Zo stretnutia si všetci určite odniesli nadšenie a radosť, a taktiež aj potvrdenie jezuitskej identity.

Info: Peter Buša SJ
Foto: Martin Halčák SJ, Jozef Bartkovjak SJ, Peter Buša SJ