Už niekoľko rokov je vyhradený čas medzi Vianocami a Novým rokom na stretnutie školastikov Slovenskej a Českej provincie Spoločnosti Ježišovej. V dňoch 28.12.2018 – 1.1.2019 sa 6 školastikov zo Slovenskej provincie a 6 školastikov z Českej provincie stretlo na posvätnej pôde mariánskeho miesta Svätý Hostýn. Hlavnou témou tohto stretnutia bolo obdobie „magisterky“ a prežívanie tohto dôležitého času medzi štúdiom filozofie a teológie.

Po prečítaní dokumentu o magisterskej praxi od pátra Kolvenbacha SJ a osobnej reflexii na tento dokument sme v prítomnosti Českého provinciála, Jozefa Stuchlého SJ, hovorili spoločne o kladoch a ťažkostiach tejto formačnej etapy, trvajúcej spravidla 2 roky, ktorá má školastikovi priblížiť život v komunite určenej na pastoráciu a starostlivosť o duše. Tu sa školastik snaží integrovať a postupom času rozpoznať svoju vhodnosť pre apoštolské dielo, odkryť svoje kladné stránky, ale i svoje hranice, v neposlednom rade rozvíjať svoju osobnosť a prehlbovať svoj duchovný život. Ako to nazývame učiť sa byť „kontemplatívny v činnosti“.

Ďalšími bodmi nášho stretnutia boli neformálne rozhovory a takisto i spoločná pešia túra na Tesák, alebo návšteva neďalekého Arcibiskupského zámku a záhrady v Kroměříži.

Posledný deň v starom roku bol po rannej sv. omši v znamení návštevy mesta Zlín. Po príchode na Župný úrad Zlínskeho kraju a po krátkej prehliadke tzv. „jednadvacítky“, ktorá bola v 30. rokoch minulého storočia druhou najvyššou budovou v Európe, nás prijal pán hejtman (župan) Jiří Čunek. Po formálnom úvode sme rýchlo prešli do srdečnej atmosféry, kde sme sa mali možnosť započúvať do skúseností z politického prostredia pána hejtmana.

Ako býva zvykom, posledný deň, v bazilike Nanebovzatia Panny Marie na Sv. Hostýne, sa koná ďakovná púť za uplynulý rok spojená so svätým ružencom, adoráciou a vyvrcholením je sv. omša presne o pol noci, ktorá je zároveň oslavou Svätej Bohorodičky Márie. Sv. omšu celebroval pomocný olomoucký biskup Mons. Antonín Basler. Takúto možnosť na poďakovanie a vyprosovanie milostí skrze Božej Matki sme si ani my, spolu s množstvom pútnikov samozrejme nenechali ujsť.

Nový rok sa pre nás zároveň stal i dňom ukončenia nášho česko-slovenského školastického stretnutia. O desiatej hodine slovenský školastici vyrazili na spiatočnú cestu na Slovensko a českí školastici následne potom ešte zostali a pokračovali na provinčnom stretnutí Českej provincie.

Následujúce stretnutie českých a slovenských školastikov by sa malo konať na Slovensku opäť na prelome rokov 2019 – 2020.

 

Text: Jiří Hebron SJ
Foto: Matej Sandtner SJ