V septembri sme si pripomenuli desiate výročie náhlej smrti P. Petra Bujka SJ, ktorého si Pán povolal 3.9.2013. P. Bujko bol vyhľadávaným exercitátorom a duchovným sprievodcom. Hneď od svojej vysviacky pôsobil v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, kde jeho hlavnou náplňou bolo dávanie duchovných cvičení. V duchovných cvičeniach sprevádzal mnoho ľudí, ako zasvätených tak ja laikov, rozbehol tiež dávanie duchovných cvičení v každodennom živote, aj online formou.

V úvode ku knihe Bože, ty si môj Boh Páter Bujko o duchovných cvičeniach hovorí toto: „Cieľom duchovných cvičení je spoznať a zbaviť sa toho, čo nám nedovoľuje žiť v plnosti, hľadať a nachádzať Božiu vôľu pre svoj život; hľadať, aký plán má Boh pre náš život, a rozhodnúť sa ho realizovať. Pomocou duchovných cvičení môže človek usporiadať svoje vzťahy, vzťah k sebe samému, k Bohu a k ostatným stvoreniam. Duchovné cvičenia môžu byť pre každého človeka hlbokou skúsenosťou Božej lásky, predovšetkým cez skúsenosť nesmierneho Božieho milosrdenstva a odpustenia, časom uzdravenia a duchovného posilnenia“.

V kontexte týchto slov by sme vám radi ponúkli výber z duchovných cvičení P. Petra Bujka, ktoré pripravil roku 2012. Nech sú pre vás tieto texty obohatením vášho duchovného života.

 

Stretnutie túžob

Sv. Ignác z Loyoly nás v Duchovných cvičeniach pozýva nahliadnuť do svojho vnútra a skúmať: po čom túžim, čo chcem, aké pocity a hnutia v sebe odkrývam. Ignác nás usmerňuje, aby sme toto odhaľovali v hĺbke svojho srdca a v tom hľadali neutíchajúcu túžbu po Bohu Pretože pocity, túžby, hnutia duše… sú miesta, kde sa stretáva Boh a človek. Ignác spoznal, že ak my túžime po Bohu, On ešte viac túži po nás. Boh sám túži po nás. Boh túži darovať seba samého človekovi natoľko, nakoľko je to možné podľa jeho Božieho riadenia. Veď Božou túžbou je človek a zasa človek vo svojej hĺbke srdca túži po Bohu. A túžba po Bohu je miestom kde sa Boh zjavuje.

Duchovné cvičenia akoby ohraničujú dve túžby Boha. V úvode Duchovných cvičení, v úvodných poznámkach (DC 15) Ignác hovorí, že Boh sa túži zdieľať veriacej duši, túži „privinúť si ju k sebe“ (v špan. orig. objať). V závere duchovných cvičení hovorí: „Boh túži darovať seba samého, nakoľko je to možné podľa jeho božského riadenia“ (DC 234).

Boh teda túži po dôvernom vzťahu s človekom a v Duchovných cvičeniach ide aj o to, objaviť túto „vášnivú“ túžbu Boha a odpovedať na jeho pozvanie k dôvernému vzťahu. Môžeme povedať, že v Duchovných cvičeniach môže a má prísť k stretnutiu dvoch veľkých túžob.

Biblický text

„Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou. Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom; kedyže už prídem k nemu a uzriem Božiu tvár?“ (Ž 42)

„Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni a vidieť tvoju moc a slávu. Veď tvoja milosť je lepšia než život; moje pery budú ťa oslavovať.“ (Ž 63)

Prosba
Prosím o vnútorné poznanie Božej túžby po sebadarovaní.

Z Ignácovho života
„V tejto dobe sa mi vzbudzovali v srdci túžby nasledovať svätých, pričom som nehľadel na okolnosti, ale som si len sľuboval, že s Božou milosťou urobím aj ja to, čo urobili oni. Najviac som však túžil po tom, aby som hneď po uzdravení mohol ísť do Jeruzalema, ako som už spomenul, a aby som mohol zachovávať pôsty a robiť pokánie, aké zvyčajne vnuká šľachetné srdce, roznietené láskou k Bohu. Kvôli týmto svätým túžbam čoskoro som zabudol na myšlienky o minulom živote.“ (Rozhovory pútnika 9)

Niekoľko otázok na reflexiu

  • Cítim vo svojom srdci túžbu po Bohu? Ako sa prejavuje?
  • Vnímam svoje túžby ako miesto stretnutia s Bohom?
  • Splnením, ktorých túžob ma Boh v živote prekvapil?

Záverečná modlitba

Neskoro som ťa začal milovať. Krása taká dávna a taká nová, neskoro som ťa začal milovať! Ty si bol vnútri a ja vonku a tam som ťa hľadal. Ošklivo som sa vrhal na krásne veci, ktoré si stvoril. Bol si so mnou a ja som nebol s tebou. Držalo ma ďaleko od teba to, čoho by nebolo, keby to nebolo v tebe. Volal si a kričal a preboril si moju hluchotu. Žiaril si, skvel si sa a zahnal si moju slepotu. Šíril si vôňu, ja som si jej vdýchol a dychtím po tebe. Okúsil som a teraz som lačný a smädný. Dotkol si sa ma a zahorel som túžbou po tvojom pokoji. (sv. Augustín)

Text modlitby v PDF

Niekoľko užitočných pravidiel k modlitbe
Miesto na modlitbu: Na začiatku sa rozhodni kde chceš stráviť čas modlitby. Môže to byť blízky kostol, kaplnka, tvoja izba, alebo akékoľvek miesto kde sa môžeš na chvíľku stíšiť a zastaviť. Ak sa chceš modliť doma, môžeš si vytvoriť tichý a pohodlný modlitebný kútik s obrazom alebo ikonou, sviečkou.

Pred cvičením: Pohodlne sa usaď na mieste, ktoré si si vybral/a. Na chvíľku zatvor oči a niekoľkokrát sa zhlboka nadýchni. Chvíľu počúvaj svoj dych, alebo tlkot srdca. To ťa vnútorne upokojí. Uvedom si, že Boh teraz prichádza k tebe a je v tvojom srdci. Odovzdaj mu svoju modlitbu a popros ho, aby ťa viedol svojim Svätým Duchom. Na cvičenie si vyhraď 15-30 minút, záleží na tebe pre aký čas sa rozhodneš, no čas, ktorý si stanovíš neskracuj ani nepredlžuj.

Po cvičení: zastav sa na krátku chvíľku a pouvažuj nad týmito otázkami: Čo si cítili/a počas cvičenia? Čo ti to hovorilo o tebe? Čo chceš urobiť ďalej?

Dve rady: Predtým, ako začneš robiť cvičenie, zastav sa a prečítaj si ho, o čom je, ako ho najlepšie vykonať, ako ho čo najhlbšie prežiť. Cvičenia je možné absolvovať veľmi povrchne a ničoho sa nedotknúť. Duchovné cvičenia nefungujú na základe princípu urob a je po všetkom. Ovocie, ktoré očakávaš, sa v tebe zrodí praktizovaním cvičení, pokračovaním v modlitbe deň čo deň. Takto sa mení srdce. Preto by bolo dobré sa k niektorým cvičeniam z času na čas vrátiť.