So svätosťou sa môžeme stretnúť v každodennom živote, nielen v nebi. Nielen o tom bude hovoriť náš hosť o. Tomáš Tupta, vicerektor past. centra bl. Anky Kolesárovej – Domčeka, vo Vysokej na Uhom. 4 DEC po vysokoškolskej sv. omši, ktorá býva o 19.30. V Rytierskej sále, vstup cez jezuitský kostol.