Už viac než mesiac sú na celom Slovensku kostoly zatvorené. My veriaci sa nemôžeme schádzať, aby sme slávili sv. omše, aby sme sa spolu modlili a ďakovali Nebeskému Otcovi. Dotýka sa nás to ešte viac teraz, pred Veľkou nocou. Všetci zažívame niečo úplne nové, pretože sa nebudeme môcť zísť v našich chrámoch, aby sme slávili Veľkonočné sviatky. Tie najväčšie sviatky roka, kedy prežívame spomienku umučenia, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Jeho Paschu, jeho prechod z tohto sveta k Otcovi, kedy sme s Ježišom aj my prešli zo smrti do života, z otroctva hriechu na slobodu a stali sme sa Božími synmi a dcérami.

Aj napriek tomu, že ostaneme v našich domovoch nezriekneme sa slávenia Veľkej Noci, ale budeme ju prežívať nielen cez rôzne komunikačné prostriedky a sociálne siete, ale aj doma v kruhu rodiny, v týchto malých domácich cirkvách a naše domovy sa stanú miestom modlitby a slávenia. Aby sme mohli prežívať doma sviatky Veľkej noci, chceme vám ponúknuť pomôcku na celý Veľký týždeň pod názvom Svätý týždeň s jezuitmi u vás doma.

Prajeme vám nech vám tento materiál pomáha lepšie prežiť Sviatky, aby aj táto ťažká situácia, v ktorej sa nachádzame bola príležitosťou pre niečo nové.

Nezabúdajme v modlitbách na tých, ktorí najviac trpia, sú v nemocniciach, ako aj na tých, ktorí sa o nich starajú. Pamätajme aj na mnohých, ktorí sú v tiesnivých ekonomických podmienkach a majú obavy o prácu a o budúcnosť. Pamätajme aj na našu krajinu a na naše rodiny.

„Vo zmŕtvychvstalom Ježišovi zvíťazil život nad smrťou. Táto veľkonočná viera živí našu nádej. Je to nádej na lepšie časy, v ktorých budeme i my lepšími, konečne oslobodení od zla a od tejto pandémie. Je to nádej: nádej nesklame; nie je to ilúzia, je to nádej“ (Z príhovoru pápeža Františka, ktorý predniesol 3. apríla 2020)

Materiál: Svätý týždeň s jezuitmi u vás doma PDF

Pripravili: P. Miloš Lichner SJ a Gabriela Valachová

Titulná foto: výber z tvorby Jean-Marie Pirot (Arcabas)