Od nedele 1. marca do piatka 6. marca sa uskutočnia v Aricci, asi 30 km od Ríma, duchovné cvičenia pre pápeža Františka a Rímsku kúriu, ktoré bude viesť jezuitský biblista, páter Pietro Bovati. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas dal nahliadnuť do plánu pôstneho duchovného sústredenia, v ktorom bude medzi biblickými podnetmi najmä postava Mojžiša.
„Tŕňový krík horí plameňom (Ex 3,2) – Stretnutie medzi Bohom a človekom vo svetle knihy Exodus, Matúšovho evanjelia a modlitby Žalmov.“ Takto znie téma duchovných cvičení pre Svätého Otca a Rímsku kúriu. V Dome Božieho učiteľa bude exercitantov sprevádzať páter Pietro Bovati SJ, taliansky biblista, kotrý je už viac rokov sekretárom Pápežskej biblickej komisie.

Rozhovor s pátrom Bovatim aj o téme duchovných cvičení nájdete TU

Informoval: P. Jozef Bartkovjak SJ, vedúci Slovenskej sekcie Vatican News
Foto: archív