K 100-ročnici narodenia kardinála Tomáša Špidlíka: Večnosť vytvárajú vzťahy, ktoré nekončia

Knihy kardinála Tomáša Špidlíka SJ venované teológii a spiritualite kresťanského Východu patria u nás už desaťročia ku klasike duchovnej literatúry, ktorá formovala a obohatila takisto mnohých gréckokatolíckych veriacich na Slovensku. Kým bol tento český jezuita, ktorého 100. výročie narodenia si pripomenieme 17. decembra, a prečo sú jeho odkaz a dielo