Nech je viera v Ježiša Krista, ktorý skutočne vstal z mŕtvych,
prameňom pevnej nádeje, jasného svetla a hlbokej radosti
i odpoveďou pre naše časy poznačené temnotou pandémie.

Požehnané slávenie sviatkov Veľkej noci!

Páter Jozef Šofranko SJ,
provinciál Spoločnosti Ježišovej
na Slovensku