Po štyridsiatich dňoch Noe otvoril okno a vypustil holubicu, aby videl, či vody na povrchu zeme ubudlo. Holubica sa vrátila k nemu k večeru a hľa, v zobáku mala čerstvú olivovú ratolesť.
Boh prehovoril k Noemu a k jeho snom: „Ustanovujem svoju zmluvu s vami: Nikdy už nezničia vody potopy všetko živé, nebude už potopa, ktorá by spustošila zem.“ (Gn 8, 6.8.11; 9, 8.11)

Kiež ten, ktorý prichádza ako naša spása a naše znovuzrodenie, prinesie svetlo do každej našej tmy a pustošenia, a mier a pokoj všetkým ľuďom zeme, v ktorých On má zaľúbenie!

Milostiplné Vianoce a požehnaný nový rok!

Páter Jozef Šofranko SJ,
provinciál Spoločnosti Ježišovej