Ismael Saincilus, Madona s dieťaťom

Milí priatelia, spolupracovníci, dobrodinci a všetci ľudia dobrej vôle
Chcem vám všetkým poďakovať za vaše priateľstvo, pomoc, službu a príklad,
ktoré ste v tomto roku preukázali nielen nám jezuitom,
ale komukoľvek s kým ste sa stretli a tak ste svedčili o Kristovi v tomto svete.
Prajem vám požehnané sviatky Vianoc a šťastný rok 2021.

Páter Jozef Šofranko SJ,
provinciál Spoločnosti Ježišovej