a
Pozývame Vás na 2. česko-slovenskú víkendovku pre záujemcov o jezuitskú rehoľu, ktorá sa uskutoční 10. – 12. decembra 2021 v Brne.

Ak máte záujem spoznať našu rehoľu a duchovné bohatstvo ignaciánskej spirituality a patríte do vekovej kategorie dospelých 18 – 35 rokov, prihláste sa a zažite stretnutie s jezuitmi z Čiech a Slovenska, tentokrát na Morave u jeuzitov v Brne.

Viac info o jezuitskom povolaní nájdeš na jezuitoudnes.cz