V septembri sme si pripomenuli desiate výročie náhlej smrti P. Petra Bujka SJ, ktorého si Pán povolal 3.9.2013. P. Bujko bol vyhľadávaným exercitátorom a duchovným sprievodcom. Hneď od svojej vysviacky pôsobil v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, kde jeho hlavnou náplňou bolo dávanie duchovných cvičení. V duchovných cvičeniach sprevádzal mnoho ľudí, ako zasvätených tak ja laikov, rozbehol tiež dávanie duchovných cvičení v každodennom živote, aj online formou.

V úvode ku knihe Bože, ty si môj Boh Páter Bujko o duchovných cvičeniach hovorí toto: „Cieľom duchovných cvičení je spoznať a zbaviť sa toho, čo nám nedovoľuje žiť v plnosti, hľadať a nachádzať Božiu vôľu pre svoj život; hľadať, aký plán má Boh pre náš život, a rozhodnúť sa ho realizovať. Pomocou duchovných cvičení môže človek usporiadať svoje vzťahy, vzťah k sebe samému, k Bohu a k ostatným stvoreniam. Duchovné cvičenia môžu byť pre každého človeka hlbokou skúsenosťou Božej lásky, predovšetkým cez skúsenosť nesmierneho Božieho milosrdenstva a odpustenia, časom uzdravenia a duchovného posilnenia“.

V kontexte týchto slov by sme vám ponúkame výber z duchovných cvičení P. Petra Bujka, ktoré pripravil roku 2012 tentokrát na tému obrátenia. Nech sú pre vás tieto texty obohatením vášho duchovného života aj v tomto adventnom čase.

 

Vnútorný svet duchovných hnutí

Proces obrátenia sv. Ignáca z Loyoly sa zintenzívnil, keď objavil vo svojom vnútri rozličné duchovné hnutia, ktoré v ňom vyvolávali rôzne nálady a reakcie. Venoval im pozornosť, až ho nakoniec priviedli k Bohu.

Nie iba vonkajší svet okolo nás je plný zaujímavosti. V našom vnútri zakusujeme veľa rozličných hnutí, pocitov, emócií, túžob, želaní, snov, nádejí, ale aj zranení, neistôt. To všetko je tiež jeden svet, v ktorom niekedy vládne chaos, neusporiadanosť a pocit ohrozenia, v ktorom však môžeme odhaľovať Božie pôsobenie a znamenia. Ak začneme tieto hnutia v našom vnútri vnímať, rozlišovať a naučíme sa im rozumieť, môžu nám veľa povedať o nás samých a o Bohu. Môžu sa stať pre nás hviezdami, ktoré nám budú tak ako trom mudrcom ukazovať cestu k Bohu a k sebe samému.

Poznávať vlastne vnútro, náš vnútorný svet, rozumieť mu a správne s nim vedieť zaobchádzať sa nedá bez trpezlivého cvičenia, ktoré vyžaduje svoj čas a vytrvalosť. Jedným z takých cvičení, na ktorom sv. Ignác veľmi nástojil, je Examen – modlitba, ktorá nie je len o vyhľadávaní hriechov, ale predovšetkým o zachytávaní a objavovaní Božieho pôsobenia v našom živote.

Modlitba Examen má rozvíjať našu pozornosť a citlivosť na konkrétne Božie pôsobenie v našom živote. Táto modlitba dokáže rozvíjať našu schopnosť nachádzať milujúcu Božiu prítomnosť a objavovať Boha vo všetkom, v našom vnútornom svete, aj v tom, čo nás obklopuje ako Toho, „v ktorom žijeme, hýbeme sa a sme“ (Sk 17, 22).

Princíp a fundament

„Všetky veci tohto sveta sú Božími darmi. Boh nám ich ponúka, aby sme ho ľahšie poznali a aby sme sa mu ochotne a s láskou odovzdali. Z toho vyplýva, aby sme všetky Božie dary prijímali a užívali len natoľko, nakoľko nám pomáhajú milovať Boha a blížnych.“ (podľa P. Jamesa Fleminga SJ)

Prosba

Prosím o schopnosť rozoznávať vnútorné hnutia a vnímať Božie pôsobenie v nich.

Z Ignácovho života

„Keď som myslieval na svetácke veci, pociťoval som síce veľkú útechu, ale keď som ich pre únavu zanechal, cítil som sa suchý a nespokojný. No keď som myslel na to, ako pôjdem bosý do Jeruzalema a budem jedávať iba zeleninu a konať všetky prísnosti, ktoré robievali svätí, vtedy nielenže som pociťoval útechu, keď som bol pohrúžený do tých myšlienok, ale aj potom, keď som ich zanechal, ostával som spokojný a veselý. Vtedy som si to však nevšímal, ani som sa nezastavoval, aby som uvažoval o tomto rozdiele, kým sa mi raz neotvorili trošku oči a nezačal som sa diviť tomuto rozdielu a premýšľať o ňom. Z vlastnej skúsenosti som totiž vedel, že z prvých myšlienok som bol smutný, z druhých zasa veselý.

Takto postupne som začal rozpoznávať rôznych duchov, ktorí mnou hýbali: ducha diablovho a ducha Božieho. Nejaký čas som venoval písaniu a iný zas modlitbe. Najväčšou útechou, ktorú som dostal v tom čase, bolo hľadieť na nebo a hviezdy. Často a dlho som to robieval, lebo pritom som pociťoval v sebe veľkú silu slúžiť nášmu Pánovi.“ (Rozhovory pútnika 8)

Niekoľko otázok na reflexiu

  • Viem si nájsť čas na reflexiu a zhodnotenie vlastnej skúsenosti?
  • Čo pre mňa znamená modlitba examen?
  • Praktizoval/a som už niekedy túto modlitbu?

Záverečná modlitba

Bože, daj mi spokojnosť prijať veci, ktoré nemôžem zmeniť, daj mi odvahu zmeniť veci, ktoré sám môžem zmeniť, no daj mi múdrosť, aby som vedel odlíšiť jedny od druhých. Žiť naraz iba jeden deň; vychutnávať naraz iba jeden okamih, a prijímať ťažkosti svojho života ako cestičku k pokoju. Prijímať tento hriešny svet tak ako On: Taký, akým je a nie taký, akým by som si ho ja želal mať. Dôverovať, že On má moc zmeniť všetko na dobré, ak sa poddám jeho vôli. Aby som sa tak stal primerane šťastným v tomto živote a neobmedzene šťastným spolu s ním v živote večnom. Amen. (Reinhold Niebuhr)

Text modlitby v PDF

Ignaciánsky examen

Aplikácia Ignaciánsky examen

Foto: pixabay.com, Peter Buša SJ