S veľkým zármutkom pozorujeme neakceptovateľnú a neospravedlniteľnú inváziu vojsk Ruskej Federácie na územie susednej Ukrajiny a najmä nesmierne utrpenie civilného obyvateľstva, zasiahnutého tvrdými bojmi. Tieto násilnosti nútia mnohých aj k opusteniu vlastných domovov a k úteku z vlasti. A, žiaľ, pribúdajú obete na životoch.

Jezuiti spolupracujú s Konferenciou biskupov Slovenska (KBS) a Konferenciou vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) a utečencom poskytneme nateraz spolu 38 lôžok v našich komunitách v Košiciach, Prešove, Piešťanoch, Trnave a v Bratislave.

Páter Provinciál Jozef Šofranko SJ v liste spolubratom napísal: „Príchod utečencov do našich komunít si od každého z nás bude vyžadovať zrieknutie sa viacerých vecí ako aj už zaužívaného spôsobu života. Nebojme sa otvoriť svoje srdcia a prispôsobiť náš život a život komunity novým podmienkam. Nech sa u nás tí najnúdznejší cítia prijatí ako naša rodina, lebo oni museli opustiť všetko. Nebude to pre nikoho z nás ľahké, ale ak budeme veľkodušní, Boh sa vo svojej veľkodušnosti prevýšiť nedá!“

S podporou a povzbudením aj zo strany Generálneho predstaveného našej rehole, Pátra Artura Sosu SJ, sme v kontakte i s našou celosvetovou sieťou Jezuitskej služby pre utečencom (JRS). Pre koordináciu pomoci Ukrajine sme zriadili kontaktný email: pomocukrajine.sj@gmail.com a pre účely finančnej pomoci je k dispozícii náš misijný účet SK15 7500 0000 0040 1648 7894.

Na Ukrajine máme i jedného nášho spolubrata, P. Jána Burdu SJ, kaplána spoločenstva L’Arche-Kovcheh, ktorý aj naďalej ostáva vo Ľvove s všestrannou pomocou miestnym i utečencom.

Predovšetkým sa však všetci spájame v modlitbe za ukončenie vojny a znovunastolenie mieru, modlitbe za pokoj a spravodlivé spolunažívanie všetkých ľudí. Obetujme na tento úmysel, ako nás k tomu pozýva pápež František, aj náš pôst na Popolcovú stredu.

Foto: pixabay.com