Nakoniec sa to všetko podarilo. Španieli aj my sme splnili svoj cieľ. Tak v minulosti, keď sa pod vedením Hernána Cortésa, Kristovo slovo dostalo k Aztékom, rovnako v prítomnosti, keď sa pod vedením Matúša Knoblocha 20 detí zo Slovenska oboznámilo s Výpravou do ríše Aztékov počas miništrantského tábora, ktorý sa konal na jezuitskej chate v Trlenskej doline od 19. do 25. júla 2020.

Celý týždeň nám prialo počasie a celá séria aktivít, práce, hier a duchovných impulzov nedala priestor nude. Vďaka sestrám Stanislave a Ľudmile z Congragatio Iesu a pani Anne, dobrá strava, vďaka obetavému prístupu animatorov, dobrá náplň, vďaka lekárovi Rišovi, zdravotnícka záruka a vďaka Bohu, požehnanie a pohoda až na pár menších zranení. Pozrite si obrázky a tešte sa na ignaciánsky rok a leto 2021.

Info: Peter Sabol SJ

Foto: Peter Kalabus