V sobotu 7. septembra 2019 sa zavŕši Jubilejný rok svätých košických mučeníkov Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého. Hlavným duchovným vyvrcholením osláv bude presne 400 rokov od ich smrti slávnostná svätá omša, ktorej bude predsedať košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober v Katedrále sv. Alžbety o 10. hodine.

V pastierskom liste vydanom ešte v rámci prípravy na 400. výročie mučeníckej smrti svätých Košických mučeníkov Mons. Bober vyjadruje túžbu po duchovnom ovocí týmito slovami:

„Veľké jubileum Košických mučeníkov sa zavŕši v sobotu 7. septembra 2019 v košickej katedrále. Kiežby nám orodovanie našich mučeníkov napomohlo k obnove, očisteniu Cirkvi, pevným rodinám i novým a veľmi potrebným duchovným a kňazským povolaniam.“

Patróni Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej

V košickom premonštrátskom Kostole Najsvätejšej Trojice, niekdajšom jezuitskom univerzitnom kostole, ktorý stojí na historickom mieste umučenia sv. Marka, Melichara a Štefana bude slávnosť doznievať aj na druhý deň, v nedeľu 8. septembra. Eucharistii o 8.30 bude predsedať provinciálny predstavený Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej páter Rudolf Uher za účasti jezuitských provinciálov z Chorvátska, Maďarska a Poľska.

Nedeľnej svätej omši o 10.00 v Kostole Najsvätejšej Trojice bude predsedať kardinál Péter Erdő, ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup metropolita. Popoludní na tomto mieste vystúpi s koncertom chrámový spevácky zbor Chorus Salvatoris, pôsobiaci pri jezuitskom kostole v Bratislave.

Zbor Chorus Salvatoris vystúpi aj v Hertníku neďaleko Bardejova, na mieste, kde boli uložené pozostatky troch mučeníkov pred ich prenesením do Trnavy v r. 1635. Koncert je naplánovaný na sobotu 7. septembra o 16.30.

Traja mučeníci, ktorých kanonizoval 2. júla 1995 v Košiciach sv. Jána Pavol II., sú spolupatrónmi Košickej arcidiecézy a hlavnými patrónmi Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej. Svätí Štefan Pongrác a Melichar Grodecký boli členmi rehole a ich lebky sa uchovávajú v jezuitskom kostole v Trnave.

Košická arcidiecéza je diecézou mučeníkov

Počas jubilejného roka putovali po všetkých farnostiach arcidiecézy dva relikviáre s ostatkami Košických mučeníkov. „Košická arcidiecéza je diecézou mučeníkov,“ pripomenul arcibiskup Bernard Bober v pastierskom liste k príprave na 400. výročie mučeníckej smrti sv. Marka, Melichara a Štefana, čítanom v kostoloch 11. novembra 2018. V tejto súvislosti upozornil aj na ďalších svedkov kresťanskej viery spojených s Košicami:

„Okrem Anky Kolesárovej bola iba pred niekoľkými rokmi blahorečená košická rodáčka Sára Šalkaháziová, panna a mučeníčka zo Spoločnosti sociálnych sestier, ktorú v Budapešti zavraždili nacisti kvôli tomu, že chránila a ukrývala členov židovského národa počas vojnových rokov. V minulom dvadsiatom storočí pribudli do mozaiky našich mučeníkov ďalší prenasledovaní laici a kňazi, ktorí sa vzopreli novej diktatúre komunizmu. Niektorí za to zaplatili vlastným životom, iní boli celé roky väznení a ďalším bola zakázaná verejná činnosť.“

Mesto Košice bolo aj svedkom umeleckého zvečnenia pamiatky svojich mučeníkov formou scénického oratória. Dielo hudobného skladateľa Pavla Kršku na námet Františka Balúna v réžii Pavla Smolíka malo svoju premiéru v Roku kresťanskej kultúry 2010, pri 15. výročí svätorečenia.

Košická arcidiecéza má ako svojho hlavného patróna svätého apoštola Ondreja, ktorého kríž v tvare písmena X je aj súčasťou jej erbu. Medzi nebeskými patrónmi arcidiecézy sú aj dve ženy: svätá Alžbeta Uhorská (Durínska) ako vzor milosrdnej lásky a blahoslavená Anna Kolesárová, slovenská mučeníčka čistoty. Prvé výročie jej blahorečenia si Cirkev pripomenie už zakrátko. V jej rodisku Vysoká nad Uhom bude 1. septembra o 10.30 sláviť svätú omšu košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.

V sobotu 7. septembra 2019 sa zavŕši Jubilejný rok svätých košických mučeníkov Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého. Hlavným duchovným vyvrcholením osláv bude presne 400 rokov od ich smrti slávnostná svätá omša, ktorej bude predsedať košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober v Katedrále sv. Alžbety o 10. hodine.

Jozef Bartkovjak SJ

Zdroj: Vatikánsky rozhlas