Pozývame vás na duchovnú obnovu, ktorá sa koná pútnickou formou do Levoče.  Putuje sa peši od 28. júna do 2. júla 2023 v skupine z Ľutiny s P. Ľubom Pilarčíkom SJ počas troch pútnických dní a v skupine z poľskej Niedzice s P. Milanom Hudačkom SJ cez štyri pútnické dni. K pútnikom sa pridá aj cykloskupina z Banskej Bystrice vedená Miroslavom Hollým. Všetky skupiny sa 1. júla stretnú v Levoči na cirkevnom gymnáziu sv. Františka, kde budú v čase odpustovej slávnosti ubytovaní. Prihlásiť sa možno na mail: xaveriada@gmail.com do 15. júna 2023.

Ďalšie informácie o Xaveriáde nájdete v prezentácii