Tlačová správa Spoločnosti Ježišovej

Pápež František minulý týždeň v príhovore počas stredajšej audiencie vyzval svet postaviť sa v izraelsko-palestínskej vojne „len na jednu stranu“ – na „stranu mieru“. Dodal: „Vojna žiadny problém nevyrieši, len zasieva smrť a ničenie, zvyšuje nenávisť, znásobuje pomstu. Vojna vymazáva budúcnosť“. Vyzval na deň pôstu, pokánia a modlitieb za mier pre všetkých bez ohľadu na ich náboženstvo.

Spoločnosť Ježišova týmto deklaruje svoju plnú podporu pápežovej bezpodmienečnej výzve na mier.

Spoločnosť Ježišova je prítomná v centre konfliktu v Izraeli a Palestíne a na celom Blízkom východe. Jezuiti sa hlboko angažujú v dialógu so Židmi a za vykorenenie učenia o pohŕdaní Židmi, antijudaizme a antisemitizme, a zároveň uznáva práva Židov v Izraeli a všade inde vo svete. Židia už nikdy nesmú byť vraždení, znásilňovaní, mrzačení, mučení, unášaní a ohrozovaní.

Jezuiti sa tiež intenzívne angažujú v dialógu s moslimami, ktorí spolu s kresťanskými Palestínčanmi tvoria väčšinu. Plne sa zasadzujú za budovanie multikultúrnej a multináboženskej spoločnosti v Palestíne a na celom Blízkom východe. Aktívne sa zapájajú do boja proti islamofóbii a rasizmu. Palestínčania majú právo žiť všade vo svojej vlasti dôstojne a v mieri. Palestínčania už nikdy nesmú byť vraždení, pochovávaní pod troskami svojich domovov, vylúčení, vyhladovaní, kolektívne trestaní a vyháňaní.

Je načase povedať, zastavte zabíjanie a propagáciu ideológií, ktoré ho umožňujú. Prestaňte zneužívať náboženstvo na politicko-mocenské projekty. Desaťročia násilných konfliktov priniesli celému regiónu len skazu a eskaláciu nenávisti. Jediným možným víťazstvom je ovocie zápasu za spravodlivosť a mier, rovnosť a zmierenie.

Dnes, v tomto čase pohlcujúcej temnoty a smrti, prijmime pozvanie postaviť sa na stranu mieru.

jesuits.global
Foto: freepik.com