Páter Arturo Sosa, generálny predstavený jezuitov, v nedeľu 31. júla ukončil ignaciánsky rok, ktorým si Spoločnosť Ježišova pripomenula 500. výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly. Páter Sosa vyzval svojich poslucháčov, aby sa „veľkoryso a s úplným nasadením venovali službe druhým“.

Slávnostnej sv. omši, na sviatok svätého Ignáca v bazilike v Loyole, vedľa domu, kde sa svätec narodil a kde začal nový život po zranení v Pamplone predsedal Mons. Francisco Pérez González, arcibiskup Pamplony. V homílii sa prítomným prihovoril páter Arturo Sosa.

Páter Sosa zdôraznil potrebu uvedomiť si, podobne ako Ignác, že Božia láska v našom živote je silnejšia ako sny o veľkosti, a to, ako nás toto obrátenie vedie k angažovanosti v prospech tých najzraniteľnejších, k zmiereniu a k starostlivosti o spoločný domov, k spolupráci pri budovaní spravodlivejšieho sveta a autentického bratstva. „V našej každodennej realite, v našich spoločenských, kultúrnych alebo pracovných povinnostiach, v spoločenstve, doma, na úrade, v politike alebo v kuchyni, všade tam, kde sa snažíme zanechať znamenie služby pre druhých, všade tam nás sprevádzame Ježiša,“ povedal generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej.

Po eucharistii Páter generál obnovil zasvätenie Spoločnosti Ježišovej Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, ktoré, ako povedal, je znakom nášho záväzku otvoriť širšie oči, aby sme „videli všetky veci novým spôsobom v Kristovi“. Toto obnovené zasvätenie sa riadilo tou istou formulou, ktorú použil páter generál Pedro Arrupe v roku 1972, keď obnovil prvé zasvätenie, ktoré urobil páter generál Pieter Jan Beckx 1. januára 1872. Tento akt je pripomienkou toho, že ignaciánska spiritualita je založená na hlbokom poznaní a láske k Ježišovi Kristovi, ako ho predstavuje jeho Srdce. Hneď po tomto akte zasvätenia prišiel jeden z dojímavých momentov slávnosti, intonácia piesne k Ježišovmu Srdcu, ktorú zložil čilský jezuita Cristóbal Fones.

Na záver eucharistie arcibiskup Francisco Pérez odovzdal pozdrav od pápeža Františka a na adresu politických autorít vyjadril túžbu Cirkvi spolupracovať v bratstve za mier a spravodlivosť. Zároveň povzbudil všetkých prítomných, aby sa zúčastnili na duchovných cvičeniach.

Touto nedeľnou slávnosťou sa končí ignaciánsky rok, ktorý sa začal v máji 2021. Pätnásť mesiacov sme sledovali Ignácovu cestu, jeho zranenie v Pamplone, uzdravenie v Loyole, cestu, ktorá ho priviedla do Montserratu a Manresy, a skúsenosti, ktoré tam zažil. Spoločnosť Ježišova sa do tohto ignaciánskeho roka zapojili viacerými iniciatívami slávnostného, kultúrneho, akademického alebo duchovného charakteru.

Záznam sv. omše z Loyoly:

 

Info a foto: jesuits.global