Dec 07 2015

AKTUÁLNE OZNAMY

KAPLNKA SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE - Jezuiti

ŠIESTA NEDEĽA VEĽKONOČNÁ

PASTORAČNÁ SLUŽBA V KAPLNKE

DEŇ

SLÁVENIE DŇA

ČAS  SV. OMŠE

SLÚŽI

ČAS: SPOVEDÁ

INÉ

NEDEĽA

1. V. 2016

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ

NEDEĽA

6.30

Bunček

8.00

Valašík

9.30

Šulík

11.00-R

Pilarčík

18.30

Šuppa

PONDELOK

2. V. 2016

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Spomienka

6.00

Valašík

5.45: Bunček

8.00

Šulík

7.45: Pilarčík, Valašík

18.30

Pilarčík

18.15: Slaninka, Šuppa

Ador.

UTOROK

3. V. 2016

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

Sviatok

6.00

Pilarčík

5.45: Šuppa

8.00

Šulík

7.45: Pilarčík, Valašík

18.30

Valašík

18.15: Šuppa, Bunček

STREDA

4. V. 2016

Sv. Jozefa Márie Rubia, kňaza SJ

Ľubovoľná spomienka

6.00

Bunček

5.45: Valašík

8.00

Slaninka

7.45: Šuppa, Pilarčík

15.00: Valašík, Pilarčík

18.30

Šuppa

17.00: Bunček, Slaninka

ŠTVRTOK

5. V. 2016

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

Slávnosť

(Prikázaný sviatok)

6.00

Šulík

5.45: Valašík

8.00

Valašík

7.45: Pilarčík, Bunček

17.00

Pilarčík

15.00: Pilarčík, Šuppa

18.30

Šuppa

17.00: Bunček, Slaninka

Ador.

PIATOK

6. V. 2016

Féria

6.00

Šulík

5.45: Valašík

8.00

Slaninka

7.45: Pilarčík, Šuppa

15.00: Valašík, Pilarčík

15.hod.-HBM

18.30

Pilarčík

17.00: Bunček, Slaninka

Ador.

SOBOTA

7. V. 2016

Féria

6.00

Šuppa

5.45: Bunček

8.00

Valašík

7.45: Pilarčík

18.30-MI

Slaninka

18.15: Šulík, Pilarčík

Vig.

NEDEĽA

8. V. 2016

SIEDMA VEĽKONOČNÁ

NEDEĽA

6.30

Šulík

8.00

Pilarčík

9.30

Šuppa

11.00-R

Slaninka

18.30

Valašík

OZNAMY:

 • Voštvrtok budeme sláviť prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána, sv. omše vnašej kaplnke budú o 6.00 hod., o 8.00 hod., o 17.00 hod. a o 18.30 hod.
 • Vtomto týždni je prvý piatok vmesiaci, spovedáme ako obvykle. O 15. hod. bude pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou pobožnosť „Hodina Božieho milosrdenstva”. Po sv. omšiach budú odprosujúce modlitby a litánie kBožskému Srdcu.
 • V pondelok, utorok a streda sú prosebné dni. Obsahom týchto jarných kántrových dní sú prosby za zemskú úrodu.
 • Pod názvom Discover otvárame od mája v JPC 4 nové duchovno-formačné stretká pre terajších deviatakov a prvákov na strednej škole. Dnes je posledná možnosť zapísania sa v sakristii jezuitského kostola. Stretká začnú v prvomájovom týždni, v stredu, štvrtok a v piatok.
 • Materské centrum bude v stredu 4. mája o 10.00 hod. Duchovnú obnovu bude mať páter Marian Valašík a je možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia.
 • „Kakavkové párty” pre školákov od 4. - 9. ročníka ZŠ bude 14. mája vJPC o 17. hod.
 • Púť veriacich Piešťanského dekanátu do Katedrály sv. Jána Krstiteľa do Trnavy sa uskutoční vsobotu 7. mája. Pôjdu aj autobusy do ktorých sa môžete prihlásiť na farách. Bližšie informácie a program sú na výveske. Pozývame všetkých veriacich, aby sa rozhodli prejsť Svätou Bránou, zmieriť sa s Bohom a tak získať odpustenie vtomto Svätom roku milosrdenstva.
 • Dávame do pozornosti novú knihu pápeža Františka: Drahý pápež František. Svätý Otec v nej zverejnil listy s otázkami detí z celého sveta. Sú vnej detské obrázky, ale aj pápežove odpovede. Je to vhodný darček najmä k prvému svätému prijímaniu. Knihu je možné zakúpiť v kníhkupectve Dobrá kniha, pri Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie.
 • Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiac jún bude zajtra 2. mája pol hodiny pred každou sv. omšou. Teda od 5.30 na omše o 6. hod.,od 7.30 na omše o 8. hod. a od 18.00 na omše o 18.30 hod..
 • Zbierka na pomoc Ukraine vyniesla 2300 euro. Pán Boh odplať všetkým darcom.
 • Na budúcu nedeľu /8. mája/ je ohlásená zbierka na Katolícke masmédiá.

——————–

 • Stredoškoláci a stredoškoláčky! Ak chcete pokračovať ďalej vštúdiách na našej jezuitskej fakulte v Bratislave môžete si vybrať medzi odbormi: sociálna práca s rodinou; katolícka teológia; filozofia. Podanie prihlášok je do konca apríla 2016. Bližšie informácie na nástenke, alebo na webe.
 • V Centre pomoci človeku v Piešťanoch plánujeme v blízkej dobe otvoriť Nízkoprahové centrum pre deti a mládež, v ktorom chceme deťom ponúknuť zmysluplné trávenie voľného času. Nakoľko bojujeme s nedostatkom financií, chceli by sme poprosiť dobrých ľudí, či by nám nemohli darovať nevyužité spoločenské hry, športové potreby a dielenské náradie. Podrobnejšie na nástenke.

Comments Off