Dec 07 2015

AKTUÁLNE OZNAMY

PASTORAČNÁ SLUŽBA V KAPLNKE

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

DEŇ

SLÁVENIE DŇA

ČAS  SV. OMŠE

SLÚŽI

ČAS:  SPOVEDÁ

INÉ

NEDEĽA

25. september 2016

Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

6.30

P. Valašík

8.00

P. Šulík

9.30

P. Bunček

11.00

P. Benkovský

18.30

P. Garčár

PONDELOK

26. september 2016

Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov – ľubovoľná spomienka

6.00

P. Valašík

8.00

P. Bunček

7.45: P. Valašík

18.30

P. Benkovský

18.15: P. Slaninka

Ador

UTOROK

27. september 2016

Sv. Vincenta de Paul, kňaza – spomienka

6.00

P. Garčár

8.00

P. Valašík

7.45: P. Zahoránsky

18.30

P. Benkovský

18.15: P. Gočala

STREDA

28. september 2016

Sv. Václava, mučeníka – ľubovoľná spomienka

6.00

P. Benkovský

8.00

P. Garčár

7.45: P. Valašík

18.30

P. Gočala

18.15: P. Benkovský

ŠTVRTOK

29. september 2016

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov – sviatok

6.00

P. Valašík

8.00

P. Zahoránsky

7.45: P. Garčár

18.30

P. Gočala

18.15: P. Benkovský,

P. Bunček

PIATOK

30. september 2016

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi – spomienka

6.00

P. Garčár

8.00

P. Benkovský

7.45: P. Valašík, Zahoránsky

18.30

P. Bunček

18.15: P. Benkovský, Gočala

SOBOTA

1. október

2016

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi - spomienka

6.00

P. Valašík

8.00

P. Benkovský

7.45: P. Garčár

MP

18.30

P. Garčár

18.15: P. Gočala,

P. Zahoránsky

Vig

NEDEĽA

2. október

2016

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

6.30

P. Valašík

8.00

P. Garčár

9.30

P. Zahoránsky

11.00

P. Benkovský

18.30

P. Gočala

Vysvetlivky:   Vig – zo slávnosti; HBM – Hodina Božieho milosrdenstva – prvý piatok v mesiaci; Ador – adorácia – každý pondelok a prvý štvrtok v mesiaci; MP – mariánska pobožnosť

OZNAMY

26. september – 2. október 2016

Liturgický kalendár:

Pondelok

Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov – ľubovoľná spomienka

Utorok

Sv. Vincenta de Paul, kňaza – spomienka

Streda

Sv. Václava, mučeníka – ľubovoľná spomienka

Štvrtok

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov – sviatok

Piatok

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi – spomienka

Sobota

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi - spomienka

Nedeľa

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

Jezuiti si každoročne 27. septembra pripomínajú, že 27. septembra 1540, apoštolským listom Regimini militantis Ecclesiae, pápež Pavol III. schválil a potvrdil Spoločnosť Ježišovu.

Zapisovanie úmyslov na november v našej kaplnke bude 1. októbra 2016 pól hodiny pred každou svätou omšou: od 5.30h. na sv. omšu o 6.00h.; od 7.30h. na sv. omšu o 8.00h. a od 18.00h. na sv. omšu o 18.30h.

Pozývame Vás na mariánsku októbrovú pobožnosť k prvej sobote v mesiaci, ktorá bude 1. októbra 2016 po rannej svätej omši. Október je mesiac sv. ruženca. Povzbudzujeme Vás preto k tejto modlitbe osobitne v tento mesiac.

Pozývame Vás na Piešťanské chvály, ktoré sa uskutočnia v našej kaplnke budúcu nedeľu o 15.00h. Téma stretnutia: Srdce chvály. Hosť: Milan Bodnár.

Dnes je zbierka na dokončenie Pastoračného centra pri farskom úrade. Za Vaše milodary Vám ďakujeme.

Vincentínska rodina organizuje 10. ročník zbierky Boj proti hladu. Do zbierky sa môžete zapojiť modlitbou, kúpou medovníkového srdiečka, poslaním SMS správy v tvare: DMS VINCENT na číslo 877 do 28.2.2017.

Comments Off