Dec 05 2016

Oznam

Vložil admin do OZNAMY

Oznamy, pastoračnú službu v Kaplnke ako aj úmysly svätých omší nájdete odteraz na stránke: jezuiti.sk

Comments Off

Dec 07 2015

AKTUÁLNE OZNAMY

PASTORAČNÁ SLUŽBA V KAPLNKE

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

DEŇ

SLÁVENIE DŇA

ČAS  SV. OMŠE

SLÚŽI

ČAS:  SPOVEDÁ

INÉ

NEDEĽA

27. november 2016

Prvá adventná
nedeľa

6.30

P. Bunček

8.00

P. Šulík

9.30

P. Gočala

11.00

P. Benkovský

18.30

P. Valašík

PONDELOK

28. november 2016

Féria

6.00

P. Benkovský

5.45: P. Šulík

8.00

P. Šulík

7.45: P. Benkovský, Valašík

18.30

P. Zahoránsky

18.15: P. Gočala, Benkovský

A

UTOROK

29. november 2016

Féria

6.00

P. Benkovský

5.45: P. Valašík

8.00

P. Valašík

7.45: P. Benkovský, Gočala

18.30

P. Šulík

18.15: P. Zahoránsky, P. Gočala

STREDA

30. november 2016

Sv. Ondreja, apoštola - sviatok

6.00

P. Benkovský

5.45: P. Bunček

8.00

P. Zahoránsky

7.45: P. Valašík, Benkovský

15.00: P. Zahoránsky, Garčár

18.30

P. Garčár

17.00: P. Benkovský, Gočala

ŠTVRTOK

1. december 2016

Sv. Edmunda Campiona SJ, sv. Róberta Southwella SJ - mučeníkov (prvý štvrtok v mesiaci)

6.00

P. Garčár

5.45: P. Valašík

8.00

P. Benkovský

7.45: P. Zahoránsky, Garčár

15.00: P. Valašík, P. Gočala

18.30

P. Bunček

17.00: P. Zahoránsky, Slaninka

A

PIATOK

2. december 2016

Féria (prvý piatok v mesiaci)

6.00

P. Benkovský

5.45: P. Valašík

A

8.00

P. Slaninka

7.45: P. Bunček, Zahoránsky

A

15.00: P. Benkovský, Valašík

18.30

P. Valašík

17.00: P. Garčár, Gočala

A

SOBOTA

3. december 2016

Sv. Františka Xaverského SJ, patróna misií – sviatok

6.00

P. Valašík

8.00

P. Benkovský

7.45: P. Bunček, Gočala

MP

18.30

P. Gočala

18.15: P. Valašík, Benkovský

V

NEDEĽA

4. december 2016

Druhá adventná nedeľa

6.30

P. Valašík

8.00

P. Bunček

9.30

P. Benkovský

11.00

P. Slaninka

18.30

P. Gočala

Vysvetlivky:   V – zo slávnosti; HBM – Hodina Božieho milosrdenstva – prvý piatok v mesiaci; A – adorácia – každý pondelok a prvý štvrtok v mesiaci; MP – mariánska pobožnosť

OZNAMY

28. november – 4. december 2016

Liturgický kalendár:

Pondelok

Féria

Utorok

Féria

Streda

Sv. Ondreja, apoštola - sviatok

Štvrtok

Sv. Edmunda Campiona SJ, sv. Róberta Southwella SJ - mučeníkov (prvý štvrtok v mesiaci)

Piatok

Féria (prvý piatok v mesiaci)

Sobota

Sv. Františka Xaverského SJ, patróna misií – sviatok

Nedeľa

Druhá adventná nedeľa

Dnes je zbierka na charitu. Za vaše milodary Vám ďakujeme.

Od pondelka (28.11.2016) budú o 6.00h. v našej jezuitskej kaplnke rorátne sväté omše – pri svetle lampášikov a fakieľ. Pripomenieme si tým radostné očakávanie príchodu Božieho Syna. Budú pripravené lampášiky, s ktorými môžete prísť ráno do kostola. Potom ich prosíme vrátiť do sakristie.

Prosili by sme tiež, tak ako po minulé roky, ak by chcel niekto odstrániť spred domu alebo zo záhrady väčší, či menší vianočný stromček, môžete nám dať vedieť v našej sakristii. Použijeme ho na výzdobu do kostolov. Ďakujeme.

Pozývame vás na 10. ročník Festivalu adventnej a vianočnej hudby – Vianočné impresie (Piešťany 2016), ktorý sa uskutoční v našej kaplnke v sobotu 3. decembra o 16.00h. Spieva piešťanské Córo Laudamus a iné zbory zo zahraničia. Všetci ste pozvaní. Bližšie info na nástenke.

Túžite prežiť obohacujúce chvíle pri čítaní Svätého Písma a nechávať sa ním premieňať? Radi Vás privítame v našom spoločenstve zameranom na čítanie Božieho Slova, meditáciu nad ním, spoločné zdieľanie a modlitbu. Zároveň je to príležitosť sa ešte viac v nadchádzajúcom adventnom období priblížiť Bohu a ľuďom. Stretávame sa raz do týždňa v pastoračnom centre. Záujemci nech sa prihlásia v sakristii alebo priamo u p. Valašíka.

Zapisovanie úmyslov v našej kaplnke na január 2017 bude 1. decembra 2016 pól hodiny pred každou svätou omšou: od 5.30h. na sv. omšu o 6.00h.; od 7.30h. na sv. omšu o 8.00h. a od 18.00h. na sv. omšu o 18.30h.

Prvý štvrtok v mesiaci: po večernej svätej omši o 18.30h. bude krátka pobožnosť na nové kňazské a rehoľné povolania.  Prvý piatok v mesiaci: po každej svätej omši bude odprosujúca pobožnosť.

Pozývame Vás na mariánsku pobožnosť k prvej sobote v mesiaci, ktorá bude 3. decembra 2016 po rannej svätej omši.

Opäť pozývame na „Kakavkovú párty“ – deti II. stupňa základných škôl, teda od 5. – 9. ročníka. Najbližšie stretnutie bude v sobotu 3. decembra o 16.00h. v Jezuitskom pastoračnom centre. Kakavková párty bude bývať pravidelne každú druhú sobotu o 16.00h.

Farské oznamy na 1. Adventnú nedeľu

► Dnešnou nedeľou začína adventné obdobie, ktoré je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána. Je časom nábožného a radostného očakávania. V tomto období sa používa organ a iné hudobné nástroje s takou umiernenosťou, aby sa nepredchádzalo plnej radosti Narodenia Pána.

Dnes požehnáme adventný veniec aj vence tých, ktorí si ich priniesli.

► Dnes je zbierka na katolícku charitu. Za vaše milodary nech vás Pán hojne požehná.

Prvý piatok v mesiaci: spovedá sa ako obvykle pol hodinu pred rannými svätými omšami a od stredy hodinu pred večernými. V piatok sa spovedá od 16,00. Zároveň bude vyložená Sviatosť oltárna na poklonu.

Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania. Po sv. omši vo farskom kostole bude adorácia za kňazské a rehoľné povolania.

► Svätá omša pre prípravu prvoprijímajúcich detí 2. a 3. ročníka bude v piatok o 18:00 vo farskom kostole spolu s rodičmi. (Tie deti, ktoré nemôžu prísť v piatok môžu prísť v stredu).

Birmovanci majú stretnutie v piatok o 18:00 na svätej omši a po nej.

► Prosíme ochotných farníkov, ktorí by mohli  poskytnúť zo záhrad stromy na vianočnú výzdobu do kostolov, aby sa prihlásili v sákristii. Stále nám ešte chýbajú.

V sobotu 3.12.2015 o 16:00 vo kostole pátrov jezuitov sa uskutoční 10. ročník festivalu adventných a vianočných piesní: „Adventné impresie“ za účastí domácich i zahraničných zborov, na ktorý ste srdečne pozvaní v mene domáceho zboru Coro Laudamus.

► Tento týždeň od pondelka do piatku po sv. omšiach budeme zapisovať úmysly na sväté omše na mesiac január.

► Aj tento rok pozývame  deti a mladých k účasti na jasličkovej pobožnosti. Prosím mládežníčky zbor Don Boska, mladých animátorov, mladých birmovancov, aby sa ujali tejto úlohy. Deti prosím, aby sa nahlásili k účasti po svätých omšiach v stredu a v piatok.

Spovedanie chorých pred Vianocami, ku ktorým nechodíme pravidelne pred prvým piatkom, bude v týždni pred 4. adventnou nedeľou od 13.12. do 16.12. Môžete nám ich nahlasovať v sakristii vo farskom kostole.

► Aj tento rok bude v Piešťanoch vo Vianočnom období prebiehať koledovanie Dobrej Noviny. Pozývame všetkých, najmä deti a mládež, ktorí by sa chceli podieľať na príprave a koledovaní. Prvé stretnutie sa uskutoční dnes (v nedeľu) o 16:00 hod. v priestoroch 1. stupňa Cirkevnej školy - vchod cez hnedú bránu oproti sakristii farského kostola sv. Štefana (v Starých Piešťanoch).

► Počas celého prvopiatkového týždňa prebieha zbierka potravín pre núdznych. Kontakt na Centrum pomoci, A. Hlinku 41 (oproti práčovni). Kontakt tel. 0910 788 031. Email: charita piestany@charitatt.sk.

► S radosťou Vám oznamujeme, že od 1. januára 2017 chceme v našom meste Piešťany otvoriť adoračné centrum *Eucharistický plameň* v Kaplnke Božského Srdca Ježišovho (známa aj ako kúpeľná kaplnka pri sklenenom moste). Bude to pre naše mesto veľké požehnanie a otvoriť ho príde sám zakladateľ Eucharistického plameňa páter Jozef Vadakkel 1.1.2017.

Na poklonu Najsvätejšej sviatosti oltárnej pozývame všetkých - jednotlivcov i skupiny, zasvätené osoby, modlitbové skupiny a spoločenstvá, celé rodiny, ktorým nie je ľahostajná rodina, naša budúcnosť, budúcnosť našich detí, celé Slovensko a kresťanské hodnoty. Od 1.1.2017 sa na základe toho bude môcť konať každodenná adorácia od 8:00 hod. 16:00 hod.

Prosíme preto dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní vziať si na starosť adorovanie a stráženie Najsvätejšej sviatosti pre jednotlivé hodiny - od 08:00 do 15:00 každý deň (v nedeľa od 10:00 do 17:30), aby sa prihlásili na pravidelnú jednu hodinu - raz za týždeň alebo raz za dva týždne, aby Najsvätejšia sviatosť mohla byť vystavená. Dobrovoľníkov by sme potrebovali niekoľko desiatok (min. 40-80), aby sa vedeli každý týždeň striedať, a aby Pán Ježiš nezostal sám.

Prihlasovať na každodennú adoráciu sa môžete zapísaním svojho mena a kontaktných údajov (telefonne číslo, e-mailová adresa) na príslušnú listinu (vyloženú na stolíku …) resp. v sakristii alebo telefonicky na čísle ….

Tweet Svätého Otca: „Uprostred tohto skazeného sveta je treba klaňať sa Bohu pred Svätostánkom“.

Adoračné centrum v Piešťanoch – Kaplnka Božského Srdca Ježišovho

+ Pochválený buď Ježiš Kristus!

S radosťou Vám oznamujeme, že od 1.januára 2017 bude v našom meste Piešťany otvorené adoračné centrum *Eucharistický plameň*Kaplnke Božského Srdca Ježišovho, Winterova 74, 921 01 Piešťany (známa aj ako kúpeľná kaplnka pri sklenenom moste). Bude to pre naše mesto veľké požehnanie a otvoriť ho príde sám zakladateľ Eucharistického plameňa páter Jozef Vadakkel 1.1.2017.

Na poklonu Najsvätejšej sviatosti oltárnej pozývame všetkých - jednotlivcov i skupiny, zasvätené osoby, modlitbové skupiny a spoločenstvá, celé rodiny, ktorým nie je ľahostajná rodina, naša budúcnosť, budúcnosť našich detí, celé Slovensko a kresťanské hodnoty. Od 1.1.2017 sa na základe toho bude môcť konať každodenná adorácia od 8:00 hod. 16:00 hod.

Prosíme preto dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní vziať si na starosť adorovanie a stráženie Najsvätejšej sviatosti pre jednotlivé hodiny - od 08:00 do 15:00 každý deň (o 15.00 modlitba Korunky Božieho milosrdenstva – adorácia vykrytá do 16:00, Nedeľa - adorácia vykrytá), aby sa prihlásili na pravidelnú jednu hodinu - raz za týždeň alebo raz za dva týždne, aby Najsvätejšia sviatosť mohla byť vystavená. Dobrovoľníkov by sme potrebovali niekoľko desiatok (min. 40-80), aby sa vedeli každý týždeň striedať, a aby Pán Ježiš nezostal sám.

Prihlasovať na každodennú adoráciu sa môžete zapísaním svojho mena a kontaktných údajov (telefonne číslo, e-mailová adresa) na príslušnú listinu (vyloženú na stolíku …) resp. v sakristii alebo telefonicky na čísle ….

Pozývame vás s úprimným srdcom, aby ste prišli k nášmu Pánovi. Veríme, že poklonou a odprosovaním pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou za nás, za naše rodiny, za celé Slovensko, za svätú cirkev a celý svet, vyprosíme od Boha milosť a odvrátenie hrozby, ktorá visí nad našim národom a celým svetom.

Prajeme a vyprosujeme Vám ochranu a požehnanie Božej Matky.

Priebeh adorácie:
- 08:00 celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou
- 15.00 Korunka Božieho Milosrdenstva
- 16.15 sv. omša

Zároveň by som Vás chcela poprosiť o súčinnosť ohľadom vyloženia Oltárnej Sviatosti ako aj šírenia pozvánky na adoráciu (p. jezuiti, farnosť sv. Štefana, rehoľné sestričky).

Vopred Vám ďakujeme!

Nech vás Pán žehná, vedie a obdarí svojimi milosťami!

S úctou a láskou

Ing. Adela Juhosová

koordinátor
0911584006
http://www.ev-eucharistic.com/

Info o pátrovi Vadakkelovi:

Páter Joseph Vadakkel, M.C.B.S. pochádza z Indie. Narodil sa v juhoindickom štáte Kerala. Po ukončení kláštornej školy v Kallarkutty vstúpil do Kongregácie Najsvätejšej Sviatosti (Missionary Congregation of the Blessed Sacrament) v Kottayam a obdržal rehoľné meno Joseph.

Už ako dieťa veľmi uctieval Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu. Veľa sa modlil, aby dobre poznal Písmo Sväté, túžil po hlbšom a bližšom stretnutí s Bohom vo svojom živote, pretože vedel, že mu to umožní, aby pravdivo svedčil o Bohu a získaval mu ľudí.

Po ukončení štúdia teológie a filozofie založil v Kalady exercičné stredisko - Centrum duchovnej obnovy a bol vymenovaný za vedúceho Biblických snemov. Od roku 2003 žije na Filipínach a v Nemecku, kde získal doktorský titul a učí na univerzite v Manile. Filipínska televízia a rozhlas pravidelne vysiela jeho príhovory.

Páter Joseph Vadakkel trávi veľa času  exercíciami  a duchovnými obnovami. Svoje exercície koná v prítomnosti Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Založil a vedie exercičné centrum  v Nemecku a adoračné centrum v Holandsku. Jeho hlbokým posolstvom bolo i založenie modlitbovej skupiny Eucharistický plameň.

Odvtedy začalo činnosť veľa modlitbových skupín, ktoré sa stretávajú  každý piatok večer o 19:00 v rôznych krajinách sveta. Chodí po svete, aby duchovne povzbudil veriacich prednáškami zameranými na vnútorné uzdravenie a dôverný vzťah s Bohom. Do Európy bol prvýkrát pozvaný v roku 1997 a na Slovensku viedol prvé duchovné cvičenia v roku 2005. Je autorom kníh, z ktorých u nás boli vydané knihy „Môj Ježiš žije“ a „Ježiš zotrie tvoje slzy“.

Comments Off