Dec 07 2015

AKTUÁLNE OZNAMY

PASTORAČNÁ SLUŽBA V KAPLNKE

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

DEŇ

SLÁVENIE DŇA

ČAS  SV. OMŠE

SLÚŽI

ČAS:  SPOVEDÁ

INÉ

NEDEĽA

14. august 2016

Devätnásta nedeľa v cezročnom období

6.30

P. Šulík

8.00

P. Valašík

9.30

P. Benkovský

18.30

P. Garčár

PONDELOK

15. august 2016

Nanebovzatie Panny Márie – slávnosť – prikázaný sviatok

6.00

P. Valašík

8.00

P. Benkovský

7.45: P. Gočala

17.00

P. Gočala

16.45: P. Benkovský

18.30

P. Zahoránsky

18.15: P. Slaninka

UTOROK

16. august 2016

Sv. Štefana Uhorského – ľubovoľná spomienka

6.00

P. Šulík

8.00

P. Benkovský

7.45: P. Valašík

18.30

P. Valašík

18.15: P. Zahoránsky

STREDA

17. august 2016

féria

6.00

P. Valašík

8.00

P. Slaninka

7.45: P. Garčár

18.30

P. Garčár

18.15: P. Gočala

ŠTVRTOK

18. august 2016

Sv. Alberta Hurtada Cruchagoi SJ, kňaza – spomienka

6.00

P. Šulík

8.00

P. Valašík

7.45: P. Garčár

18.30

P. Slaninka

18.15: P. Gočala

PIATOK

19. august 2016

Sv. Jána Eudesa, kňaza – ľubovoľná spomienka

6.00

P. Garčár

8.00

P. Valašík

7.45: P. Šulík

18.30

P. Gočala

18.15: P. Slaninka

SOBOTA

20. august 2016

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi – spomienka

6.00

P. Šulík

8.00

P. Valašík

7.45: P. Garčár

18.30

P. Slaninka

18.15: P. Gočala,

P. Bunček

Vig

NEDEĽA

21. august 2016

Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

6.30

P. Šulík

8.00

P. Valašík

9.30

P. Slaninka

18.30

P. Garčár

Vysvetlivky:   Vig – zo slávnosti; HBM – Hodina Božieho milosrdenstva – prvý piatok v mesiaci; Ador – adorácia – každý pondelok a prvý štvrtok v mesiaci

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OZNAMY

15. – 21. august 2016

Liturgický kalendár:

Pondelok

Nanebovzatie Panny Márie – slávnosť

Utorok

Sv. Štefana uhorského – ľubovoľná spomienka

Streda

féria

Štvrtok

Sv. Alberta Hurtada Cruchago SJ, kňaza – spomienka

Piatok

Sv. Jána Eudesa, kňaza – ľubovoľná spomienka

Sobota

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi – spomienka

Nedeľa

Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

  • V pondelok 15. augusta 2016 je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše v našom kostole budú: 6.00, 8.00, 17.00, 18.30h. V pondelok zvyčajná adorácia po sv. omši o 18.30 nebude.
  • 1. Teologická Fakulta Trnavskej univerzity oznamuje, že v školskom roku 2016/2017 v štruktúre foriem celoživotného vzdelávania otvára prvý ročník pre seniorov – Univerzita tretieho veku – so študijným zameraním na Sväté písmo a systematickú teológiu. Na štúdium môžu byť prijatí záujemcovia starší ako 40 rokov a dôchodcovia bez ohľadu na vek, na základe písomnej prihlášky a uvedenia najvyššieho vzdelania. Podmienkou prijatia je maturita.
  • 2. Teologická fakulta Trnavskej univerzity oznamuje, že v školskom roku 2016/2017 otvára v štruktúre foriem celoživotného vzdelávania prvý, druhý aj tretí ročník on-line štúdia pre tých, ktorí nemôžu pricestovať na prednášky do Bratislavy alebo im zdravotný stav neumožňuje prísť na fakultu. Na štúdium môžu byť prijatí záujemcovia starší ako 40 rokov a dôchodcovia bez ohľadu na vek na základe písomnej prihlášky a uvedenia najvyššieho vzdelania. Podmienkou prijatia je maturita. Prednášky budú dostupné na našej stránke www.tftu.sk pre všetkých, ktorí sa prihlásia. Zároveň budú mať poslucháči prístup aj na iné zaujímavé podujatia organizované fakultou a umiestnené na stránke. Prijatí uchádzači budú elektronicky oboznámení o zápise a prvej prednáške. Tento vzdelávací proces sa začne v októbri 2016. Poplatok za štúdium v internej aj externej forme je 45 € na jeden akademický rok. Podrobné informácie nájdete na internetovej stránke fakulty www.tftu.sk Termín zaslania prihlášok je do 16. septembra 2016 na adresu: Teologická fakulta TU, Kostolná 1, P.O.Box 178, 814 99 Bratislava.
  • Zbierka na dokončenie Pastoračného centra v našej farnosti bola: 2100 eur. Pán nech odmení všetkých darcov.
  • 18. august 2016 o 18.00h. – vo farskom kostole sv. omša s katolíckym misionárom z Indie – páter Josephom Vadakkelom z Kongregácie Najsvätejšej sviatosti: prednáška, adorácia, požehnanie.
  • Modlitbové spoločenstvo pri farskom kostole sv. Štefana organizuje v dňoch 16. – 18. september 2016 Charizmatickú obnovu v Duchu Svätom na tému: „Ako rozlišovať, čo je Božia vôľa.“ Obnovu vedie otec Imrich Degro z Košíc. Bližšie informácie – začiatok, poplatok, kontakt – sú na nástenke.
  • Ostatné oznamy si môžete prečítať na nástenke pri našom kostole alebo na internetovej stránke farského úradu: http://piestanycm.fara.sk/

Comments Off