Dec 07 2015

AKTUÁLNE OZNAMY

KAPLNKA SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE - Jezuiti

PASTORAČNÁ SLUŽBA V KAPLNKE

DEŇ

SLÁVENIE DŇA

ČAS  SV. OMŠE

SLÚŽI

ČAS: SPOVEDÁ

INÉ

NEDEĽA

26. VI. 2016

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

6.30

Šulík

8.00

Bunček

9.30

Šuppa

11.00-R

Pilarčík

18.30

Valašík

PONDELOK

27. VI. 2016

Sv. Ladislava, alebo sv. Cyrila Alexanrijského, biskupa, učiteľa Cirkvi

Ľubovoľná spomienka

6.00

Šulík

5.45: Bunček

8.00

Valašík

7.45: Pilarčík, Šulík

18.30

Pilarčík

18.15: Šuppa, Valašík

Ador

UTOROK

28. VI. 2016

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka

Spomienka

6.00

Bunček

5.45: Pilarčík

8.00

Šuppa

7.45: Valašík, Šulík

18.30

Šulík

18.15: Valašík, Šuppa

Vig.

STREDA

29. VI. 2016

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV

Slávnosť

6.00

Šulík

5.45: Valašík

8.00

Bunček

7.45: Šuppa

17.00

Šuppa

15.00: Valašík

18.30

Valašík

17.00: Bunček, Šulík od 16.30

ŠTVRTOK

30. VI. 2016

Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme

Ľubovoľná spomienka

6.00

Bunček

5.45: Valašík

8.00

Valašík

7.45: Bunček,Šulík

15.00: Šuppa

18.30

Šuppa

17.00: Bunček, Valašík

PIATOK

1. VII. 2016

Sv. Bernardina Realina, Jána Františka Regisa…, kňazov z SJ

Spomienka

6.00

Šuppa

5.45: Bunček

8.00

Bunček

7.45: Valašík, Šuppa

15.00: Valašík

H. B. m.

18.30

Valašík

17.00: Bunček, Šuppa

SOBOTA

2. VII. 2016

Návšteva Panny Márie

Sviatok

6.00

Bunček

8.00

Šuppa

7.45: Valašík

18.30

Valašík

18.15: Bunček, Šuppa

Vig

NEDEĽA

3. VII. 2016

ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

6.30

Bunček

8.00

Valašík

9.30

Šuppa

18.30

Šuppa

Ďalší týždeň:

DEŇ

SLÁVENIE DŇA

ČAS  SV. OMŠE

SLÚŽI

ČAS: SPOVEDÁ

INÉ

PONDELOK

4. VII. 2016

Sv. Alžbety Portugalskej,

Ľubovoľná spomienka

6.00

Šulík

Zápis

8.00

Valašík

7.45: Pilarčík

Zápis

18.30

Pilarčík

18.15: Šuppa

Zápis

Vig., Ador

UTOROK

5. VII. 2016

SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIERO-ZVESTOV

Slávnosť

6.30

Bunček

6.15: Pilarčík

8.00

Pilarčík

7.45: Šuppa

9.30

Šuppa

9.15: Valašík

18.30

Valašík

18.15: Bunček

STREDA

6. VII. 2016

Sv. Márie Goretty, panny a mučenice

Ľubovoľná spomienka

6.00

Šuppa

8.00

Valašík

7.45: Pilarčík

18.30

Pilarčík

18.15: Bunček

ŠTVRTOK

7. VII. 2016

Sv. Antona Márie Zaccariu, kňaza

Ľubovoľná spomienka

6.00

Valašík

8.00

Bunček

7.45: Pilarčík

18.30

Šuppa

18.15: Pilarčík

Vig.

PIATOK

8. VII. 2016

Féria

6.00

Bunček

8.00

Valašík

7.45: Pilarčík

18.30

Pilarčík

18.15: Valašík

SOBOTA

9. VII. 2016

Sv. Augustína Zhao Rong, kňaza a spoloč., muč.

Ľubovoľná spomienka

6.00

Pilarčík

8.00

Šulík

7.45: Šuppa

18.30

Valašík

18.15: Bunček, Pilarčík

Vig

NEDEĽA

10. VII. 2016

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

6.30

Bunček

8.00

Šulík

9.30

Šuppa

18.30

Valašík

OZNAMY:

  • Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
  • V stredu (29. júna) je prikázaný sviatok SV. PETRA APAVLA. Sv. omše v našej kaplnke budú o 6.00 hod., o 8.00 hod., o 17.00 hod. a o 18.30 hod.
  • Tento týždeň je aj prvý piatok (1. júla). Po každej svätej omši budú odprosujúce pobožnosti. O 15. hod. bude pobožnosť Hodina Božieho milosrdenstva“.
  • Farská hodová slávnosť sv. Cyrila a Metoda bude vo farskom kostole v utorok 5.7.2016 o 10.30 hod. v deň slávnosti, nakoľko je to voľný deň, za účasti zboru Coro Laudamus.
  • Jezuiti a sestry z Congregatio Jesu pozývajú mladých ľudí (18-35 rokov) na program Cesta Pravda Život, ktorý sa uskutoční v dňoch 7.-14. augusta 2016 na Trlenskej chate pri Vlkolinci. Trojdňové duchovné cvičenia, osobné sprevádzanie, turistika a spoločenské aktivity sa budú niesť v téme: “Pane, pošli niekoho iného.” (Ex 4,13). Viac informácií nájdete na stránke jezuiti.sk.
  • Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiac august v našej kaplnke bude v pondelok 4. júla pol hodiny pred každou sv. omšou. Od 5.30 na sv. omše o 6 hod.;od 7.30 na sv. omše o 8 hod.; a od 18.00 na sv. omše o 18.30 hod.
  • Oznamujeme, že nedeľné sväté omše o 11. hodine vnašej kaplnke pre rodiny vprázdninových mesiacoch júl a august nebudú bývať.
  • Zapojte sa do zbierky školských pomôcok, pomôžete tak študovať deťom zo sociálne slabších rodín. Školské pomôcky môžete prinášať od 1. júna do 19. augusta do Centra pomoci človeku (ul. A. Hlinku 41, Piešťany). VCPČ-ku je tiež možnosť športových aktivít, zahrať sa, alebo sa naučiť, ako si vyrobiť a opraviť veci. Viac na nástenke.
  • V utorok (5 júla) je slávnosť SV. CYRILA AMETODA. Keďže je to deň pracovného pokoja, sv. omše v našej kaplnke budú tak ako vnedeľu: o 6.30 hod., o 8.00 hod., o 9.30 hod. a o 18.30 hod.

Rektor kaplnky:  P. ĽUBOMÍR PILARČÍK SJ;

tel.: 0944490326;

mail: l.pilarcik@post.sk;

web: http://jezuiti.sk/blog/piestany/

Comments Off