Dec 07 2015

AKTUÁLNE OZNAMY

KAPLNKA SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE - Jezuiti

PASTORAČNÁ SLUŽBA V KAPLNKE

DEŇ

SLÁVENIE DŇA

ČAS  SV. OMŠE

SLÚŽI

ČAS: SPOVEDÁ

INÉ

NEDEĽA

24. VII. 2016

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

6.30

Bunček

8.00

Valašík

9.30

Slaninka

18.30

Zahoránsky

Dev.

PONDELOK

25. VII. 2016

Sv. Jakuba, apoštola

Sviatok

6.00

Bunček

8.00

Valašík

7.45: Pilarčík

18.30

Pilarčík

18.15: Zahoránsky

Dev. Ador.

UTOROK

26. VII. 2016

Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie

Spomienka

6.00

Pilarčík

8.00

Zahoránsky

7.45: Valašík

18.30

Valašík

18.15: Bunček

Dev.

STREDA

27. VII. 2016

Sv. Gorazda a spoločníkov

Spomienka

6.00

Valašík

8.00

Šulík

7.45: Zahoránsky

18.30

Zahoránsky

18.15: Bunček

Dev.

ŠTVRTOK

28. VII. 2016

Féria

6.00

Šulík

8.00

Zahoránsky

7.45: Šulík

18.30

Bunček

18.15: Pilarčík

Dev.

PIATOK

29. VII. 2016

Sv. Marty

Spomienka

6.00

Pilarčík

8.00

Bunček

7.45: Valašík

18.30

Valašík

18.15: Zahoránsky

Dev.

SOBOTA

30. VII. 2016

Sv. Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi; Bl. Zdenky, panny a muč. Ľubovoľné spomienky

6.00

Valašík

8.00

Zahoránsky

7.45: Pilarčík

18.30

Slaninka

18.15: Pilarčík, Bunček

D. Vig.

NEDEĽA

31. VII. 2016

OSEMNÁSTA NEDEĽA

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza  a zakladateľa SJ Slávnosť (v našej kaplnke)

6.30

Valašík

8.00

Záhoránsky

9.30

Slaninka

18.30-Sl

Benkovský

Vysvetlivky:  Ador - 1/2 h adorácia po omši;  Dev - deviatnik k sv. Ignácovi;  Vig - sv. omša z nedele; Sl - slávnosť, agapé

OZNAMY:

  • Duchovná obnova a novéna k sv. Ignácovi pokračuje od piatku (22.7.). Vždy pri večernej sv. omši. Pred večernou sv. omšou sa modlíme Deviatnik ku cti sv. Ignáca. Duchovná obnova pri omši je formou kázne zignaciánskej spirituality. Všetkých srdečne pozývame.
  • V nedeľu 31. júla bude v našej kaplnke slávnosť sv. Ignáca, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej. Sv. omše budú zo slávnosti. Večerná sv. omša o 18.30 hod. bude za účasti viacerých jezuitov. Hlavným celebrantom bude nový predstavený piešťanskej komunity páter Ján Benkovský. Sv. omša bude obetovaná ako poďakovanie za doterajšiu službu pátra Jozefa Šuppu a za pomoc do ďalšej služby novým členom. Po sv. omši bude pohostenie (agapé) v areále záhrady. Koláčiky a drobné pečivo zvašej strany uvítame, ostatné bude zabezpečené. Zo srdca pozývame Vás všetkých veriacich, bratia a sestry !!!
  • Prebieha 7. ročník zbierky školských pomôcok pre znevýhodnené deti zo sociálne slabších rodín. Môžete ich priniesť do Centra pomoci človeku na ul. A. Hlinku 41. Viac informácii na nástenke.
  • Piešťanské chvály budú vnedeľu 31. júla 2016 o 15.30 hod. vkostole sv. Štefana.
  • Oznamujeme, že páter Jozef Šuppa a páter Ľubomír Pilarčík k 31. júlu 2016 končia svoju službu v Piešťanoch a sú poverení novým poslaním v exercičnom dome v Prešove. Do piešťanskej komunity dostali poslanie traja noví členovia: páter Ján Benkovský, páter Róbert Gočala a páter Jakub Garčár.
  • Púť do Prahy sa uskutoční 25. - 27. 8. 2016, odchod o 7.00 hod. od reštaurácie Lemon. Cena 117,- € bez poistenia. Nahlásiť sa môžete v sakristii CM. Viac informácii na farskej nástenke.
  • Oznamujeme, že nedeľné sväté omše o 11. hodine vnašej kaplnke pre rodiny vprázdninových mesiacoch júl a august sú zrušené.

Rektor kaplnky:  P. ĽUBOMÍR PILARČÍK SJ; tel.: 0944 490 326; mail: l.pilarcik@post.sk;

web: http://jezuiti.sk/blog/piestany/

Comments Off