Dec 07 2015

AKTUÁLNE OZNAMY

KAPLNKA SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE - Jezuiti

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

PASTORAČNÁ SLUŽBA V KAPLNKE

DEŇ

SLÁVENIE DŇA

ČAS  SV. OMŠE

SLÚŽI

ČAS: SPOVEDÁ

INÉ

NEDEĽA

22. V. 2016

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

6.30

Valašík

8.00

Pilarčík

9.30

Šuppa

11.00-R

Slaninka

18.30

Šulík

PONDELOK

23. V. 2016

Féria

6.00

Valašík

8.00

Šulík

7.45: Valašík

18.30

Slaninka

18.15: Šulík

Ador

UTOROK

24. V. 2016

Féria

6.00

Šulík

8.00

Bunček

7.45: Šulík

18.30

Valašík

18.15: Bunček

STREDA

25. V. 2016

Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi

Ľubovoľná spomienka

6.00

Valašík

8.00

Slaninka

7.45: Pilarčík

18.30

Pilarčík

18.15: Slaninka

Vig

ŠTVRTOK

26. V. 2016

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO

TELA A KRVI

Slávnosť

6.00

Pilarčík

8.00

Bunček

7.45: Pilarčík

17.00

Šulík

16.45: Pilarčík

18.30

Slaninka

18.15: Šulík

PIATOK

27. V. 2016

Sv. Augustína z Centerbury, biskupa

Ľubovoľná spomienka

6.00

Šulík

8.00

Slaninka

7.45: Pilarčík

18.30

Pilarčík

18.15: Slaninka

SOBOTA

28. V. 2016

Panny Márie v sobotu

Ľubovoľná spomienka

6.00

Šulík

8.00

Pilarčík

7.45: Bunček

18.30-MI

Slaninka

18.15: Bunček, Pilarčík

Vig

NEDEĽA

29. V. 2016

DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

6.30

Bunček

8.00

Pilarčík

9.30

Slaninka

—-

—-

18.30

Šulík

OZNAMY:

  • Dnes je zbierka na dokončenie Pastoračného centra pri farskom kostole. Za pochopenie a dary nech vás Pán odmení.
  • Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše v našej kaplnke budú o 6.00 hod., o 8.00 hod., o 17.00 hod. a o 18.30 hod.
  • Slávnostná eucharistická procesia bude na budúcu nedeľu po farskej svätej omši vkostole sv. Cyrila a Metoda o 10.30 hod. Prosím farníkov, aby sa jej zúčastnili a aj takýmto spôsobom vyznali svoju vieru v Kristovu prítomnosť v Eucharistii. Tiež ich prosím, aby pomohli pri príprave oltárikov a deti, osobitne prvoprijímajúce, aby si doniesli lupienky kvetov, ktoré na znak úcty budú hádzať pred Eucharistiou v doprovode rodičov. Ztohto dôvodu v nedeľu (29. mája) sv. omša pre rodiny o 11. hod. vnašej kaplnke nebude !
  • Celodiecézna púť v Roku milosrdenstva do Krakova do baziliky Božieho milosrdenstva v Lagewnikách so svätou omšou, uctením relikvií sv. Jána Pavla II., Korunkou Božieho milosrdenstva a iným duchovným programom bude 9. júla 2016. Do farností budú distribuované plagáty, šatky, texty a iné materiály, preto vás prosíme nahlásiť sa do 30. 5. 2016 vsakristii farského kostola. Odchod bude autobusmi, ktoré budeme zabezpečovať.
  • Jezuiti a sestry z Congregatio Jesu pozývajú mladých ľudí (18-35 rokov) na program Cesta Pravda Život, ktorý sa uskutoční v dňoch 7.-14. august 2016 na Trlenskej chate pri Vlkolinci. Trojdňové duchovné cvičenia, osobné sprevádzanie, turistika a spoločenské aktivity sa budú niesť v téme: “Pane, pošli niekoho iného.” (Ex 4,13). Viac informácií nájdete na stránke jezuiti.sk.
  • Pozývame rodiny a mladých ľudí na pešie putovanie pod názvom Xaveriáda. Tentokrát to bude putovanie z Košíc do Levoče. Púť začína 29. júna. V nedeľu 3. júla sa na Levočskej hore zúčastníme na slávnostnej sv. omši. Program, nocľahy a doprovodné vozidlo budú zabezpečené. Ďalšie informácie podá páter Ľubo Pilarčík SJ.
  • Farské oznamy, najmä ohľadom prvoprijímajúcich detí a birmovancov sú na nástenke.

Comments Off