Mar 29 2014

OZNAMY NA ŠTVRTÚ PÔSTNU NEDEĽU „A“ 30 marca 2014

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa: piata pôstna nedeľa

Pôstne obdobie

Štvrtá pôstna nedeľa sa na znak radosti slávi v ružovom rúchu. Ružová stuha pribudla v sanktuáriu k vrecovine, popolu, fialovej látky, a tŕňom, aby nám pripomenula cieľ pokánia: čo najužšie spojenie s Kristom a radosť z Božej iniciatívy, ktorou nás oslobodzuje od večnej smrti a zármutku hriechu.

Pobožnosti Krížovej cesty Dnes (túto nedeľu) o 15:00 hod. sa za prítomnosti kňaza budú modliť krížovú členky spoločenstva Modlitby matiek

Spovedanie Je prvopiatkový týždeň, spovedáme ako obvykle – teda aj pri ranných svätých omšiach o 6:00 hod a popoludní od stredy do piatku už od 15:00 hod.

Zapisovanie úmyslov svätých omší na mesiac máj bude v utorok 1. apríla pol hodinu pred každou svätou omšou.

Materské centrum

Mamičky s malými deťmi pozývame v stredu 2. apríla do JPC o 10:00 do Materského centra, kde bude príležitosť stretnúť sa s kňazom a možnosť sviatosti zmierenia.

Prvý štvrtok v mesiaci máme ako obvykle deň modlitieb za duchovné povolania, aj večernú adoráciu na tento úmysel.

Umenie ducha

Pozývame do predsiene Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie k meditácii v rámci 33. pokračovania projektu Umenie Ducha – Návrat súčasného umenia do chrámu. Teraz je tam dielo výtvarníka Igora Kalného: Ukrižovaný. Má nás uvádzať do tajomstva Umučenia.

Veľkonočný koncert

V sobotu 5.4. bude o 19:00 hod v kostole sv. Cyrila a Metoda Veľkonočný koncert, na ktorom účinkujú Coro Laudamus, Miešaný spevácky zbor KYSUCA a Kysucký komorný orchester ČADCA

Čítať len v sobotu: Zmena času Dnes v noci z 29. na 30. marca sa mení čas na letný. O 02. hod. SEČ posúvame hodiny na 03.hod.

Oznamy farského úradu sv. Cyrila a Metoda

Aj dnes (v nedeľu) vás pozývame na Krížovú cestu na Červenej veži o 15:00 hod.

V tomto týždni máme aj 1. piatok nového mesiaca. Spovedáme ako obvykle.

Úmysly sv. omší na mesiac júl budeme zapisovať v Piešťanoch a na Banke v utorok 1. apríla, v Kocuriciach vo štvrtok 3. apríla, vždy po sv. omši.

Pozývame vás na púť do Šaštína v rámci fatimskej soboty. Odchod autobusu je v sobotu 5. apríla o 13:00 z Krajinskej cesty a o 13:10 hod. od kostola sv. Štefana.

Spevácky zbor Coro laudamus Piešťany vás srdečne pozýva na Veľkonočný koncert v sobotu 5. apríla o 19:00 hod. v kostole sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch. Okrem domáceho zboru účinkujú aj Miešaný spevácky zbor Kysuca a Kysucký komorný orchester Čadca. Podrobnejšie informácie nájdete na nástenke a na internetovej stránke farnosti.

Pozývame vás na púť do Nitry v sobotu 26. apríla. Plánuje sa návšteva Nitrianskeho hradu - sídla nitrianskeho biskupa, nitrianskej Kalvárie ako aj ďalších miest na území mesta. Odchod autobusu je o 7:30 hod. z Krajinskej cesty a o 7:40 hod. od Kostola sv. Štefana. Cena je 5 eur. Prihlásiť sa možno v sakristii farského kostola alebo na kontaktoch uvedených na plagáte.

Pozývame vás na púť do Medjugoria v čase od 4. do 10. júna 2014. Podrobnosti na nástenke. Prihlásiť sa možno na telefónnom čísle uvedenom na plagáte.

Stále je možnosť prihlásiť sa na púť do Prahy a do Krakova. Podrobnejšie na nástenke.

Gréckokatolícka cirkev Trnava vás pozýva na púť do Ríma v dňoch od 21. do 27. septembra. Podrobnosti na internetovej stránke farnosti a na nástenke.

Po zmene času na letný sv. omše na filiálkach vo všedný deň budú o 18:00 hod.

Ako už možno viete, vo veku 46 rokov náhle zomrel kňaz dp. Branislav Bukovský. V roku 1995 pôsobil ako kaplán aj tu u nás v Piešťanoch. Spomeňme si naňho v modlitbách.

Zbierka na dokončenie Pastoračného centra a fary priniesla 1680 eur. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

Zatiaľ žiadny komentár »

Mar 14 2014

OZNAMY NA DRUHÚ PÔSTNU NEDEĽU „A“ 16. marca 2014

Liturgický kalendár

Pondelok: sv. Patrik biskup, patrón Írska, spomienka

Utorok: sv. Cyril Jeruzalemský, biskup a učiteľ Cirkvi, spomienka

Streda: Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

Budúca nedeľa: tretia pôstna nedeľa

Pôstne obdobie

Od 2. pôstnej nedele pribudla v sanktuáriu k vrecovine a popolu aj fialová látka, ktorá je liturgickou farbou pokánia. Používa sa najmä pri vysluhovaní sviatosti zmierenia, takže nám pripomína potrebu sviatostného zmierenia s Bohom…

Sedemdňová duchovná obnova Touto nedeľou končí sedemdňová pôstna obnova, kazateľom už bude člen našej Piešťanskej komunity.

Novéna ku sv. Jozefovi Od pondelka 10. 3. sme začali novénu ku sv. Jozefovi, ktorá skončí v utorok pri večernej svätej omši, ktorá už bude zo slávnosti sv. Jozefa.

Teologický deň V utorok 18.3: sa zídu kňazi Trnavskej arcidiecézy pri sv. omši (v Katedrále o 10:00 hod.) a prednáškach so svojím arcibiskupom otcom Jánom Oroschom. Prosíme o modlitby za kňazov našej diecézy.

Pobožnosti Krížovej cesty Budúcu nedeľu o 15:00 hod. sa za prítomnosti kňaza budú modliť krížovú cestu členovia hnutia Viera a svetlo – teda rodiny a priatelia „inak obdarovaných ľudí“ – s mentálnym  postihnutím.

Modlitba k Patrónke Slovenska naďalej sa po každej svätej omši modlíme modlitbu za Slovensko k Sedembolestnej Panne Márii, ktorej je naša kaplnka zasvätená.

Poďakovanie za zbierky Spoločnosť Ježišova na Slovensku vyjadruje úprimnú vďaku všetkým dobrodincom dvoch významných zbierok, ktoré sa uskutočnili v uplynulých mesiacoch, zbierky „Spev pre Afriku“ a zbierky na pomoc obetiam tajfúnu na Filipínach.

Zbierka „Spev pre Afriku“ dosiahla 6687 eur. Financie boli odoslané do Južného Sudánu cez provincialát v Nairobi. Po zvážení bolo 20% sumy použitých na stavebný dozor prístavby jezuitskej strednej školy vo Wau, kde sa kapacita školy rozširuje zo 450 na 800 študentov; 80% zbierky bude použitých na dva hlavné vzdelávacie projekty jezuitskej komunity v Rumbeku.

Zbierka pre pomoc obetiam tajfúnu Hayian na Filipínach dosiahla 8465 eur a bola zaslaná filipínskej provincii prostredníctvom generalátu v Ríme. Spolu s ostatnými zbierkami bude použitá na výstavbu 150 príbytkov v lokalite Hernani, región východný Samar. Sócius filipínskej provincie páter William Abbott, ktorý sám má z matkinej strany slovenské korene a je informovaný o zbierke, vyjadruje osobitnú vďaku všetkým na Slovensku.

Zatiaľ žiadny komentár »

Mar 08 2014

OZNAMY NA PRVÚ PÔSTNU NEDEĽU „A“ 9. marca 2014

Liturgický kalendár

Sobota: ľubovoľná spomienka sv. Klementa Máriu Hofbauera reh.

Budúca nedeľa: druhá pôstna nedeľa

Pôstne obdobie

Od 1. pôstnej nedele pribudla v sanktuáriu vrecovina a popol, ktoré nám pripomínajú potrebu pokánia – Ninivčania boli zachránení, keď sa obliekli do vrecoviny, sedeli v popole, postili sa a konali pokánie.

Faustínum

Túto nedeľu bude stretnutie členov a sympatizantov hnutia FaustínumStretnutie bude v našej Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie a to až po krížovej ceste, ktorá začína o 15:00 hod.

Sedemdňová duchovná obnova Tento pondelok začína sedemdňová pôstna duchovná obnova nášho dekanátu. Na večerných svätých omšiach sa u nás celý týždeň budú striedať kazatelia nášho dekanátu. Témou duchovnej obnovy bude Rok Sedembolestnej Panny Márie. Rozpis tém aj kazateľov je na nástenke.

Novéna ku sv. Jozefovi Od pondelka 10. 3. začíname aj novénu ku sv. Jozefovi. Budeme sa ju modlievať po večerných svätých omšiach.

Prvé výročie voľby pápeža Vo štvrtok 13.3.2014 bude prvé výročie voľby pápeža Františka za najvyššieho pastiera univerzálnej V tento deň sme všetci pozvaní k osobitnej modlitbe za Svätého Otca.

Kántrové dni Streda, piatok a sobota sú jarné kántrové dni. Ich obsahom je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. (My budeme sláviť kántry v piatok)

Pobožnosti Krížovej cesty ako po iné roky, v  pôstnom období sú:

- v pondelok až sobotu po prvej rannej sv. omši o 6.00 hod; už tradične sa ju budú modliť členky združenia Tešiteliek Božského srdca .

- Každý piatok bude pobožnosť krížovej cesty s kňazom o 17.30 hod.

- Každú nedeľu bude pobožnosť krížovej cesty s kňazom o 15.00 hod.

Ak sa tieto pobožnosti konajú pri zastaveniach Krížovej cesty, v pôstnom období je možnosť získať úplné odpustky za obvyklých podmienok:

Miništrantská súťaž Ako vlani, aj tohto roku počas Veľkého pôstu prebieha miništrantská súťaž. Výhercovia dostanú hodnotné ceny. Podrobnosti v sakristii.

Zbierka Túto nedeľu je jarná zbierka na charitu.


Oznamy farského úradu sv. Cyrila a Metoda

V stredu sme začali veľkopôstne obdobie, ktoré trvá 40 dní. Je časom pokánia a prípravy na najväčšie kresťanské sviatky v roku Veľkú noc.

Krížová cesta v našom farskom kostole býva každý deň po rannej sv. omši, v stredu o 15:15 hod. a s kňazom v piatok o 17:15 hod.

V sobotu 15. marca bude stretnutie rodičov a detí pripravujúcich sa na 1. sv. prijímanie, spojené s preskúšaním vedomostí, ktoré sú k tomu potrebné. Stretnutie sa bude týkať o 09:00 hod. detí z 3. D. zo Základnej školy na Brezovej ulici. a o 11:00 hod. tretiakov zo ZŠ Schérera.

Pozývame Vás na posviacku Krížovej cesty na Červenej veži dnes v nedeľu 9. marca o 15:00 hod. Mala by byť základom piešťansko - banánskej kalvárie, keďže táto tu v našom meste chýbala. Spoločný odchod od kostola sv. Cyrila a Metoda a od kostola na Banke bude o 14:30 hod. Stretneme sa hore pri začiatku Krížovej cesty, ktorý je poniže hotela Panoráma. Prístup je možný aj autom z Banky popri cintoríne, keďže cesta od Piešťan ešte nebola sprejazdnená po zosuve pôdy.

Pozývame vás prežívať pôst so sv. Otcom Františkom. Na e-mail môžete počas celého Veľkého pôstu dostávať text myšlienky z jeho príhovorov. Prihlásiť sa možno na www.post.kbs.sk.

Ako každý rok v pôste aj teraz bude v našom dekanáte 7 - týždňová duchovná obnova. Každý večer o 18:00 hod. v týždni od 10. do 16. marca prídu kňazi dekanátu do nášho farského kostola a budú mať príhovor na danú tému. Centrálna téma je: Rok Sedembolestnej Panny Márie. Oproti minulosti tento rok sú zapojení aj pátri jezuiti aj kostol sv. Štefana. Konkrétne témy ako i ďalšie informácie nájdete na nástenke a na internetovej stránke farnosti.

Prišla ponuka na štúdium misijnej a charitatívnej práce. Absolventi sa stávajú pripravení pre misijnú a rozvojovú činnosť v humanitárnych a charitatívnych organizáciách na Slovensku i v zahraničí. Štúdium ponúka Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Podrobnejšie informácie sú na plagáte na nástenke a na internetovej stránke farnosti.

Pozývame vás na modlitbový deň k úcte Panny Márie - Matke všetkých národov, ktorý bude v sobotu 15. marca v Nitre na Klokočíne. Podrobnejšie informácie sú na nástenke.

Pozývame vás na púť do Krakowa a Čenstochovej v dňoch od 26. do 28. júna. Cena je 79 eur. Prihlásiť sa môžete v sakristii farského kostola alebo na kontaktoch uvedených na plagáte. Podrobnejšie informácie sú na nástenke a na našej internetovej stránke.

Spoločenstvo Viera a Svetlo bude mať sv. omšu v sobotu 15. marca o 13:30 hod. v našom farskom kostole.

Dnes je jarná zbierka na charitu. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

Zatiaľ žiadny komentár »

Next »