jezuiti na Slovensku

Provinciálna kúria Bratislava
Jezuiti TrnavaExcercičný dom svätého Ignáca

Provinciálna kúria

Spoločnosť Ježišova – Slovenská provincia

Panská 11, P.O.Box 173, 814 99 Bratislava, svkprov@jezuiti.sk

Jozef ŠOFRANKO, SJ, provinciál, +421 2 59 200 418, provincialsvk@jezuiti.sk
Jakub GARČÁR, SJ, sócius, +421 2 59 200 400, sociussvk@jezuiti.sk
Martin HALČÁK, SJ, ekonóm, +421 947 915 833, ekonomsvk@jezuiti.sk

Milan HUDAČEK, SJ, archivár, +421 908 838 814, archiv@jezuiti.sk
Archív: Nám. padlých hrdinov 7, P. O. Box 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Finančná podpora

Jezuitov na Slovenku, naše diela, misie a formáciu mladých jezuitov môžete podporiť prostredníctvom týchto účtov:
SK11 7500 0000 0000 0233 0273 (všeobecný dar)
SK16 7500 0000 0040 0482 4208 (dar na jezuitov vo formácii)
SK15 7500 0000 0040 1648 7894 (dar na misie – predovšetkým Afrika, India, Ukrajina)

Bratislava

Rezidencia Najsvätejšieho Spasiteľa

Martin ŠEBO, SJ, predstavený
Panská 11, P.O.Box 173,
814 99 Bratislava
+421 2 52 775 457
rektorkolegia@gmail.com

Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa

Matej KASAN, SJ, rektor
Františkánske nám. 5, P.O.Box 173
814 99 Bratislava
+421 944 250 421
sjkostol@gmail.com

Teologická fakulta TU

Marek ŠMID, dekan
Kostolná 1, P. O. Box 173
814 99 Bratislava
+421 2 52 775 410 (vrátnica)
www.tftu.sk | dekan.tf@truni.sk

Posol (mesačník)

Ján ĎURICA, SJ, zodp. redaktor
Františkánske nám. 5, P. O. Box 173
814 99 Bratislava
+421 2 52 775 414, +421 915 981 774
posol.redakcia@gmail.com

Ivanka pri Dunaji

Rezidencia Loyola
a Seniorát SJ

Emil VÁNI, SJ, predstavený
Nám. padlých hrdinov 7
P. O. Box 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
+421 2 40 259 222
emilvani@gmail.com

Trnava

Rezidencia SJ

Jozef BARTKOVJAK, SJ, predstavený
Františkánska 34, 917 01 Trnava
dom.tt@jezuiti.sk

Kostol Najsvätejšej Trojice

Peter BUŠA, SJ, rektor
Štefánikova 45, 917 01 Trnava
+421 909 250 794
kostol.tt@jezuiti.sk

Centrum pomoci pre rodinu (CPPR)

Kristína KÖNIGOVÁ, riaditeľka
Štefánikova 46, 917 01 Trnava
+421 948 262 912
www.cppr.sk

Univerzitné pastoračné centrum
sv. Stanislava Kostku
(UPeCe)

Martin BENKO, SJ, správca
Františkánska 34, 917 01 Trnava
www.upece.sk | upece.tt@gmail.com

Dobrá kniha (vydavateľstvo)

Róbert MÉSÁROŠ, riaditeľ
Štefánikova 44, 917 01 Trnava
+421 33 59 34 221
www.dobrakniha.sk

Piešťany

Exercičný dom SJ

Róbert GOČALA, SJ, moderátor
Poštová 1, 921 01 Piešťany
+421 940 089 769
domsj.pn1@gmail.com

Komunita SJ

Rudolf UHER, SJ, predstavený
Poštová 1, 921 01 Piešťany
+421 33 735 10 81
rudiuher@gmail.com

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Ján REVÁK, SJ, rektor
Poštová 1, 921 01 Piešťany
+421 915 288 199
jan.revak@gmail.com

Jezuitské pastoračné centrum (JPC)

Adrián ČONTOFALSKÝ, SJ, riaditeľ
Poštová 1, 921 01 Piešťany
adkosj@gmail.com

Centrum pomoci pre rodinu (CPPR)

Katarína BUJNOVÁ, koordinátorka
Poštová 1, 921 01 Piešťany
+421 944 376 741
cppr.piestany@gmail.com

Ružomberok

Rezidencia SJ

František GÁBRIŠ, SJ, predstavený
Nám. A. Hlinku 56/A
034 01 Ružomberok
+421 904 680 008
gabris.fsj@gmail.com

Kostol Povýšenia Sv. Kríža

Juraj DUFKA, SJ, rektor
Nám. A. Hlinku 56/A
034 01 Ružomberok
+421 904 994 748
jdufka@gmail.com

Vila Trlensko

Dušan BEZÁK, SJ, správca
Nám. A. Hlinku 56/A
034 01 Ružomberok
+421 908 333 146
dbezak@gmail.com

Ateliér sakrálneho umenia

Juraj DUFKA, SJ
jdufka@gmail.com

Prešov

Exercičný dom sv. Ignáca

Jozef ŠUPPA, SJ, moderátor
Pod Kalváriou 81, 080 01 Prešov
+421 948 892 929
domsj.po@gmail.com

Komunita SJ

Ján BENKOVSKÝ, SJ, predstavený
Pod Kalváriou 81, 080 01 Prešov
+421 948 892 929
jbenkovsky@gmail.com

Kaplnka sv. Ignáca

Ján BENKOVSKÝ, SJ, rektor
Pod Kalváriou 81, 080 01 Prešov
+421 951 673 343
jbenkovsky@gmail.com

Košice

Rezidencia SJ

Ján BENKOVSKÝ, SJ, predstavený
Komenského 14, 040 01 Košice
+421 907 257 067
jbenkovsky@gmail.com

Kostol Najsv. Srdca Ježišovho

Jozef AMRICH, SJ, rektor
Komenského 14, 040 01 Košice
+421 903 438 062
www.jezuitike.eu | amrichjo@gmail.com

Centrum spirituality Východ - Západ
Michala Lacka 
(CSVZ)

Šimon MARINČÁK, riaditeľ
Komenského 14, 040 01 Košice
+421 55 72 667 39
katalóg knižnice