jezuiti na Slovensku

Provinciálna kúria Bratislava
Jezuiti TrnavaExcercičný dom svätého Ignáca

Provinciálna kúria

Provincialát Spoločnosti Ježišovej

Jozef ŠOFRANKO, SJ, provinciál, Panská 11, P.O.Box 173, 814 99 Bratislava
+421 2 59 200 419, svkprov@jezuiti.sk

sekretariát

Jakub GARČÁR, SJ, sócius provinciála ad interim, +421 2 59 200 419, sociussvk@jezuiti.sk

ekonomát

Dušan BEZÁK, SJ, ekonóm provincie, +421 2 59 200 421, ekonomat.sk@gmail.com

archív

Milan HUDAČEK, SJ, archivár, +421 2 59 200 425, archiv@jezuiti.sk

Bratislava

Kolégium Najsvätejšieho Spasiteľa

Martin ŠEBO, SJ, vice-rektor
Panská 11, P.O.Box 173,
814 99 Bratislava
+421 2 52 775 410
msebo@post.sk

Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa

Tomáš JELLÚŠ, SJ, rektor
Františkánske nám. 5, P.O.Box 173
814 99 Bratislava
+421 902 441 251
sjkostol@gmail.com

Teologická fakulta TU

Juraj DOLINSKÝ, SJ, dekan
Kostolná 1, P.O.Box 173
814 99 Bratislava
+421 2 52 775 410 (vrátnica)
www.tftu.sk | dekan.tf@truni.sk

Posol (mesačník)

Ján ĎURICA, SJ, zodp. redaktor
Františkánske nám. 5, P.O.Box 173
814 99 Bratislava
+421 2 52 775 414
posol.redakcia@gmail.com

Viera a život (dvojmesačník)

Mgr. Róbert MÉSÁROŠ, zodp. redaktor
Františkánske nám. 5, P.O.Box 173
814 99 Bratislava
+421 33 59 34 219
vieraazivot@gmail.com

Ivanka pri Dunaji

Rezidencia a Seniorát SJ

Emil VÁNI, SJ, predstavený
Nám. padlých hrdinov 7
P.O.Box 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
+421 2 40 259 222
emilvani@gmail.com

Trnava

Rezidencia SJ

Juraj DOLINSKÝ, SJ, predstavený
Františkánska 34, 917 01 Trnava
+421 33 59 34 110
juraj.dolinsky@truni.sk

Kostol Najsvätejšej Trojice

Matej KASAN, SJ, rektor
Štefánikova 45, 917 01 Trnava
+421 948 262 912
patermatej@gmail.com

Dobrá kniha (vydavateľstvo)

František SOČUFKA, SJ, riaditeľ
Štefánikova 44, 917 01 Trnava
+421 33 59 34 221
www.dobrakniha.sk

Centrum pomoci pre rodinu

Mgr. Kristína Königová, štatutárna zástupkyňa
Štefánikova 46, 917 01 Trnava
+421 948 020 412
www.cppr.sk

Univerzitné pastoračné centrum
sv. Stanislava Kostku
(UPeCe)

Peter BUŠA, SJ, správca
Františkánska 34, 917 01 Trnava
upece.tt@gmail.com
www.upece.sk

Piešťany

Komunita SJ

Róbert GOČALA, SJ, predstavený
Poštová 1, 921 01 Piešťany
+421 33 735 10 81
rgocala@gmail.com

Exercičný dom SJ

Róbert GOČALA, SJ, moderátor
Poštová 1, 921 01 Piešťany
+421 940 089 769
domsj.pn1@stonline.sk
domsj.pn1@gmail.com

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Ján REVÁK, SJ, rektor
Poštová 1, 921 01 Piešťany
+421 915 288 199
jan.revak@gmail.com

Pastoračné centrum

Adrián ČONTOFALSKÝ, SJ, riaditeľ
Poštová 1, 921 01 Piešťany
adkosj@gmail.com

Centrum pomoci pre rodinu pobočka Piešťany 

Mgr. Kristína Königová, štatutárna zástupkyňa
Poštová 1, 921 01 Piešťany
+421 944 376 741

Ružomberok

Noviciát sv. Stanislava Kostku
Rezidencia SJ

František GÁBRIŠ, SJ, predstavený
Nám. A. Hlinku 56/A
034 01 Ružomberok
+421 904 680 008
gabris.fsj@gmail.com

Kostol Povýšenia Sv. Kríža

Branislav DADO, SJ, rektor
Nám. A. Hlinku 56/A
034 01 Ružomberok
+421 944 948 166
branislav.dado@gmail.com

Vila Trlensko

František GÁBRIŠ, SJ, správca
Nám. A. Hlinku 56/A
034 01 Ružomberok
+421 904 680 008
gabris.fsj@gmail.com

Ateliér sakrálneho umenia

Juraj DUFKA, SJ
jdufka@gmail.com

Prešov

Komunita SJ

Ján BENKOVSKÝ, SJ, predstavený
Pod Kalváriou 81, 080 01 Prešov
+421 948 892 929
jbenkovsky@gmail.com

Exercičný dom sv. Ignáca

Jozef ŠUPPA, SJ, moderátor
Pod Kalváriou 81, 080 01 Prešov
+421 948 892 929
domsj.po@gmail.com

Kaplnka sv. Ignáca

Ján BENKOVSKÝ, SJ, rektor
Pod Kalváriou 81, 080 01 Prešov
+421 951 673 343
jbenkovsky@gmail.com

Košice

Rezidencia SJ

František KOVAĽ, SJ, predstavený
Komenského 14, 040 01 Košice
+421 904 991 873
frantisekoval@gmail.com

Kostol Najsv. Srdca Ježišovho

Jozef AMRICH, SJ, rektor
Komenského 14, 040 01 Košice
+421 903 438 062
amrichjo@gmail.com
www.jezuitike.eu

Centrum spirituality Východ - Západ
Michala Lacka 
(CSVZ)

Šimon MARINČÁK, riaditeľ
Komenského 14, 040 01 Košice
+421 55 72 667 39
www.csvzml.org