naše kostoly

Jezuiti Trnava
Excercičný dom svätého Ignáca

Bratislava

Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa

Matej KASAN, SJ, rektor
Františkánske nám. 5, P.O.Box 173
814 99 Bratislava
+421 944 250 421
sjkostol@gmail.com
účet: SK46 3100 0000 0040 0091 0627

sväté omše

Po – Pi, 15.15, 16.30
So, 16.30, 18.00
Ne, 7.30, 9.00, 11.00, 16.30, 18.00

sviatosť zmierenia

Po – Pi, 15.00 – 17.00
So, 16.30 – 18.30

iné

ruženec do rádia Lumen každú tretiu sobotu o 19.15
ruženec v októbri v pracovný deň po sv. omši o 15.15
litánie v máji v pracovný deň po sv. omši o 15.15
krížová cesta v pôste v piatok po sv. omši o 15.15

Trnava

Kostol Najsvätejšej Trojice

Peter BUŠA, SJ, rektor
Štefánikova 45, 917 01 Trnava
+421 909 250 794
kostol.tt@jezuiti.sk
Facebook
účet: SK56 0200 0000 0028 1122 0153

sväté omše

Po – So, 7.00, 17.00
St, 19.30
Ne, 8.00, 11.00, 17.00

sviatosť zmierenia

Po – So, po sv. omši

St, od 19.00

iné

adorácia každý štvrtok 7.30 – 16.45
adorácia v prvý piatok 17.45 – 18.15
adorácia 1. júna 7.30 – 16.45

Piešťany

Kaplnka Sedembolestnej
Panny Márie

Ján REVÁK, SJ, rektor
Poštová 1, 921 01 Piešťany
+421 915 288 199
jan.revak@gmail.com

sväté omše

Po – So, 6.00, 8.00, 18.30

Ne, 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 18.30 vysielaná online

sviatosť zmierenia

Po – So, od 7.45, od 18.15
Pred prvým piatkom:
Po – Ut, od 5.45, od 7.45, od 18.15
St – Pi, od 5.45, od 7.45, od 17.00

iné

adorácia každý pondelok po sv. omši o 18.30
adorácia každý prvý štvrtok 17.30 – 18.25
fatimská sobota každú prvú sobotu po sv. omši o 8.00
krížová cesta v pôste každý piatok po sv. omši o 6.00 a nedeľu o 15.00

Ružomberok

Kostol Povýšenia Sv. Kríža

Juraj DUFKA, SJ, rektor
Námestie Andreja Hlinku 56/1
034 01 Ružomberok
+421 904 994 748
jdufka@gmail.com

sväté omše

živé prenosy z kostola

Po, 8.00, 18.00, 19.30,
Ut – So, 8.00, 18.00
Ne, 7.00, 9.00, 10.30, 20.00

sviatosť zmierenia

Po – So, od 7.30, od 17.30

iné

adorácia každý štvrtok 9.00 – 17.55
fatimská sobota každú prvú sobotu po sv. omši o 8.00
eucharistická pobožnosť každú prvú nedeľu o 15.00

Prešov

Kaplnka sv. Ignáca z Loyoly

Ján BENKOVSKÝ, SJ, rektor
Pod Kalváriou 81, 080 01 Prešov
+421 951 673 343
jbenkovsky@gmail.com
SK82 0200 0000 0031 6926 0653

sväté omše

Po, 17.00
Ut – So, 6.30, 17.00
Ne, 6.30, 11.00

sviatosť zmierenia

Po, od 16.30
Ut – So, po rannej sv. omši a od 16.30
Ne, od 6.30 a od 10.30

Košice

Kostol Najsv. Srdca Ježišovho

Jozef AMRICH, SJ, rektor
Komenského 14, 040 01 Košice
+421 903 438 062
amrichjo@gmail.com

aktuality

www.jezuitike.eu

sväté omše

Po – So, 18.30
Ne, 8.30, 10.30, 15.30, 19.30
Prikázaný sviatok (počas týždňa) 18.30, 19.30

sviatosť zmierenia

Po – So, 18.00-18.30 (na 1. piatok od 17.30)

iné

svätá liturgia v CSVZ každú stredu o 17.00
stretnutie Bratstva NSJ na 1.piatok
stretnutie Schönstadtského spoločenstva každý tretí piatok