naše diela

Pastorácia mládeže a rodín
Publikačná činnosť
Intelektuálny apoštolát
EXERCIČNÝ APOŠTOLÁT
Sviatostná pastorácia
Mediálny apoštolát

pastorácia mládeže a rodín

Univerzitné pastoračné centrum
sv. Stanislava Kostku
(UPeCe)

Adrián ČONTOFALSKÝ, SJ, správca
Františkánska 34, 917 01 Trnava
+421 948 130 821
www.upece.sk

Centrum pomoci pre rodinu

Matej KASAN SJ, riaditeľ
Kristína KÖNIGOVÁ, štatutárna zástupkyňa
Štefániková 46, 917 01 Trnava
+421 948 020 412
www.cppr.sk

Jezuitské pastoračné centrum

Ján BENKOVSKÝ, SJ, riaditeľ
Poštová 1, 921 01 Piešťany
+421 33 735 10 88
jbenkovsky@gmail.com

Spoločenstvo Mag+s

Martin HALČÁK, SJ

www.magisslovensko.sk
MAG+S
MAGIS Slovensko

Spoločenstvo kresťanského života

Bernard MIŠOVIČ, SJ, ekleziálny asistent

www.cvx.sk

Xaveriáda

Milan HUDAČEK, SJ

publikačná činnosť

Dobrá kniha (vydavateľstvo)

František SOČUFKA, SJ, riaditeľ
Štefánikova 44, 917 01 Trnava
+421 33 59 34 221
www.dobrakniha.sk

Posol (mesačník)

Ján ĎURICA, SJ, zodpovedný redaktor
Františkánske nám. 4, P.O.Box 173,
814 99 Bratislava
+421 2 52 775 414, +421 915 981 774
posol.redakcia@gmail.com

Viera a život (dvojmesačník)

Ladislav CSONTOS, SJ, zodpovedný redaktor
Panská 11, P.O.Box 173, 814 99 Bratislava
+421 33 59 34 221
vieraazivot@gmail.com

intelektuálny apoštolát

Teologická fakulta TU

Miloš LICHNER, SJ, dekan
Kostolná 1, P.O.Box 173,
814 99 Bratislava
+421 2 52 775 410 (vrátnica)
www.tftu.sk

Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka

Šimon MARINČÁK, riaditeľ
Komenského 14, 040 01 Košice
+421 55 72 667 39, +421 902 244 015
smarincak@gmail.com, www.csvzml.org

mediálny apoštolát

Vatikánsky rozhlas

Slovenská redakcia
Vatikánskeho rozhlasu

Redakčný tím:
Jozef Bartkovjak SJ,
Miroslava Holubíková,
Zuzana Klimanová

Radio Vaticana – Vatican News,
Sezione Slovacco, Piazza Pia 3,
00120 Città del Vaticano
Telefón: +39 06 698 453 48, email: slovak@spc.va

www.vaticannews.va/sk

Dýchej slovo

Cyklus krátkych bodov na meditáciu
z nedeľných liturgických čítaní

Redakčný tím:
Roman Frolek SJ
Matej Sandtner SJ
Pavel Banďouch SJ

YouTube kanál