naše diela

Pastorácia mládeže a rodín
Publikačná činnosť
Intelektuálny apoštolát
EXERCIČNÝ APOŠTOLÁT
Sviatostná pastorácia
Mediálny apoštolát

pastorácia mládeže a rodín

Univerzitné pastoračné centrum
sv. Stanislava Kostku
(UPeCe)

Peter BUŠA, SJ, správca
Františkánska 34, 917 01 Trnava
upece.tt@gmail.com
www.upece.sk

Centrum pomoci pre rodinu

Mgr. Kristína Königová, štatutárna zástupkyňa
Štefániková 46, 917 01 Trnava
+421 948 020 412
www.cppr.sk

Jezuitské pastoračné centrum

Adrián ČONTOFALSKÝ, SJ, riaditeľ
Poštová 1, 921 01 Piešťany
adkosj@gmail.com

Aktivity JPC – Program stretiek

Materské centrum Cesta

Spoločenstvo Mag+s

Martin HALČÁK, SJ, správca

www.magisslovensko.sk
MAG+S
MAGIS Slovensko

Spoločenstvo kresťanského života

Jakub GARČÁR, SJ, ekleziálny asistent
www.cvx.sk

publikačná činnosť

Dobrá kniha (vydavateľstvo)

František SOČUFKA, SJ, riaditeľ
Štefánikova 44, 917 01 Trnava
+421 33 59 34 221
www.dobrakniha.sk

Posol (mesačník)

Ján ĎURICA, SJ, zodpovedný redaktor
Františkánske nám. 4, P.O.Box 173,
814 99 Bratislava
+421 2 52 775 414, +421 915 981 774
posol.redakcia@gmail.com

Viera a život (dvojmesačník)

Mgr. Róbert MÉSÁROŠ, zodpovedný redaktor
Františkánske nám. 4, P.O.Box 173,
814 99 Bratislava
+421 33 59 34 219
vieraazivot@gmail.com

intelektuálny apoštolát

Teologická fakulta TU

Juraj DOLINSKÝ, SJ, dekan
Kostolná 1, P.O.Box 173,
814 99 Bratislava
+421 2 52 775 410 (vrátnica)
www.tftu.sk

Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka

Šimon MARINČÁK, riaditeľ
Komenského 14, 040 01 Košice
+421 55 72 667 39, +421 902 244 015
smarincak@gmail.com, www.csvzml.org

mediálny apoštolát

Vatican News


p. Jozef Bartkovjak SJ
Zuzana Klimanová
Miroslava Holubíková

a
Radio Vaticana – Vatican News
Sezione Slovacco,
Piazza Pia 3,
00120 Città del Vaticano

Tel: +39 06 698 453 48,
email: slovak@spc.va

YouTube kanál – Jezuite SJ


a

Katechézy pre deti a rodičov


p. Matej Kasan SJ

 

Dýchej Slovo


p. Peter Girašek SJ, Matej Sandtner SJ

Jak číst Bibli dnes?


Samuel Prívara SJ