naše diela

Pastorácia mládeže a rodín
Publikačná činnosť
Intelektuálny apoštolát
EXERCIČNÝ APOŠTOLÁT
Sviatostná pastorácia
Mediálny apoštolát

pastorácia mládeže a rodín

Univerzitné pastoračné centrum
sv. Stanislava Kostku
(UPeCe)

Martin BENKO, SJ, správca
Františkánska 34, 917 01 Trnava
www.upece.sk | upece.tt@gmail.com

Centrum pomoci pre rodinu (CPPR)

Kristína KÖNIGOVÁ, riaditeľka
Štefániková 46, 917 01 Trnava
+421 948 262 912
www.cppr.sk

Jezuitské pastoračné centrum (JPC)

Adrián ČONTOFALSKÝ, SJ, riaditeľ
Poštová 1, 921 01 Piešťany
adkosj@gmail.com
program stretiekmaterské centrum Cesta

Spoločenstvo Mag+s

Vlastimil DUFKA, SJ, správca
www.magisslovensko.sk
magis.slovensko@gmail.com, facebook

Spoločenstvo kresťanského života CVX

Martin GABAJ, prezident
Jakub GARČÁR, SJ, ekleziálny asistent
www.cvx.sk | kancelaria@cvx.sk

publikačná činnosť

Dobrá kniha (vydavateľstvo)

Róbert MÉSÁROŠ, riaditeľ
Štefánikova 44, 917 01 Trnava
+421 33 59 34 221
www.dobrakniha.sk

Posol (mesačník)

Ján ĎURICA, SJ, zodpovedný redaktor
Františkánske nám. 4, P.O.Box 173,
814 99 Bratislava
+421 2 52 775 414, +421 915 981 774
posol.redakcia@gmail.com

intelektuálny apoštolát

Teologická fakulta TU

Marek ŠMID, dekan
Kostolná 1, P.O.Box 173,
814 99 Bratislava
+421 2 52 775 410 (vrátnica)
www.tftu.sk | dekan.tf@truni.sk

Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka (CSVZ)

Šimon MARINČÁK, riaditeľ
Komenského 14, 040 01 Košice
+421 55 72 667 39
katalóg knižnice

mediálny apoštolát

YouTube – jezuitou dnes

 

Katechézy pre deti


Matej KASAN, SJ

 

Dýchej Slovo

Jak číst Bibli dnes?


Samuel PRÍVARA, SJ