slovenskí jezuiti

Jozef ŠOFRANKO, SJ
Jozef ŠOFRANKO, SJ
provinciálny predstavený

Provincialát SJ
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava

provincialsvk@jezuiti.sk

Jozef AMRICH, SJ
Jozef AMRICH, SJ
rektor kaplnky v KE

Rezidencia SJ
Komenského 14
040 01 Košice

amrichjo@gmail.com

Ladislav ÁRVAI, SJ
Ladislav ÁRVAI, SJ
pastoračná služba

Rezidencia SJ
Nám. A. Hlinku 56/A
034 01 Ružomberok

arvai.laci@gmail.com

Jozef BARTKOVJAK, SJ
Jozef BARTKOVJAK, SJ
predstavený v TT
pastoračná výpomoc
Apoštolát modlitby

Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava

dom.tt@jezuiti.sk

Branislav BENIAČ, SJ
Branislav BENIAČ, SJ
starostlivosť o rodičov

Rezidencia SJ
Nám. A. Hlinku 56/A
034 01 Ružomberok

beniac77@gmail.com

Martin BENKO, SJ
Martin BENKO, SJ
správca UPeCe
pastoračná výpomoc

Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava

martinbenkosj@gmail.com

Ján BENKOVSKÝ, SJ
Ján BENKOVSKÝ, SJ
predstavený v PO a KE
exercitátor
pastoračná výpomoc

Exercičný dom sv. Ignáca
Pod Kalváriou 81
080 01 Prešov

jbenkovsky@gmail.com

Dušan BEZÁK, SJ
Dušan BEZÁK, SJ
minister v RK
pastoračná výpomoc

Rezidencia SJ
Nám. A. Hlinku 56/A
034 01 Ružomberok

dbezak@gmail.com

Ján BULECA, SJ
Ján BULECA, SJ
sub-minister v BA

Rezidencia Najsv. Spasiteľa
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava

janbuleca@gmail.com

Ivan BUNČEK, SJ
Ivan BUNČEK, SJ
modlitba za Cirkev a SJ

Seniorát SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P.O.Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji

ivanbuncek@gmail.com

Ján BURDA, SJ
Ján BURDA, SJ
pastoračná výpomoc

Rezidencia SJ
Komenského 14
040 01 Košice

jburda@jesuits.net

Peter BUŠA, SJ
Peter BUŠA, SJ
rektor kostola v TT
sócius provinciála
provinčný webmaster

Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava

peterbusa0@gmail.com

Ladislav CSONTOS, SJ
Ladislav CSONTOS, SJ
profesor filozofie
a spirituality
pastoračná výpomoc

Rezidencia Najsv. Spasiteľa
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava

ladislav.csontos@truni.sk

Adrián ČONTOFALSKÝ, SJ
Adrián ČONTOFALSKÝ, SJ
minister v PN
riaditeľ JPC
pastoračná výpomoc

Exercičný dom SJ
Poštová 1
921 01 Piešťany

adkosj@gmail.com

Ján ĎAČOK, SJ
Ján ĎAČOK, SJ
pastoračná výpomoc

Rezidencia Najsv. Spasiteľa
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava

dacok@jezuiti.sk

Branislav DADO, SJ
Branislav DADO, SJ
exercitátor
pastoračná výpomoc

Exercičný dom sv. Ignáca
Pod Kalváriou 81
080 01 Prešov

branislav.dado@gmail.com

Jozef DOJČÁK, SJ
Jozef DOJČÁK, SJ
modlitba za Cirkev a SJ

Exercičný dom sv. Ignáca
Pod Kalváriou 81
080 01 Prešov

jozefdojcak@gmail.com

Peter DUBOVSKÝ, SJ
Peter DUBOVSKÝ, SJ
profesor biblistiky

Pontificio Istituto Biblico
Via della Pilotta 25
00187 Roma, Italia

pdubovsky@gmail.com

Juraj DUFKA, SJ
Juraj DUFKA, SJ
rektor kostola v RK
ateliér sacr. umenia

Rezidencia SJ
Nám. A. Hlinku 56/A
034 01 Ružomberok

jdufka@gmail.com

Peter DUFKA, SJ
Peter DUFKA, SJ
profesor spirit. teológie

Pontificio Istituto Orientale
Piazza S. Maria Maggiore 7
00185 Roma, Italia

peterdufka77@gmail.com

Vlastimil DUFKA, SJ
Vlastimil DUFKA, SJ
profesor liturgiky
kaplán univ. mládeže
pastoračná výpomoc

Rezidencia Najsv. Spasiteľa
Františkánske nám. 4
P.O.Box 173, 814 99 Bratislava

vlastodufka@gmail.com

Ján ĎURICA, SJ
Ján ĎURICA, SJ
šéfredaktor Posla
pastoračná služba

Rezidencia Najsv. Spasiteľa
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava

duricasj@gmail.com

Andrej Filipek, SJ
Andrej Filipek, SJ
modlitba za Cirkev a SJ

Seniorát SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P.O.Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji

andrej.filipek@truni.sk

František GÁBRIŠ, SJ
František GÁBRIŠ, SJ
predstavený v RK
pastoračná výpomoc

Rezidencia SJ
Nám. A. Hlinku 56/A
034 01 Ružomberok

gabris.fsj@gmail.com

Jakub GARČÁR, SJ
Jakub GARČÁR, SJ
Tretia probácia v Indonézii

Provincialát SJ
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava

jakub.garcar@gmail.com

Peter GIRAŠEK, SJ
Peter GIRAŠEK, SJ
minister v TT
kaplán CPPR, prom. povolaní
pastoračná výpomoc

Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava

peter.girasek@gmail.com

Róbert GOČALA, SJ
Róbert GOČALA, SJ
moderátor ex. domu v PN
exercitátor
pastoračná výpomoc

Exercičný dom SJ
Poštová 1
921 01 Piešťany

rgocala@gmail.com

Richard GREISIGER, SJ
Richard GREISIGER, SJ
v exklaustrácii

grichard.sj@gmail.com

Martin HALČÁK, SJ
Martin HALČÁK, SJ
provinčný ekonóm

Provincialát SJ
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava

mhalcak@gmail.com

Milan HROMNÍK, SJ
Milan HROMNÍK, SJ
modlitba za Cirkev a SJ

Seniorát SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P.O.Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji

Milan HUDAČEK, SJ
Milan HUDAČEK, SJ
archivár provincie
pastoračná výpomoc

Nám. padlých hrdinov 7
P.O.Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji

m.hudacek@gmail.com

Tomáš JELLÚŠ, SJ
Tomáš JELLÚŠ, SJ
pôsobí vo Viedenskej arcidiecéze

Rezidencia Najsv. Spasiteľa
Františkánske nám. 4
P.O.Box 173, 814 99 Bratislava

412tomasko@gmail.com

Matej KASAN, SJ
Matej KASAN, SJ
rektor kostola v BA

Rezidencia Najsv. Spasiteľa
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava

patermatej@gmail.com

František KOVAĽ, SJ
František KOVAĽ, SJ
minister v KE
pastoračná výpomoc

Rezidencia SJ
Komenského 14
040 01 Košice

frantisekoval@gmail.com

František KRIŠTOFÓRY, SJ
František KRIŠTOFÓRY, SJ
subminister v TT

Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava

fkristofory@azet.sk

Milan KRIŽAN, SJ
Milan KRIŽAN, SJ
subminister v PO

Exercičný dom sv. Ignáca
Pod Kalváriou 81
080 01 Prešov

Oleksiy KURZAKOV, SJ
Oleksiy KURZAKOV, SJ
profesor cirk. práva
minister v BA
pastoračná výpomoc

Rezidencia Najsv. Spasiteľa
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava

oleksijkurzakov@gmail.com

Daniel LEHOCKÝ, SJ
Daniel LEHOCKÝ, SJ
Rezidencia Najsv. Spasiteľa
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava
Miloš LICHNER, SJ
Miloš LICHNER, SJ
prorektor TU
profesor dogm. teológie
pastoračná výpomoc

Rezidencia Najsv. Spasiteľa
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava

milos.lichner@gmail.com

Jozef LOPATA, SJ
Jozef LOPATA, SJ
modlitba za Cirkev a SJ

Seniorát SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P. O. Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji

lopatajozef123@gmail.com

Ján MAJERČÁK, SJ
Ján MAJERČÁK, SJ
pastoračná služba
exercitátor

Exercičný dom sv. Ignáca
Pod Kalváriou 81
080 01 Prešov

majercak43@gmail.com

Timotej MASÁR, SJ
Timotej MASÁR, SJ
pastoračná služba

Rezidencia Najsv. Spasiteľa
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava

timo.masar@yahoo.de

Marcel MECKO, SJ
Marcel MECKO, SJ
subminister v IpD
pastoračná výpomoc

Rezidencia SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P.O.Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji

jmj.marcelm@gmail.com

Bernard MIŠOVIČ, SJ
Bernard MIŠOVIČ, SJ
modlitba za Cirkev a SJ

Seniorát SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P.O.Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji

bernard.msj@gmail.com

Marián MRÁZ, SJ
Marián MRÁZ, SJ
modlitba za Cirkev a SJ

Rezidencia SJ
Nám. A. Hlinku 56/A
034 01 Ružomberok

mrazm3@gmail.com

Jaroslav MUDROŇ, SJ
Jaroslav MUDROŇ, SJ
vyššie štúdiá bibl. vied

Pontifical Biblical Institute
3 Paul Emile Botta Str.
Box 497
91004 Jerusalem, Israel

jaroslav.mudron@gmail.com

Jozef MYDLA, SJ
Jozef MYDLA, SJ
modlitba za Cirkev a SJ

Seniorát SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P.O.Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji

jozmyd@gmail.com

Ľubomír PILARČÍK, SJ
Ľubomír PILARČÍK, SJ
minister v PO
pastoračná výpomoc
exercitátor

Exercičný dom sv. Ignáca
Pod Kalváriou 81
080 01 Prešov

lubomir.pilarcik@gmail.com

Alexander PUSS, SJ
Alexander PUSS, SJ
pastoračná služba
v Nitrianskej diecéze

Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava

alexanderpuss@gmail.com

Ján REVÁK, SJ
Ján REVÁK, SJ
rektor kostola v PN
exercitátor

Exercičný dom SJ
Poštová 1
921 01 Piešťany

jan.revak@gmail.com

Jaroslav RINDOŠ, SJ
Jaroslav RINDOŠ, SJ
exercitátor
pastoračná výpomoc

Exercičný dom sv. Ignáca
Pod Kalváriou 81
080 01 Prešov

jarorindos@hotmail.com

Ľuboš ROJKA, SJ
Ľuboš ROJKA, SJ
profesor filozofie

Pontif. Università Gregoriana
Piazza della Pilotta 4
00187 Roma, Italia

lubosrojka@unigre.it

Peter SABOL, SJ
Peter SABOL, SJ
exercitátor
pastoračná výpomoc

Exercičný dom sv. Ignáca
Pod Kalváriou 81
080 01 Prešov

pesabol@yahoo.com

Matej SANDTNER, SJ
Matej SANDTNER, SJ
štúdium teológie

Collegio Internaz. del Gesù
Piazza del Gesù 45
00186 Roma

sandtnermatej@gmail.com

Leopold SLANINKA, SJ
Leopold SLANINKA, SJ
v exklaustrácii

lslaninka@gmail.com

František SOČUFKA, SJ
František SOČUFKA, SJ
pastoračná výpomoc

Rezidencia SJ
Komenského 14
040 01 Košice

frantiseks@gmail.com

Pavol SOLČÁNY, SJ
Pavol SOLČÁNY, SJ
modlitba za Cirkev a SJ

Seniorát SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P. O. Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji

Martin ŠEBO, SJ
Martin ŠEBO, SJ
predstavený v BA
profesor dogm. teológie
pastoračná výpomoc

Rezidencia Najsv. Spasiteľa
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava

msebo@post.sk

Cyril ŠESTÁK, SJ
Cyril ŠESTÁK, SJ
profesor patrológie
pastoračná výpomoc

Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava

cyril.sestak66@gmail.com

Ladislav ŠOFRANKO, SJ
Ladislav ŠOFRANKO, SJ
modlitba za Cirkev a SJ

Seniorát SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P.O.Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji

Ladislav ŠULÍK, SJ
Ladislav ŠULÍK, SJ
aplikovaný do
Britskej provincie SJ

lacosulik@jesuits.net

Jozef ŠUPPA, SJ
Jozef ŠUPPA, SJ
moderátor ex. domu v PO
exercitátor
pastoračná výpomoc

Exercičný dom sv. Ignáca
Pod Kalváriou 81
080 01 Prešov

jozef.suppa@gmail.com

Peter TIBENSKÝ, SJ
Peter TIBENSKÝ, SJ
ekonóm v IpD
pastoračná výpomoc

Rezidencia SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P.O.Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji

tibensky@rcc.sk

Richard TOMAŠÍK, SJ
Richard TOMAŠÍK, SJ
subminister v PN

Exercičný dom SJ
Poštová 1
921 01 Piešťany

rtomaris@gmail.com

Pavol TRGO, SJ
Pavol TRGO, SJ
pastoračná činnosť
v Nitrianskej diecéze

pavoltrgo@gmail.com

 Rudolf UHER, SJ
Rudolf UHER, SJ
predstavený v PN
exercitátor
pastoračná výpomoc

Exercičný dom SJ
Poštová 1
921 01 Piešťany

rudiuher@gmail.com

Marián VALAŠÍK, SJ
Marián VALAŠÍK, SJ
pastoračná služba

Exercičný dom SJ
Poštová 1
921 01 Piešťany

sjmvsk@gmail.com

Emil VÁNI, SJ
Emil VÁNI, SJ
predstavený v IpD
pastoračná výpomoc

Rezidencia SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P.O.Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji

emilvani@gmail.com

Klement VESELOVSKÝ, SJ
Klement VESELOVSKÝ, SJ
výpomocná služba

Rezidencia SJ
Nám. A. Hlinku 56/A
034 01 Ružomberok

Peter ZAHORÁNSKY, SJ
Peter ZAHORÁNSKY, SJ
exercitátor
pastoračná výpomoc

Exercičný dom SJ
Poštová 1
921 01 Piešťany

pzahoransky@gmail.com

slovenskí jezuiti – biskupi

Ján BABJAK, SJ
Ján BABJAK, SJ
emeritný arcibiskup
Gréckokat. archieparchie
Prešov
Milan LACH, SJ
Milan LACH, SJ
pomocný biskup
Gréckokat. eparchie Bratislava

Gréckokat. eparch. úrad
Ul. 29. augusta 7
811 08 Bratislava

vladykamilan@grkatba.sk

Cyril VASIĽ, SJ
Cyril VASIĽ, SJ
arcibiskup
Gréckokat. eparchie Košice

Dominikánske námestie 2/A
P.O.Box G-13
043 43 Košice

arcibiskup@grkatke.sk