slovenskí jezuiti

Jozef ŠOFRANKO, SJ
Jozef ŠOFRANKO, SJ
provinciálny predstavený

Provincialát SJ
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava

provincialsvk@jezuiti.sk

Jozef AMRICH, SJ
Jozef AMRICH, SJ
pastoračná služba

Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava

amrichj@stonline.sk

Ladislav ÁRVAI, SJ
Ladislav ÁRVAI, SJ
pastoračná služba

Rezidence TJ
Stojanovo nádvoří 206
687 06 Velehrad
Česká Republika

arvai.laci@gmail.com

Jozef BARTKOVJAK, SJ
Jozef BARTKOVJAK, SJ
riaditeľ slov. sekcie
Vatikánskeho rozhlasu

Residenza S. Pietro Canisio
Via dei Penitenzieri 20
00193 Roma, Italia

jozef.b@gmail.com

Branislav BENIAČ, SJ
Branislav BENIAČ, SJ
domáca liečba

Hviezdoslavova 522
013 03 Varín

beniac77@gmail.com

Martin BENKO, SJ
Martin BENKO, SJ
pastorácia v UPeCe

Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava

martinbenkosj@gmail.com

Ján BENKOVSKÝ, SJ
Ján BENKOVSKÝ, SJ
predstavený v Prešove
exercitátor

Exercičný dom sv. Ignáca
Pod Kalváriou 81
Prešov
080 01 Prešov

jbenkovsky@gmail.com

Dušan BEZÁK, SJ
Dušan BEZÁK, SJ
provinčný ekonóm

Provincialát SJ
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava

dbezak@gmail.com

Ján BULECA, SJ
Ján BULECA, SJ
minister kolégia v BA

Kolégium Najsv. Spasiteľa
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava

janbuleca@gmail.com

Ivan BUNČEK, SJ
Ivan BUNČEK, SJ
exercitátor

Exercičný dom SJ
Poštová 1
921 01 Piešťany

ivanbuncek@gmail.com

Ján BURDA, SJ
Ján BURDA, SJ
misionár
kňaz spoločenstva L’Arche

Yosypa Slipoho 8A
790 00 Lviv, Ucraina

jburda@jesuits.net

Peter BUŠA, SJ
Peter BUŠA, SJ
správca UPeCe

Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava

peterbusa0@gmail.com

Ladislav CSONTOS, SJ
Ladislav CSONTOS, SJ
profesor filozofie
redaktor čas. Viera a život

Kolégium Najsv. Spasiteľa
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava

ladislav.csontos@truni.sk

Adrián ČONTOFALSKÝ, SJ
Adrián ČONTOFALSKÝ, SJ
správca JPC

Exercičný dom SJ
Poštová 1
921 01 Piešťany

adkosj@gmail.com

Ján ĎAČOK, SJ
Ján ĎAČOK, SJ
profesor bioetiky a morálky
teológ Apoštol. penitenciárie

Pontif. Università Gregoriana
Piazza della Pilotta 4
00187 Roma, Italia

dacok@jezuiti.sk

Branislav DADO, SJ
Branislav DADO, SJ
rektor kostola v RK

Rezidencia SJ
Nám. A. Hlinku 56/A
034 01 Ružomberok

branislav.dado@gmail.com

Jozef DOJČÁK, SJ
Jozef DOJČÁK, SJ
pastoračná služba

Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava

jozefdojcak@gmail.com

Juraj DOLINSKÝ, SJ
Juraj DOLINSKÝ, SJ
predstavený v TT
dekan TFTU

Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava

juraj.dolinsky@truni.sk

Peter DUBOVSKÝ, SJ
Peter DUBOVSKÝ, SJ
profesor Starého Zákona

Pontificio Istituto Biblico
Via della Pilotta 25
00187 Roma, Italia

pdubovsky@gmail.com

Juraj DUFKA, SJ
Juraj DUFKA, SJ
rektor kostola v PO
ateliér sakr. umenia

Exercičný dom sv. Ignáca
Pod Kalváriou 81
080 01 Prešov

jdufka@gmail.com

Peter DUFKA, SJ
Peter DUFKA, SJ
profesor spirit. teológie
na Východnom Inštitúte

Pontificio Istituto Orientale
Piazza S. Maria Maggiore 7
00185 Roma, Italia

peterdufka77@gmail.com

Vlastimil DUFKA, SJ
Vlastimil DUFKA, SJ
profesor liturgiky
kaplán univ. mládeže

Kolégium Najsv. Spasiteľa
Františkánske nám. 4
P.O.Box 173, 814 99 Bratislava

vlastodufka@gmail.com

Ján ĎURICA, SJ
Ján ĎURICA, SJ
šéfredaktor Posla
Apoštolát modlitby

Kolégium Najsv. Spasiteľa
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava

duricasj@gmail.com

Andrej Filipek, SJ
Andrej Filipek, SJ
profesor teológie
na TFTU v Bratislave

Kolégium Najsv. Spasiteľa
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava

andrej.filipek@truni.sk

František GÁBRIŠ, SJ
František GÁBRIŠ, SJ
minister domu v RK

Rezidencia SJ
Nám. A. Hlinku 56/A
034 01 Ružomberok

gabris.fsj@gmail.com

Jakub GARČÁR, SJ
Jakub GARČÁR, SJ
exercitátor

Exercičný dom SJ
Poštová 1
921 01 Piešťany

jakub.garcar@gmail.com

Peter GIRAŠEK, SJ
Peter GIRAŠEK, SJ
vyššie štúdiá fund. teológie

Collegio S. Roberto Bellarmino
Via del Seminario 120
00186 Roma, Italia

peter.girasek@gmail.com

Róbert GOČALA, SJ
Róbert GOČALA, SJ
predstavený v PN
moderátor ex. domu v PN
exercitátor

Exercičný dom SJ
Poštová 1
921 01 Piešťany

rgocala@gmail.com

Richard GREISIGER, SJ
Richard GREISIGER, SJ
pastoračná služba

Rezidence TJ
Svatý Hostýn 107
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Česká Republika

grichard.sj@gmail.com

Martin HALČÁK, SJ
Martin HALČÁK, SJ
kaplán Magis-u
minister domu v TT

Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava

mhalcak@gmail.com

Milan HROMNÍK, SJ
Milan HROMNÍK, SJ
Seniorát SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P. O. Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji
Milan HUDAČEK, SJ
Milan HUDAČEK, SJ
riaditeľ prov. archívu

Provincialát SJ
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava

m.hudacek@gmail.com

Samuel JACKANIČ, SJ
Samuel JACKANIČ, SJ
základné štúdiá teológie

Collegio del Gesù
Piazza del Gesù 45
00186 Roma, Italia

jackanic@gmail.com

Tomáš JELLÚŠ, SJ
Tomáš JELLÚŠ, SJ
rektor kostola v BA

Kolégium Najsv. Spasiteľa
Františkánske nám. 4
P.O.Box 173
814 99 Bratislava

412tomasko@gmail.com

Viliam KARĽA, SJ
Viliam KARĽA, SJ
sócius provinciála

Provincialát SJ
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava

sociussvk@jezuiti.sk

Matej KASAN, SJ
Matej KASAN, SJ
rektor kostola v TT
riaditeľ CPPR

Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava

lamedko@gmail.com

František KOVAĽ, SJ
František KOVAĽ, SJ
predstavený v KE
minister domu v KE

Rezidencia SJ
Komenského 14
040 01 Košice

frantisekoval@gmail.com

Patrik KOVAĽ, SJ
Patrik KOVAĽ, SJ
pastoračná činnosť
v Taliansku
František KRIŠTOFÓRY, SJ
František KRIŠTOFÓRY, SJ
výpomocná služba
v apoštoláte

Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava

fero_kristof@azet.sk

Milan KRIŽAN, SJ
Milan KRIŽAN, SJ
subminister domu v PO

Exercičný dom sv. Ignáca
Pod Kalváriou 81
080 01 Prešov

Oleksiy KURZAKOV, SJ
Oleksiy KURZAKOV, SJ
vyššie štúdiá z cirk. práva

Pontificio Istituto Orientale
Piazza S. Maria Maggiore 7
00185 Roma, Italia

oleksijkurzakov@gmail.com

Jozef KYSELICA, SJ
Jozef KYSELICA, SJ
profesor pastor. teológie

Kolégium Najsv. Spasiteľa
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava

jkyselica.kyselica@gmail.com

Daniel LEHOCKÝ, SJ
Daniel LEHOCKÝ, SJ
Nám. Ľ. Štúra 3/3,
95701 Bánovce n/B
Miloš LICHNER, SJ
Miloš LICHNER, SJ
prorektor TU
profesor dogm. teológie

Kolégium Najsv. Spasiteľa,
Panská 11, P.O.Box 173,
814 99 Bratislava

milos.lichner@gmail.com

Jozef LOPATA, SJ
Jozef LOPATA, SJ
Seniorát SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P.O.Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji

lopatajozef123@gmail.com

Ján MAJERČÁK, SJ
Ján MAJERČÁK, SJ
exercitátor

Exercičný dom sv. Ignáca
Pod Kalváriou 81
080 01 Prešov

majercak43@gmail.com

Timotej MASÁR, SJ
Timotej MASÁR, SJ
pastoračná služba

Kolégium Najsv. Spasiteľa
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava

timo.masar@yahoo.de

Marcel MECKO, SJ
Marcel MECKO, SJ
subminister domu
v Ivanke

Rezidencia SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P.O.Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji

jmj.marcelm@gmail.com

Bernard MIŠOVIČ, SJ
Bernard MIŠOVIČ, SJ
ekl. asistent CVX
exercitátor

Rezidencia SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P.O.Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji

bernard.msj@gmail.com

Marián MRÁZ, SJ
Marián MRÁZ, SJ
Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava

mrazm3@gmail.com

Jaroslav MUDROŇ, SJ
Jaroslav MUDROŇ, SJ
vyššie štúdiá bibl. vied

Pontifical Biblical Institute
3 Paul Emile Botta Str.
Box 497
91004 Jerusalem, Israel

jaroslav.mudron@gmail.com

Jozef MYDLA, SJ
Jozef MYDLA, SJ
pastoračná služba

Rezidencia SJ
Komenského 14
040 01 Košice

jozmyd@gmail.com

Ľubomír PILARČÍK, SJ
Ľubomír PILARČÍK, SJ
minister domu v PO
exercitátor

Exercičný dom sv. Ignáca
Pod Kalváriou 81
080 01 Prešov

lubomir.pilarcik@gmail.com

Alexander PUSS, SJ
Alexander PUSS, SJ
pastoračná služba
univerzitný kaplán v NR

alexanderpuss@gmail.com

Ján REVÁK, SJ
Ján REVÁK, SJ
rektor kostola v PN
exercitátor

Exercičný dom SJ
Poštová 1
921 01 Piešťany

jan.revak@gmail.com

Jaroslav RINDOŠ, SJ
Jaroslav RINDOŠ, SJ
exercitátor

Exercičný dom sv. Ignáca
Pod Kalváriou 81
080 01 Prešov

jarorindos@hotmail.com

Ľuboš ROJKA, SJ
Ľuboš ROJKA, SJ
profesor filozofie

Pontif. Università Gregoriana
Piazza della Pilotta 4
00187 Roma, Italia

lubosrojka@gmail.com

Peter SABOL, SJ
Peter SABOL, SJ
promótor povolaní

Rezidencia SJ
Nám. A. Hlinku 56/A
034 01 Ružomberok

pesabol@yahoo.com

Matej SANDTNER, SJ
Matej SANDTNER, SJ
základné štúdiá filozofie

Kolegium księży jezuitów
Ul. Kopernika 26
31 501 Kraków, Polska

sandtnermatej@gmail.com

Leopold SLANINKA, SJ
Leopold SLANINKA, SJ
pastoračná služba

náměstí 1. Máje 2
430 01 Chomutov
Česká republika

lslaninka@gmail.com

František SOČUFKA, SJ
František SOČUFKA, SJ
riaditeľ vydav. Dobrá kniha

Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava

frantiseks@gmail.com

Pavol SOLČÁNY, SJ
Pavol SOLČÁNY, SJ
Seniorát SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P.O.Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji
Martin ŠEBO, SJ
Martin ŠEBO, SJ
rektor kolégia v BA
profesor dogm. teológie

Kolégium Najsv. Spasiteľa
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava

msebo@post.sk

Cyril ŠESTÁK, SJ
Cyril ŠESTÁK, SJ
profesor patrológie

Kolégium Najsv. Spasiteľa
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava

cyril.sestak66@gmail.com

Andrej ŠKVORŇA, SJ
Andrej ŠKVORŇA, SJ
Seniorát SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P.O.Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji
Jaroslav ŠOFRANKO, SJ
Jaroslav ŠOFRANKO, SJ
magisterská prax
provinčný webmaster

Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava

jaroslav.sofranko@gmail.com

Ladislav ŠOFRANKO, SJ
Ladislav ŠOFRANKO, SJ
duchovný správca CFSF Báč

Seniorát SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P.O.Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji

ladislav.sofranko@gmail.com

Milan ŠOMSKÝ, SJ
Milan ŠOMSKÝ, SJ
Franziskusheim
Franziskus Str. 15
9463 Oberriet/SG
Schweiz
Anton ŠTYRÁK, SJ
Anton ŠTYRÁK, SJ
Seniorát SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P.O.Box 36,
900 28 Ivanka pri Dunaji
Ladislav ŠULÍK, SJ
Ladislav ŠULÍK, SJ
vyššie štúdiá dogm. teológie

Collegio S. Roberto Bellarmino
Via del Seminario 120
00186 Roma, Italia

lacosulik@jesuits.net

Jozef ŠUPPA, SJ
Jozef ŠUPPA, SJ
moderátor ex. domu v PO
exercitátor

Exercičný dom sv. Ignáca
Pod Kalváriou 81
080 01 Prešov

jozef.suppa@gmail.com

Peter TIBENSKÝ, SJ
Peter TIBENSKÝ, SJ
minister domu
v Ivanke

Rezidencia SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P.O.Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji

tibensky@rcc.sk

Richard TOMAŠÍK, SJ
Richard TOMAŠÍK, SJ
minister domu v PN

Exercičný dom SJ
Poštová 1
921 01 Piešťany

rtomaris@gmail.com

Pavol TRGO, SJ
Pavol TRGO, SJ
rektor kostola v KE

Rezidencia SJ
Komenského 14
040 01 Košice

pavoltrgo@gmail.com

 Rudolf UHER, SJ
Rudolf UHER, SJ
dočasne člen provincialátu

Provincialát SJ
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava

rudiuher@gmail.com

Marián VALAŠÍK, SJ
Marián VALAŠÍK, SJ
pastoračná služba

Exercičný dom SJ
Poštová 1
921 01 Piešťany

ivankasj@ivankanet.sk

Emil VÁNI, SJ
Emil VÁNI, SJ
predstavený v Ivanke

Rezidencia SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P.O.Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji

emilvani@gmail.com

Klement VESELOVSKÝ, SJ
Klement VESELOVSKÝ, SJ
výpomocná služba
v apoštoláte

Rezidencia SJ
Nám. A. Hlinku 56/A
034 01 Ružomberok

Peter ZAHORÁNSKY, SJ
Peter ZAHORÁNSKY, SJ
exercitátor

Exercičný dom SJ
Poštová 1
921 01 Piešťany

pzahoransky@gmail.com

slovenskí jezuiti – biskupi

Ján BABJAK, SJ
Ján BABJAK, SJ
prešovský arcibiskup
a metropolita

Gréckokat. arcibiskupstvo
Hlavná 1, P.O.Box 135
081 35 Prešov
www.grkatpo.sk

Milan LACH, SJ
Milan LACH, SJ
parmský eparcha
(USA)

Byzantine Catholic Eparchy
1900 Carlton Rd, Parma
44134 Ohio, USA
www.parma.org

Cyril VASIĽ, SJ
Cyril VASIĽ, SJ
apoštolský administrátor
Košickej eparchie

Dominikánske námestie 2/A
P.O. Box G-13
043 43 Košice
www.grkatke.sk