slovenskí jezuiti

Jozef ŠOFRANKO, SJ
Jozef ŠOFRANKO, SJ
provinciálny predstavený

Provincialát SJ
Panská 11, P. O. Box 173
814 99 Bratislava

provincialsvk@jezuiti.sk

Jozef AMRICH, SJ
Jozef AMRICH, SJ
rektor kostola v KE

Rezidencia SJ
Komenského 14
040 01 Košice

amrichjo@gmail.com

Ladislav ÁRVAI, SJ
Ladislav ÁRVAI, SJ
pastoračná služba
pre Slovákov

Rezidence TJ
Kozí 8, 602 00 Brno
Česká Republika

arvai.laci@gmail.com

Jozef BARTKOVJAK, SJ
Jozef BARTKOVJAK, SJ
riaditeľ slov. sekcie
Vatikánskeho rozhlasu

Residenza S. Pietro Canisio
Via dei Penitenzieri 20
00193 Roma, Italia

jozef.b@gmail.com

Branislav BENIAČ, SJ
Branislav BENIAČ, SJ
pastoračná služba

Rezidencia SJ
Nám. A. Hlinku 56/A
034 01 Ružomberok

beniac77@gmail.com

Martin BENKO, SJ
Martin BENKO, SJ
správca UPeCe

Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava

martinbenkosj@gmail.com

Ján BENKOVSKÝ, SJ
Ján BENKOVSKÝ, SJ
predstavený v Prešove
exercitátor

Exercičný dom sv. Ignáca
Pod Kalváriou 81
080 01 Prešov

jbenkovsky@gmail.com

Dušan BEZÁK, SJ
Dušan BEZÁK, SJ
minister domu v RK

Rezidencia SJ
Nám. A. Hlinku 56/A
034 01 Ružomberok

dbezak@gmail.com

Ján BULECA, SJ
Ján BULECA, SJ
minister kolégia v BA

Kolégium Najsv. Spasiteľa
Panská 11, P. O. Box 173
814 99 Bratislava

janbuleca@gmail.com

Ivan BUNČEK, SJ
Ivan BUNČEK, SJ
Seniorát SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P. O. Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji

ivanbuncek@gmail.com

Ján BURDA, SJ
Ján BURDA, SJ
misionár
kňaz spoločenstva L’Arche

Yosypa Slipoho 8A
790 00 Lviv, Ucraina

jburda@jesuits.net

Peter BUŠA, SJ
Peter BUŠA, SJ
rektor kostola v TT
provinčný webmaster

Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava

peterbusa0@gmail.com

Ladislav CSONTOS, SJ
Ladislav CSONTOS, SJ
profesor filozofie
a spirituality

Kolégium Najsv. Spasiteľa
Panská 11, P. O. Box 173
814 99 Bratislava

ladislav.csontos@truni.sk

Adrián ČONTOFALSKÝ, SJ
Adrián ČONTOFALSKÝ, SJ
správca JPC

Exercičný dom SJ
Poštová 1
921 01 Piešťany

adkosj@gmail.com

Ján ĎAČOK, SJ
Ján ĎAČOK, SJ
profesor bioetiky a morálky

Pontif. Università Gregoriana
Piazza della Pilotta 4
00187 Roma, Italia

dacok@jezuiti.sk

Branislav DADO, SJ
Branislav DADO, SJ
rektor kostola v RK

Rezidencia SJ
Nám. A. Hlinku 56/A
034 01 Ružomberok

branislav.dado@gmail.com

Jozef DOJČÁK, SJ
Jozef DOJČÁK, SJ
Exercičný dom sv. Ignáca
Pod Kalváriou 81
080 01 Prešov

jozefdojcak@gmail.com

Peter DUBOVSKÝ, SJ
Peter DUBOVSKÝ, SJ
profesor biblistiky

Pontificio Istituto Biblico
Via della Pilotta 25
00187 Roma, Italia

pdubovsky@gmail.com

Juraj DUFKA, SJ
Juraj DUFKA, SJ
ateliér sacr. umenia
pastoračná služba

Rezidencia SJ
Nám. A. Hlinku 56/A
034 01 Ružomberok

jdufka@gmail.com

Peter DUFKA, SJ
Peter DUFKA, SJ
profesor spirit. teológie

Pontificio Istituto Orientale
Piazza S. Maria Maggiore 7
00185 Roma, Italia

peterdufka77@gmail.com

Vlastimil DUFKA, SJ
Vlastimil DUFKA, SJ
profesor liturgiky
kaplán univ. mládeže

Kolégium Najsv. Spasiteľa
Františkánske nám. 4
P. O. Box 173, 814 99 Bratislava

vlastodufka@gmail.com

Ján ĎURICA, SJ
Ján ĎURICA, SJ
šéfredaktor Posla
Apoštolát modlitby

Kolégium Najsv. Spasiteľa
Panská 11, P. O. Box 173
814 99 Bratislava

duricasj@gmail.com

Andrej Filipek, SJ
Andrej Filipek, SJ
profesor teológie

Nám. padlých hrdinov 7
P. O. Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji

andrej.filipek@truni.sk

František GÁBRIŠ, SJ
František GÁBRIŠ, SJ
predstavený v RK

Rezidencia SJ
Nám. A. Hlinku 56/A
034 01 Ružomberok

gabris.fsj@gmail.com

Jakub GARČÁR, SJ
Jakub GARČÁR, SJ
sócius provinciála

Provincialát SJ
Panská 11, P. O. Box 173
814 99 Bratislava

sociussvk@jezuiti.sk

Peter GIRAŠEK, SJ
Peter GIRAŠEK, SJ
predstavený v TT

Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava

peter.girasek@gmail.com

Róbert GOČALA, SJ
Róbert GOČALA, SJ
predstavený v PN
moderátor ex. domu v PN
exercitátor

Exercičný dom SJ
Poštová 1
921 01 Piešťany

rgocala@gmail.com

Richard GREISIGER, SJ
Richard GREISIGER, SJ
pastoračná činnosť
v Nitrianskej diecéze

grichard.sj@gmail.com

Martin HALČÁK, SJ
Martin HALČÁK, SJ
provinčný ekonóm

Provincialát SJ
Panská 11, P. O. Box 173
814 99 Bratislava

mhalcak@gmail.com

Milan HROMNÍK, SJ
Milan HROMNÍK, SJ
Seniorát SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P. O. Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji
Milan HUDAČEK, SJ
Milan HUDAČEK, SJ
archivár provincie

Nám. padlých hrdinov 7
P. O. Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji

m.hudacek@gmail.com

Tomáš JELLÚŠ, SJ
Tomáš JELLÚŠ, SJ
profesor teológie

Kolégium Najsv. Spasiteľa
Františkánske nám. 4
P. O. Box 173, 814 99 Bratislava

412tomasko@gmail.com

Matej KASAN, SJ
Matej KASAN, SJ
rektor kostola v BA

Kolégium Najsv. Spasiteľa
Panská 11, P. O. Box 173
814 99 Bratislava

lamedko@gmail.com

František KOVAĽ, SJ
František KOVAĽ, SJ
predstavený v KE
minister domu v KE

Rezidencia SJ
Komenského 14
040 01 Košice

frantisekoval@gmail.com

Patrik KOVAĽ, SJ
Patrik KOVAĽ, SJ
pastoračná činnosť
v Plzenskej diecéze
František KRIŠTOFÓRY, SJ
František KRIŠTOFÓRY, SJ
výpomocná služba

Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava

fkristofory@azet.sk

Milan KRIŽAN, SJ
Milan KRIŽAN, SJ
subminister domu v PO

Exercičný dom sv. Ignáca
Pod Kalváriou 81
080 01 Prešov

Oleksiy KURZAKOV, SJ
Oleksiy KURZAKOV, SJ
vyššie štúdiá z cirk. práva

Pontificio Istituto Orientale
Piazza S. Maria Maggiore 7
00185 Roma, Italia

oleksijkurzakov@gmail.com

Daniel LEHOCKÝ, SJ
Daniel LEHOCKÝ, SJ
Nám. Ľ. Štúra 3/3,
95701 Bánovce n/B
Miloš LICHNER, SJ
Miloš LICHNER, SJ
prorektor TU
profesor dogm. teológie

Kolégium Najsv. Spasiteľa,
Panská 11, P. O. Box 173,
814 99 Bratislava

milos.lichner@gmail.com

Jozef LOPATA, SJ
Jozef LOPATA, SJ
Seniorát SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P. O. Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji

lopatajozef123@gmail.com

Ján MAJERČÁK, SJ
Ján MAJERČÁK, SJ
exercitátor

Exercičný dom sv. Ignáca
Pod Kalváriou 81
080 01 Prešov

majercak43@gmail.com

Timotej MASÁR, SJ
Timotej MASÁR, SJ
pastoračná služba

Kolégium Najsv. Spasiteľa
Panská 11, P. O. Box 173
814 99 Bratislava

timo.masar@yahoo.de

Marcel MECKO, SJ
Marcel MECKO, SJ
subminister domu
v Ivanke

Rezidencia SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P. O. Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji

jmj.marcelm@gmail.com

Bernard MIŠOVIČ, SJ
Bernard MIŠOVIČ, SJ
Seniorát SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P. O. Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji

bernard.msj@gmail.com

Marián MRÁZ, SJ
Marián MRÁZ, SJ
Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava

mrazm3@gmail.com

Jaroslav MUDROŇ, SJ
Jaroslav MUDROŇ, SJ
vyššie štúdiá bibl. vied

Pontifical Biblical Institute
3 Paul Emile Botta Str.
Box 497
91004 Jerusalem, Israel

jaroslav.mudron@gmail.com

Jozef MYDLA, SJ
Jozef MYDLA, SJ
Seniorát SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P. O. Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji

jozmyd@gmail.com

Ľubomír PILARČÍK, SJ
Ľubomír PILARČÍK, SJ
minister domu v PO
exercitátor

Exercičný dom sv. Ignáca
Pod Kalváriou 81
080 01 Prešov

lubomir.pilarcik@gmail.com

Alexander PUSS, SJ
Alexander PUSS, SJ
pastoračná služba
v Nitrianskej diecéze

Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava

alexanderpuss@gmail.com

Ján REVÁK, SJ
Ján REVÁK, SJ
rektor kostola v PN
exercitátor

Exercičný dom SJ
Poštová 1
921 01 Piešťany

jan.revak@gmail.com

Jaroslav RINDOŠ, SJ
Jaroslav RINDOŠ, SJ
exercitátor

Exercičný dom sv. Ignáca
Pod Kalváriou 81
080 01 Prešov

jarorindos@hotmail.com

Ľuboš ROJKA, SJ
Ľuboš ROJKA, SJ
profesor filozofie

Pontif. Università Gregoriana
Piazza della Pilotta 4
00187 Roma, Italia

lubosrojka@gmail.com

Peter SABOL, SJ
Peter SABOL, SJ
promótor povolaní
exercitátor

Exercičný dom sv. Ignáca
Pod Kalváriou 81
080 01 Prešov

pesabol@yahoo.com

Matej SANDTNER, SJ
Matej SANDTNER, SJ
štúdium teológie

Medzinárodné kolégium
Del Gesù
Piazza del Gesù 45
00186 Roma

sandtnermatej@gmail.com

Leopold SLANINKA, SJ
Leopold SLANINKA, SJ
pastoračná služba
v Litoměřickej diecéze

lslaninka@gmail.com

František SOČUFKA, SJ
František SOČUFKA, SJ
riaditeľ vydavateľstva
Dobrá kniha

Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava

frantiseks@gmail.com

Pavol SOLČÁNY, SJ
Pavol SOLČÁNY, SJ
Seniorát SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P. O. Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji
Martin ŠEBO, SJ
Martin ŠEBO, SJ
rektor kolégia v BA
profesor dogm. teológie

Kolégium Najsv. Spasiteľa
Panská 11, P. O. Box 173
814 99 Bratislava

msebo@post.sk

Cyril ŠESTÁK, SJ
Cyril ŠESTÁK, SJ
profesor patrológie

Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava

cyril.sestak66@gmail.com

Ladislav ŠOFRANKO, SJ
Ladislav ŠOFRANKO, SJ
Seniorát SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P. O. Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji
Ladislav ŠULÍK, SJ
Ladislav ŠULÍK, SJ
Aplikovaný do
Britskej provincie SJ

lacosulik@jesuits.net

Jozef ŠUPPA, SJ
Jozef ŠUPPA, SJ
moderátor ex. domu v PO
exercitátor

Exercičný dom sv. Ignáca
Pod Kalváriou 81
080 01 Prešov

jozef.suppa@gmail.com

Peter TIBENSKÝ, SJ
Peter TIBENSKÝ, SJ
ekonóm domu
v Ivanke

Rezidencia SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P. O. Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji

tibensky@rcc.sk

Richard TOMAŠÍK, SJ
Richard TOMAŠÍK, SJ
minister domu v PN

Exercičný dom SJ
Poštová 1
921 01 Piešťany

rtomaris@gmail.com

Pavol TRGO, SJ
Pavol TRGO, SJ
minister domu v TT
pastorácia v CPPR

Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava

pavoltrgo@gmail.com

 Rudolf UHER, SJ
Rudolf UHER, SJ
exercitátor

Exercičný dom SJ
Poštová 1
921 01 Piešťany

rudiuher@gmail.com

Marián VALAŠÍK, SJ
Marián VALAŠÍK, SJ
pastoračná služba

Exercičný dom SJ
Poštová 1
921 01 Piešťany

ivankasj@ivankanet.sk

Emil VÁNI, SJ
Emil VÁNI, SJ
predstavený v Ivanke

Rezidencia SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P. O. Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji

emilvani@gmail.com

Klement VESELOVSKÝ, SJ
Klement VESELOVSKÝ, SJ
výpomocná služba

Rezidencia SJ
Nám. A. Hlinku 56/A
034 01 Ružomberok

Peter ZAHORÁNSKY, SJ
Peter ZAHORÁNSKY, SJ
exercitátor

Exercičný dom SJ
Poštová 1
921 01 Piešťany

pzahoransky@gmail.com

slovenskí jezuiti – biskupi

Ján BABJAK, SJ
Ján BABJAK, SJ
emeritný arcibiskup
Prešovskej archieparchie
Milan LACH, SJ
Milan LACH, SJ
parmský eparcha
(USA)

Byzantine Catholic Eparchy
1900 Carlton Rd, Parma
44134 Ohio, USA
www.parma.org

Cyril VASIĽ, SJ
Cyril VASIĽ, SJ
košický eparchiálny biskup

Dominikánske námestie 2/A
P. O. Box G-13
043 43 Košice
www.grkatke.sk