modliť sa spolu

a
Najhlbšia túžba Ignáca a jeho spoločníkov spočívala v osobnej skúsenosti Boha. Toto stretnutie s milujúcim Bohom sa odráža v našom poslaní priblížiť sa druhým a v živote a ohlasovaní evanjelia. Ako jezuiti a priatelia v spoločnom poslaní chceme, aby čo najviac ľudí malo účasť na tejto skúsenosti. Preto naše modlitbové siete v Európe pomáhajú ľuďom prehĺbiť túto základnú túžbu a pomáhajú stretnutiu s inými kresťanmi.

modlitba na cestu

Modlitba na cestu je každodenné modlitbové stretnutie navrhnuté tak, aby sprevádzalo človeka tam kam ide, pomohlo modliť sa keď si viete nájsť čas, ale hlavne počas cesty z a do práce či školy.

Jedna časť modlitbového stretnutia je pripravovaná počas pracovného týždňa a druhá na víkend. Nejde o myšlienku na deň ani o kázeň alebo biblickú prednášku, ale skôr o pomôcku pre osobnú modlitbu.

Spôsob modlitby vychádza z ignaciánskej spirituality. Trvá desať až trinásť minút a ide o prepojenie hudby, sv. Písma a pár otázok na reflexiu.

Cieľ je:

  • Viac si uvedomiť Božiu prítomnosť v našom živote

  • Počúvať a reflektovať Božie slovo

  • Rásť vo vzťahu k Bohu

Modlitba na cestu je projekt britských jezuitov, ktorý vznikol v roku 2006. Okrem anglickej verzie je dostupný v ďalších jazykových verziách.

a

a
a

a

posvätný priestor

Posvätný priestor je online modlitba na každý deň. Ide o dielo írskych jezuitov, ktoré vznikol v Dubline roku 1999 a inšpiruje sa ignaciánskou spiritualitou. Tento projekt je pripravovaný každý deň v 21 jazykoch okrem iného aj v češtine.

Biblické texty sú vyberané z liturgických čítaní a doplnené sú o modlitbu a myšlienky.

„Keď sa modlíte, nie ste sami. Ste súčasťou celosvetovej komunity“

a

a

svetová sieť modlitby pápeža

Svetová sieť modlitby Svätého Otca známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou.

Apoštolát modlitby dnes funguje v 98 krajinách a je spojený aj s Eucharistickým hnutím mládeže. Na šírenie úmyslov Svätého Otca a pomoc ľuďom prehĺbiť sa v duchovnom živote tradične využíva časopis Posol Božského Srdca Ježišovho. V posledných rokoch sa rozvinuli aj ďalšie mediálne formy Apoštolátu modlitby. Patria sem krátke videá s úmyslom Svätého Otca, publikované raz mesačne na sociálnych sieťach (www.ilvideodelpapa.org) a tiež ponuky digitálnej platformy s dennými meditatívnymi podnetmi (www.clicktopray.org) vo viacerých svetových jazykoch.

a

a