About Peter BUŠA, SJ

This author has not yet filled in any details.
So far Peter BUŠA, SJ has created 447 blog entries.

Septembrový Posol

Čo prináša septembrové číslo časopisu Posol? Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová pripomína Bolestnú Matku Máriu. „Toto je dôkaz súcitu: zostať pod krížom... Aj my so zrakom upretým na Bolestnú Pannu Máriu otvárame sa viere, ktorá sa stáva súcitnou a vedie nás zdieľať svoj život s trpiacimi...“ Povýšme kríž

Septembrový Posol2022-09-10T10:28:33+02:00

Septembrový Apoštolát modlitby

Svetová sieť modlitby pápeža známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej modlitby obetovania dňa: Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a

Septembrový Apoštolát modlitby2022-09-01T22:02:33+02:00

Pomoc Ukrajine

Misijný účet: SK15 7500 0000 0040 1648 7894 (do poznámky: "pomoc utečencom") Odídencom z Ukrajiny poskytujeme ubytovanie a stravu v našich komunitách v Košiciach, Prešove, Piešťanoch, Trnave a Bratislave, spolu 39 lôžok v 19 izbách. Asistujeme im pri vybavovaní potrebných dokumentov na našich úradoch, pri zápise detí do slovenských škôl

Pomoc Ukrajine2022-08-30T16:09:09+02:00

Jezuitom dnes

Pozývame mladých mužov vo veku od 18 do 35 rokov, ktorí rozmýšľajú o duchovnom povolaní v rámci Spoločnosti Ježišovej na Trlenskú chatu pri Ružomberku v dňoch od 23. do 25. septembra 2022. Počas víkendu nazvaného Jezuitom dnes sa budete môcť bližšie zoznámiť so životom jezuitskej rehole, s jej históriou, formáciou aj

Jezuitom dnes2022-09-01T21:21:03+02:00

Rozhovor s P. Lombardim SJ

Páter Federico Lombardi SJ, bývalý riaditeľ Vatikánskeho rozhlasu a Tlačového strediska Svätej stolice, sa dožíva 80 rokov a 50 rokov kňazstva. Život talianskeho jezuitu je ponorený v službe Cirkvi, najmä vo svete komunikácie. Spolupracovník troch pápežov v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas pri tejto príležitosti nabáda nové generácie, aby žili žurnalistiku

Rozhovor s P. Lombardim SJ2022-08-29T19:20:50+02:00

100 rokov jezuitov na Slovensku

Vo vydavateľstve Dobrá kniha vyšla publikácia 100 rokov Spoločnosti Ježišovej na Slovensku 1920 - 2020. Táto inšpiratívna kniha je nielen veľkolepým či kritickým zhodnotením minulosti, poukázaním na prítomnosť, ale ponúka aj víziu do budúcnosti. Na stránkach tejto knihy môže čitateľ vstúpiť do udalostí, ktoré s odohrali v rôznych časových obdobiach za uplynulé

100 rokov jezuitov na Slovensku2022-08-29T19:10:23+02:00

Priatelia v Pánovi

Inšpirovaní sv. Ignácom stretli sa opäť po roku jezuiti, sestry Congregatio Jesu a všetky ignaciánskej spoločenstvá z celého Slovenska ako priatelia v Pánovi na druhom Dni ignaciánskej rodiny, ktorý sa uskutočnil v krásnom prostredí Trlenskej doliny, v sobotu, 20. augusta. Stretnutie začalo spoločnou svätou omšou pri kaplnke Panny Márie Snežnej,

Priatelia v Pánovi2022-08-23T12:08:28+02:00

Rozhovor pápeža s kanadskými jezuitmi

„Cirkev je buď synodálna, alebo nie je cirkvou“, pripomína pápež František v rozhovore s kanadskými jezuitmi, s ktorými sa súkromne stretol 29. júla na arcibiskupstve v Québecu v záverečný deň svojej apoštolskej návštevy v Kanade. O obsahu jeho hodinového neformálneho stretnutia s 15-člennou skupinou rehoľných spolubratov informoval v jezuitskom časopise

Rozhovor pápeža s kanadskými jezuitmi2022-08-04T22:31:33+02:00

Dnešný svet potrebuje ľudí, ktorí sa úplne darujú

Homília pátra generála Artura Sosu pri príležitosti ukončenia Ignaciánskeho roku 31.7.2022 v Bazilike sv. Ignáca v Loyole Počas celého Jubilejného roku sme prosili o milosť "vidieť veci novým spôsobom v Kristovi". Práve pohľad na Ukrižovaného – Zmŕtvychvstalého nás robí citlivými na nespravodlivé utrpenie toľkých osôb a celých národov. Zároveň je to

Dnešný svet potrebuje ľudí, ktorí sa úplne darujú2022-08-04T22:21:45+02:00

Záver Jubilejného roku v Loyole

Páter Arturo Sosa, generálny predstavený jezuitov, v nedeľu 31. júla ukončil ignaciánsky rok, ktorým si Spoločnosť Ježišova pripomenula 500. výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly. Páter Sosa vyzval svojich poslucháčov, aby sa "veľkoryso a s úplným nasadením venovali službe druhým". Slávnostnej sv. omši, na sviatok svätého Ignáca v bazilike v

Záver Jubilejného roku v Loyole2022-08-02T21:49:35+02:00
Go to Top