About Peter BUŠA, SJ

This author has not yet filled in any details.
So far Peter BUŠA, SJ has created 495 blog entries.

Púť za povolania

Už v poradí jubilejný 10. krát putovali jezuiti v poslednú májovú sobotu k Panne Márii Snežnej v Trlenskej doline pri Ružomberku, aby sa spoločne modlili a prosili za nové povolania. S dvadsiatkou slovenských jezuitov z Bratislavy, Ivanky pri Dunaji, Trnavy, Piešťan, Ružomberka, Prešova a Košíc, sa púte zúčastnili aj štyria českí spolubratia z Prahy, Brna a Velehradu. V Trlenskej doline pútnikov

Púť za povolania2023-05-29T19:25:57+02:00

Xaveriáda 2023

Pozývame vás na duchovnú obnovu, ktorá sa koná pútnickou formou do Levoče.  Putuje sa peši od 28. júna do 2. júla 2023 v skupine z Ľutiny s P. Ľubom Pilarčíkom SJ počas troch pútnických dní a v skupine z poľskej Niedzice s P. Milanom Hudačkom SJ cez štyri pútnické dni. K pútnikom sa pridá aj

Xaveriáda 20232023-05-26T15:32:52+02:00

Záver 71. Kongregácie prokurátorov

V nedeľu 21. mája napoludnie sa v Španielsku skončila 71. kongregácia prokurátorov. Väčšina prokurátorov hlasovala za non cogenda, teda že nie je aktuálne potrebné zvolávať generálnu kongregáciu. Popoludní sa prokurátori zhromaždili v bazilike v Loyole, aby spolu s miestnymi veriacimi slávili ďakovnú sv. omšu. Hudba a spev odzrkadľovali atmosféru útechy na konci

Záver 71. Kongregácie prokurátorov2023-05-25T21:29:09+02:00

Kongregácia pokračuje

Zhromaždení jezuiti na Kongregácii prokurátorov v Loyole práve ukončili (v nedeľu 14. mája) osemdňové duchovné cvičenia. „Modliť sa s jezuitmi a pomáhať jezuitom modliť sa je vždy jedinečná skúsenosť a veľká výsada,“ povedal páter generál Arturo Sosa. „Vidieť ľudí, ako vážne berú duchovné cvičenia, bolo hlbokou útechou. Jezuiti vedia, kým

Kongregácia pokračuje2023-05-16T09:39:29+02:00

Komunikovať útechu

Sv. Ignác z Loyoly komunikoval s jezuitmi, ktorí žili svoje poslanie v rôznych misiách po celom svete prostredníctvom listov, ktoré si vzájomne vymieňali. Tento spôsob komunikácie ostal zachovaný v Spoločnosti Ježišovej dodnes. Keďže vývoj šiel dopredu a doba sa oproti Ignácovým časom výrazne zmenila, dnes okrem listou na komunikáciu využívame

Komunikovať útechu2023-05-14T11:22:44+02:00

71. Kongregácia prokurátorov

V sobotu, 6. mája sa v španielskej Loyole začne 71. Kongregácia prokurátorov, na ktorej sa zúčastní viac ako 100 jezuitov zo všetkých kontinentov. Slovenskú provinciu bude zastupovať P. Peter Dubovský SJ. Kľúčovým momentom bude prezentácia De Statu Societatis – O stave Spoločnosti Ježišovej, ktorú prednesie páter generál Arturo Sosa. De

71. Kongregácia prokurátorov2023-05-16T09:38:28+02:00

František s jezuitmi v Budapešti

Svätý Otec sa podľa zvyku stretáva s „miestnymi“ jezuitmi, tentoraz s nami, maďarskými jezuitmi. Stretnutie sa začalo v sobotu večer niekoľko minút po šiestej hodine a trvalo asi hodinu a pol. Čo charakterizovalo naše stretnutie? Blízkosť a bezprostrednosť. Svätý Otec sa hneď po vstupe obrátil na 96-ročného spoločníka, pátra Károlyho,

František s jezuitmi v Budapešti2023-05-16T09:40:13+02:00

Májová Akcia 365

V katolíckych médiách sa už druhý rok pravidelne opakuje slovo synoda. Vďaka udalosti synody a výzve biskupov sa u nás začali vlani utvárať vo farnostiach skupiny, aby sa v nich diskutovali o aktuálnych otázkach života a riadenia v Cirkvi. Hlasy malých skupiniek vo farnostiach boli potom vyhodnotené na úrovni diecéz

Májová Akcia 3652023-05-02T21:20:21+02:00

Májový Apoštolát modlitby

Svetová sieť modlitby pápeža známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej modlitby obetovania dňa: Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a

Májový Apoštolát modlitby2023-05-02T21:12:11+02:00

Májový Posol

Čo prináša májové číslo časopisu Posol? Pápež František nám v rubrike Stále aktuálne slová kladie na srdce prikázanie lásky, ktoré nám zanechal Ježiš. A čo znamená milovať tak ako Ježiš? „Slúžiť, čiže neuprednostňovať vlastné záujmy, deliť sa o charizmy a dary, ktoré nám Boh dal.“ Vo svojom májovom úvodníku páter

Májový Posol2023-05-16T20:09:22+02:00
Go to Top