peter.busa

About Peter BUŠA, SJ

This author has not yet filled in any details.
So far Peter BUŠA, SJ has created 57 blog entries.

Novokňaz Martin Benko SJ

  Spoločnosť Ježišova na Slovensku sa v týchto dňoch teší a Nebeskému Otcovi ďakuje za dar nového kňaza. V sobotu, 10. apríla 2021 prijal vkladaním rúk vladyku Cyrila Vasiľa SJ kňazskú vysviacku Martin Benko SJ v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa slávnosť konala iba

Novokňaz Martin Benko SJ2021-04-12T11:19:06+02:00

Katechézy pre deti a rodičov – Nedeľa Božieho milosrdenstva

Milé deti, milí rodičia, drahé rodiny! Naše chrámy pre spoločné Bohoslužby sú opäť zatvorené. Preto pokračujeme formou video katechéz, aby sme vám priblížili Božie slovo z konkrétnej nedele. Prihovoríme sa najmä deťom, ale krátkou myšlienkou aj vám dospelým, aby sme vás povzbudili do ďalšieho týždňa. Pre deti bude vždy prichystaná

Katechézy pre deti a rodičov – Nedeľa Božieho milosrdenstva2021-04-10T18:21:49+02:00

Martin Benko SJ prijme kňazskú vysviacku

S radosťou Vám oznamujeme, že náš spolubrat Martin Benko SJ príjme 10. apríla o 10.30 kňazskú vysviacku v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave. Svätiteľom bude arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa slávnosť bude konať iba v úzkom kruhu najbližších. Vysviacku však bude možné sledovať ONLINE na

Martin Benko SJ prijme kňazskú vysviacku2021-04-10T00:31:53+02:00

Úmysly Apoštolátu modlitby na apríl

Svetová sieť modlitby Svätého Otca známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej modlitby obetovania dňa: Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň

Úmysly Apoštolátu modlitby na apríl2021-04-02T10:29:05+02:00

Veľkonočné prianie Provinciála Jozefa Šofranka SJ

Nech je viera v Ježiša Krista, ktorý skutočne vstal z mŕtvych, prameňom pevnej nádeje, jasného svetla a hlbokej radosti i odpoveďou pre naše časy poznačené temnotou pandémie. Požehnané slávenie sviatkov Veľkej noci! Páter Jozef Šofranko SJ, provinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku      

Veľkonočné prianie Provinciála Jozefa Šofranka SJ2021-04-01T11:09:04+02:00

Prípravy na Jubilejný rok

Ignaciánska rodina sa v týchto mesiacoch pripravuje na slávenie Jubilejného roka, ktorý sa začne 20. mája tohto roku a potrvá až do 31. júla 2022. Pripomenieme si ním päťsté výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly. Toho v roku 1521 pri vojenskej obrane pevnosti v španielskej Pamplone zasiahla delová guľa. Počas mesiacov liečenia v rodnej Loyole sa

Prípravy na Jubilejný rok2021-03-26T17:34:26+01:00

Pripomíname si 55. výročia smrti P. Vendelína Javorku SJ

Tento týždeň si pripomíname 55 rokov od smrti jezuitu P. Venedelína Javorku SJ, jedného z najvýznamnejších slovenských misionárov a tiež zakladateľa a prvým rektorom Pápežského ruského kolégia v Ríme. Pri tejto príležitosti farnosť Černová a OZ Černovský chotár pozývajú na pietnu spomienku, ktorá sa uskutoční 24. marca 2021 prostred­níctvom on-line prenosu: www.cernova.sk/kostol-stream Spomienka začína o 17.00 sv.

Pripomíname si 55. výročia smrti P. Vendelína Javorku SJ2021-03-22T10:21:26+01:00

Pápež v Iraku zasial semeno pokoja a nádeja

Tieto slová povedal P. Joseph Cassar SJ, maltský jezuita, ktorý je od roku 2016 riaditeľom Jezuitskej služby utečencom (JRS) v Iraku, keď komentoval návštevu Pápeža Františka v tejto tak sužovanej, blízkovýchodnej krajiny. Táto návšteva bola ako kairos, hodnotný čas, ktorý presahuje bezprostredný chronologický čas, ktorý žijeme, a ktorý sa nachádza v rukách Božích, hodnotí

Pápež v Iraku zasial semeno pokoja a nádeja2021-03-13T09:09:47+01:00

Pripomenuli sme si nedožité sté narodeniny P. Benjamína Martinského SJ

Ježiš pri poslednej večeri povedal svojim učeníkom: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.“ (Jn 15, 13) Život a obeta pátra Benjamína Martinského SJ sú živým príkladom takejto lásky. Otec Benjamín bol kňaz a rehoľník, ktorý sa nebál svedčiť o Kristovi svojim životom a

Pripomenuli sme si nedožité sté narodeniny P. Benjamína Martinského SJ2021-03-09T15:44:30+01:00

Úmysly Apoštolátu modlitby na marec

Svetová sieť modlitby Svätého Otca známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej modlitby obetovania dňa: Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň

Úmysly Apoštolátu modlitby na marec2021-03-02T14:41:03+01:00
Go to Top