ignaciánska modlitba

spytovanie svedomia
modlitba so Svätým Písmom
krátke modlitby

examen – ignaciánske spytovanie svedomia

Examen – ignaciánske spytovanie svedomia je obzretím sa za prežitým dňom, slovom vďaky za všetko dobré, prosbou o odpustenie všetkého zlého
a školou ako hľadať a nachádzať Boha prítomného v našom každodennom živote.

Pohľadaj si pokojné miesto, kde nebudeš najbližšiu štvrťhodinku rušený.

Začni stíšením sa.
Uvedom si, že sa v modlitbe chystáš rozprávať s Bohom. Pokloň sa jeho svätej prítomnosti.

Svoj rozhovor s ním začni v jeho mene, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Pripomeň si, že Pán je Stvoriteľom všetkých vecí a že všetko čo máš, je jeho darom pre teba.
Aj dnešný deň ti daroval on.

Poďakuj mu, vlastnými slovami, ako priateľ priateľovi ďakuje za dar.
Ak je niečo, za čo by si chcel dnes Bohu zvlášť poďakovať, urob tak teraz.

S vďakou na perách, popros teraz dobrého Boha o jeho svetlo, aby si sa vedel v pravde obzrieť za prežitým dňom
a aby si vedel v prežitom nájsť stopy jeho láskavej starostlivosti o teba.

V spomienke sa vráť ku všetkému, čo si dnes prežil,… tak, akoby si pozeral film o sebe samom.
Začni tým, ako si dnes vstal. Vráť sa ta, kam ťa dnes zaviedli tvoje povinnosti,… ta, kde si dnes strávil svoj voľný čas.
Pripomeň si tváre ľudí, ktorých si dnes stretol,… všetko to, čo ťa dnes potešilo, milo prekvapilo,…
pripomeň si aj to, čo ťa dnes zaskočilo, znepokojilo, alebo sklamalo.
Ak si našiel niečo, za čo si Bohu ešte nepoďakoval, urob tak teraz.

Za chvíle dňa – za myšlienky, slová a skutky – v ktorých si dnes nebol verný svojmu kresťanskému povolaniu,
pros milosrdného Boha, aby ti odpustil!

Napokon, popros dobrého Stvoriteľa – ako priateľ priateľa – aby požehnal tvoj zajtrajší deň,…
aby si ho v múdrosti a sile Ducha Svätého prežil na jeho väčšiu slávu.

Na záver sa modli: Otče nás, ktorý si na nebesiach,…
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Ignaciánskym spytovaním svedomia ťa v krátkom videu prevedie jezuita Martin Benko SJ.


Audio nahrávku ignaciánskeho examenu si môžete vypočuť TU a letáčik examenu vo forme nájdete TU.

ignaciánska modlitba so Svätým Písmom

Ignaciánska modlitba so Svätým Písmom je otvorením si svojho vnútra pre hĺbavý osobný rozhovor s Božím Slovom,… živým a účinným,
čo rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca (Hebr 4,12). 

Pohľadaj si pokojné a vhodné miesto, kde nebudeš rušený.
Zvoľ si polohu tela tak, aby ti umožnila sústrediť sa na modlitbu.

Začni stíšením sa. Kontroluj svoje dýchanie.
Všimni si zvuky, ktoré ťa obklopujú, aj hluk myšlienok, čo ti víria hlavou. Nesnaž sa ich umlčať. Prijmi ich tým, že si ich uvedomíš.
Snaž sa sústrediť a vychutnávať prítomný okamih: nepremýšľaj, neanalyzuj, nerieš, iba buď celý prítomný tu a teraz.

Uvedom si, že sa v modlitbe chystáš rozprávať s Bohom.
Uvedom si jeho prítomnosť a ako ťa s každým tvojím ďalším nádychom udržiava pri živote.
Pokloň sa jeho svätej prítomnosti.

Svoj rozhovor s ním začni v jeho mene, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
A popros ho o dar modlitby: aby s jeho milosťou všetky tvoje úmysly, činy a úkony smerovali k službe a chvále Boha.

Teraz prejdi k textu Svätého Písma. Svätý Ignác pozýva modliť sa najmä s príbehmi z evanjelií.
Vyber si nejakú stať a opakovane, trpezlivo a pozorne si ju čítaj. Nechaj sa osloviť tým, čo čítaš.
Použi aj svoju predstavivosť a všetky svoje zmysly, aby si celý vstúpil do čítaného príbehu.

Čo v biblickom príbehu púta tvoju pozornosť?
Akým slovom či obrazom, akým detailom, zvukom, vôňou, chuťou alebo dotykom k tebe prehovára Božie Slovo?
A čo sa ti snaží povedať?

Kde v tomto príbehu nachádzaš ty svoje miesto? Kde vidíš seba?
A kde v tvojom osobnom príbehu má miesto toto Božie Slovo?

/Ak stať z Písma, s ktorou sa modlíš, akurát nie je príbehom, venuj celú svoju pozornosť slovám.
Ochutnávaj a prežúvaj ich postupne, jedno za druhým, a hľadaj to, ktorým chce Boh osloviť teba.
Pri tom slove ostaň a uvažuj, čo sa ti ním Boh snaží povedať pre tvoj konkrétny život./

Nechaj sa pozvať Božím Slovom do rozhovoru.
Oslov Krista, alebo popros niektorú z postáv z biblického príbehu, aby mu ťa predstavila.
Rozprávaj sa s Bohom! Jemu môžeš povedať všetko, ako priateľ priateľovi.

Pros ho, alebo odprosuj, ďakuj mu, alebo ho chváľ.
A daruj mu aj čas svojho mlčania, aby mohol i on prehovoriť.

Na záver sa modli: Otče nás, ktorý si na nebesiach,…
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

ignaciánske krátke modlitby

Vezmi, Pane, a prijmi
celú moju slobodu,
moju pamäť, môj rozum
a celú moju vôľu.
Všetko čo mám a čo vlastním,
ty si mi to dal.
Tebe, Pane, to vraciam,
všetko to je tvoje,
nakladaj s tým celkom
podľa svojej vôle.
Daj mi len svoju lásku a milosť,
lebo tá mi stačí. Amen.

Duša Kristova, posväť ma.
Telo Kristovo, spas ma.
Krv Kristova, napoj ma.
Voda z boku Kristovho, umy ma.
Umučenie Kristovo, posilni ma.
Ó, dobrý Ježišu, vyslyš ma.
Do svojich svätých rán skry ma.
Nedaj mi odlúčiť sa od teba.
Pred zlým nepriateľom chráň ma.
V hodinu smrti mojej povolaj ma.
A daj mi prísť k tebe,
aby som ťa s tvojimi svätými
chválil na veky vekov. Amen.

Večné Slovo, Jednorodený Syn Boží,
nauč nás pravej veľkodušnosti.
Nauč nás tebe slúžiť,
ako si to právom zasluhuješ.
Aby sme dávali a nepočítali,
aby sme bojovali a nedbali na rany,
aby sme pracovali a netúžili po odpočinku,
aby sme sa obetovali
a nečakali inú odmenu ako vedomie,
že sme splnili tvoju svätú vôľu. Amen.