Púť za povolania

Už v poradí jubilejný 10. krát putovali jezuiti v poslednú májovú sobotu k Panne Márii Snežnej v Trlenskej doline pri Ružomberku, aby sa spoločne modlili a prosili za nové povolania. S dvadsiatkou slovenských jezuitov z Bratislavy, Ivanky pri Dunaji, Trnavy, Piešťan, Ružomberka, Prešova a Košíc, sa púte zúčastnili aj štyria českí spolubratia z Prahy, Brna a Velehradu. V Trlenskej doline pútnikov

Púť za povolania2023-05-29T19:25:57+02:00

Záver 71. Kongregácie prokurátorov

V nedeľu 21. mája napoludnie sa v Španielsku skončila 71. kongregácia prokurátorov. Väčšina prokurátorov hlasovala za non cogenda, teda že nie je aktuálne potrebné zvolávať generálnu kongregáciu. Popoludní sa prokurátori zhromaždili v bazilike v Loyole, aby spolu s miestnymi veriacimi slávili ďakovnú sv. omšu. Hudba a spev odzrkadľovali atmosféru útechy na konci

Záver 71. Kongregácie prokurátorov2023-05-25T21:29:09+02:00

Kongregácia pokračuje

Zhromaždení jezuiti na Kongregácii prokurátorov v Loyole práve ukončili (v nedeľu 14. mája) osemdňové duchovné cvičenia. „Modliť sa s jezuitmi a pomáhať jezuitom modliť sa je vždy jedinečná skúsenosť a veľká výsada,“ povedal páter generál Arturo Sosa. „Vidieť ľudí, ako vážne berú duchovné cvičenia, bolo hlbokou útechou. Jezuiti vedia, kým

Kongregácia pokračuje2023-05-16T09:39:29+02:00

Komunikovať útechu

Sv. Ignác z Loyoly komunikoval s jezuitmi, ktorí žili svoje poslanie v rôznych misiách po celom svete prostredníctvom listov, ktoré si vzájomne vymieňali. Tento spôsob komunikácie ostal zachovaný v Spoločnosti Ježišovej dodnes. Keďže vývoj šiel dopredu a doba sa oproti Ignácovým časom výrazne zmenila, dnes okrem listou na komunikáciu využívame

Komunikovať útechu2023-05-14T11:22:44+02:00

71. Kongregácia prokurátorov

V sobotu, 6. mája sa v španielskej Loyole začne 71. Kongregácia prokurátorov, na ktorej sa zúčastní viac ako 100 jezuitov zo všetkých kontinentov. Slovenskú provinciu bude zastupovať P. Peter Dubovský SJ. Kľúčovým momentom bude prezentácia De Statu Societatis – O stave Spoločnosti Ježišovej, ktorú prednesie páter generál Arturo Sosa. De

71. Kongregácia prokurátorov2023-05-16T09:38:28+02:00

František s jezuitmi v Budapešti

Svätý Otec sa podľa zvyku stretáva s „miestnymi“ jezuitmi, tentoraz s nami, maďarskými jezuitmi. Stretnutie sa začalo v sobotu večer niekoľko minút po šiestej hodine a trvalo asi hodinu a pol. Čo charakterizovalo naše stretnutie? Blízkosť a bezprostrednosť. Svätý Otec sa hneď po vstupe obrátil na 96-ročného spoločníka, pátra Károlyho,

František s jezuitmi v Budapešti2023-05-16T09:40:13+02:00

Veľkonočné prianie

Posvätné tajomstvo tejto noci premáha zlobu, zmýva viny, hriešnikom vracia nevinnosť a radosť zarmúteným, odvracia nenávisť, zjednocuje srdcia a pokoruje pýchu mocných.                                         Veľkonočný chválospev Kristus vstal z mŕtvych, zvíťazil nad smrťou a otvoril nám bránu do večnosti. Kiež aj my, naša spoločnosť a celé ľudstvo, obnovení Duchom Zmŕtvychvstalého, povstávame k novému životu, k obnove pokoja,

Veľkonočné prianie2023-04-08T20:53:26+02:00

Pôstne osmičky (audio)

Srdečne Vás pozývame na pondelkové sv. omše pre mladých („osmička“) u jezuitov v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Každý pondelok sa vám pozvaný hosť prihovorí v tématickej kázni, ktorých zoznam nájdete na plagáte. Pozývame Vás aj takýmto spôsobom duchovne sa naladiť počas tohto pôstneho času. Audio záznamy z cyklu PÔSTNE

Pôstne osmičky (audio)2023-05-16T09:41:21+02:00

Nový list zo života v Arche

Slnečný a svetlý pozdrav z Archy na Slovensko, milí bratia a sestry v Kristovi, naši drahí priatelia! Už sú to tri mesiace, čo som vám písal naposledy. Najvyšší čas to napraviť. Lebo ako vonku za oknom svet nestojí, tak ani naša Archa nespí zimným spánkom. Hoci mesiace január a február

Nový list zo života v Arche2023-03-26T21:08:32+02:00

Na ceste s Ignácom po Svätej zemi

Minulý rok sme slávili päťsté výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly. Počas obdobia jeho rekonvalescencie sa v Ignácovi zrodila túžba po tom, aby hneď po uzdravení mohol ísť do Jeruzalema. To sa nakoniec aj udialo, a preto si v roku 2023 pripomíname päťsto rokov od jeho púte do Svätej zeme. Sv. Ignác sa

Na ceste s Ignácom po Svätej zemi2023-02-17T10:06:03+01:00
Go to Top