Zomrel indický jezuita P. Stan Swamy SJ

Vo veku 84 rokov zomrel v pondelok 5. júla v indickom Bombaji (Mumbai) páter Stan Swamy, jezuitský kňaz uväznený pred deviatimi mesiacmi na základe vykonštruovaného obvinenia z terorizmu, v skutočnosti za jeho angažovanosť v prospech obyvateľstva domorodých kmeňov. Páter Stan Swamy, plným menom Stanislaus Lourduswamy, bol od 29. mája v

Zomrel indický jezuita P. Stan Swamy SJ2021-07-06T17:59:51+02:00

Nový blahoslavený jezuita

Pri audiencii prefekta Kongregácie pre kauzy svätých kardinála Marcella Semerara v sobotu 19. júna schválil pápež František dekréty umožňujúce blahorečenie jezuitského kňaza nemeckého pôvodu zo 17. storočia ako aj skupiny desiatich rehoľných sestier alžbetínok, umučených v roku 1945 v Poľsku. P. Johann Philipp Jeiningen SJ sa narodil v roku 1642

Nový blahoslavený jezuita2021-06-22T18:08:43+02:00

Katechéza na 12. Nedeľu cez rok

Milé deti, milí rodičia, drahé rodiny! Naše chrámy pre spoločné bohoslužby sú opäť otvorené, ale len pre obmedzený počet. Preto pokračujeme formou video katechéz, aby sme vám priblížili Božie slovo z konkrétnej nedele. Prihovoríme sa najmä deťom, ale krátkou myšlienkou aj vám dospelým, aby sme vás povzbudili do ďalšieho týždňa.

Katechéza na 12. Nedeľu cez rok2021-06-19T15:07:18+02:00

Primičná sv. omša Martina Benka

S radosťou Vám oznamujeme, že náš spolubrat Martin Benko SJ bude sláviť primičnú svätú omšu 4. júla 2021 o 10.30 v jezuitskom Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Košiciach. Martin Benko sa narodil 22. januára 1985 v Košiciach. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 6. septembra 2003 v Ružomberku, kde absolvoval dvojročný noviciát. Potom nasledovali filozofické štúdiá v Bratislave

Primičná sv. omša Martina Benka2021-06-16T09:43:38+02:00

Prenesenie ostatkov jezuitov

V utorok, 27. apríla 2021, v kaplnke jezuitského noviciátu v Ružomberku, slúžil páter provinciál Jozef Šofranko, SJ, zádušnú svätú omšu za pátrov Rudolfa Mikuša, SJ, (†1972), Jána Gallasa, SJ, (†1970), Štefana Polónyho, SJ, (†1970), Ľudovíta Eiselleho, SJ, (†1979), a frátra Vojtecha Kulšického, SJ, (†1967). Ich ostatky boli exhumované z cintorína

Prenesenie ostatkov jezuitov2021-05-19T11:41:51+02:00

Novokňaz Martin Benko SJ (foto)

Spoločnosť Ježišova na Slovensku sa v týchto dňoch teší a Nebeskému Otcovi ďakuje za dar nového kňaza. V sobotu, 10. apríla 2021 prijal vkladaním rúk vladyku Cyrila Vasiľa SJ kňazskú vysviacku Martin Benko SJ v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa slávnosť konala iba v

Novokňaz Martin Benko SJ (foto)2021-05-19T11:11:00+02:00

2% z dane pre jezuitské diela

Drahí priatelia, pôsobenie jezuitov na Slovensku by nebolo možné bez štedrosti a žičlivosti mnohých z Vás. Nesmierne si vážime Vašu ľudskú blízkosť, podporu i priateľstvo a aj naďalej Vám chceme zo všetkých síl slúžiť a byť tu pre Vás. Aj v tomto roku by sme Vám boli nesmierne vďační za

2% z dane pre jezuitské diela2021-05-19T11:11:38+02:00

Martin Benko SJ prijme kňazskú vysviacku

S radosťou Vám oznamujeme, že náš spolubrat Martin Benko SJ príjme 10. apríla o 10.30 kňazskú vysviacku v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave. Svätiteľom bude arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa slávnosť bude konať iba v úzkom kruhu najbližších. Vysviacku však bude možné sledovať ONLINE na

Martin Benko SJ prijme kňazskú vysviacku2021-04-10T00:31:53+02:00

Katechéza na Veľkonočnú nedeľu

Milé deti, milí rodičia, drahé rodiny! Naše chrámy pre spoločné Bohoslužby sú opäť zatvorené. Preto pokračujeme formou video katechéz, aby sme vám priblížili Božie slovo z konkrétnej nedele. Prihovoríme sa najmä deťom, ale krátkou myšlienkou aj vám dospelým, aby sme vás povzbudili do ďalšieho týždňa. Pre deti bude vždy prichystaná

Katechéza na Veľkonočnú nedeľu2021-05-19T11:14:34+02:00

55. výročie smrti P. Javorku SJ

Tento týždeň si pripomíname 55 rokov od smrti jezuitu P. Venedelína Javorku SJ, jedného z najvýznamnejších slovenských misionárov a tiež zakladateľa a prvým rektorom Pápežského ruského kolégia v Ríme. Pri tejto príležitosti farnosť Černová a OZ Černovský chotár pozývajú na pietnu spomienku, ktorá sa uskutoční 24. marca 2021 prostred­níctvom on-line prenosu: www.cernova.sk/kostol-stream Spomienka začína o 17.00 sv.

55. výročie smrti P. Javorku SJ2021-05-19T11:18:33+02:00
Go to Top