Sľuby Cyrila Šestáka SJ

Utorok 2. júla, na sviatok Navštívenia Panny Márie, zložil do rúk provinciála slovenských jezuitov P. Jozefa Šofranka SJ posledné rehoľné sľuby P. Cyril Šesták SJ. Na slávnostnej sv. omši, ktorá začala o 11.00 v Lehote pod Vtáčnikom, rodisku P. Šestáka, boli prítomní jeho rodáci, rodina a jezuiti z Bratislavy, Trnavy a Ružomberka. Po svätej

Sľuby Cyrila Šestáka SJ2024-07-03T14:38:18+02:00

Stretnutie promótorov a koordinátorov mladých

Od 20. do 25. mája sa v belgickom Gente zišlo šestnásť promótorov povolaní a koordinátorov YAM (Young Adult Ministry) z celej Európy. Stretnutie sa konalo pod záštitou Jezuitskej konferencie európskych provinciálov (JCEP). Tento rok to bolo v historickom exercičnom dome Oude Abdij ("Starom opátstve’’) v Drogene neďaleko Gentu. Štyri spoločne

Stretnutie promótorov a koordinátorov mladých2024-06-28T09:20:49+02:00

Nečakaná cesta jezuitského rukopisu

Pred nedávnom sa v Rímskom jezuitskom archíve (ARSI) konala prezentácia najnovšej publikácie Institutum Historicum Societatis Iesu (IHSI) In Studios Adolescentes: Nečakaná cesta jezuitského rukopisu z Brazílie do Talianska, ktorú editovali Marina Massimi a Alcir Pecora. Táto kniha predstavuje kritické vydanie didaktického rukopisu z roku 1751, ktorý pochádza z dvoch jezuitských

Nečakaná cesta jezuitského rukopisu2024-06-20T09:10:24+02:00

Púť za povolania na Trlenskej

Už v poradí 11. krát putovali jezuiti v poslednú májovú sobotu k Panne Márii Snežnej v Trlenskej doline pri Ružomberku, aby sa spoločne modlili a prosili za nové povolania. Intuícia, ktorú mal P. Peter Bujko SJ, keď inicioval vznik týchto pútí bola, že potrebujem miesto prijatia, kde sme prijatí Bohom, a že prichádzame k našej Matke, Panne

Púť za povolania na Trlenskej2024-05-29T11:12:16+02:00

Novinky z Dobrej knihy

Jezuiti dostávajú od pápežov už celé stáročia rôzne špecifické poslania a úlohy. Plnenie takýchto osobitných misií je ich charizmou. Patrí k nim aj vedenie Vatikánskeho observatória, oficiálneho astronomického výskumného pracoviska katolíckej Cirkvi. Táto kniha je rozhovorom dvoch jezuitov, ktorí v ňom pracujú. Spája sa v nich vášeň pre stále napredujúci

Novinky z Dobrej knihy2024-05-23T16:45:18+02:00

Jarný list z Archy 2024

Drahí priatelia Archy, sláva svätému Duchu, ktorého slávne Zostúpenie tento týždeň slávime! V týchto dňoch si košické parky podmaňuje vôňa kvitnúcich líp, jar neodvratne prechádza do leta a to je znak, že nastal ten správny čas podeliť sa s vami novinkami zo života v našej Arche. Nazval som ju našou, lebo

Jarný list z Archy 20242024-05-22T15:26:52+02:00

Diskusia o rodine Munkovcov

Prinášame zvukový záznam diskusie o životnom príbehu rodiny Munkovcov a ich odkaze pre dnešok z 15. apríla 2024 v bratislavskom UPeCe v Mlynskej doline.   Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza v Bratislave (UPeCe) usporiadalo pri príležitosti Roka Tomáša Munka diskusný večer o živote a mučeníctve Božích služobníkov Tomáša a Františka Munkovcov a celej

Diskusia o rodine Munkovcov2024-04-22T11:21:19+02:00

Tomáš a František Munk – diskusia v univerzitnom centre

Pri príležitosti Roka Tomáša Munka pripravilo Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza v Bratislave (UPeCe) diskusný večer o živote a mučeníctve rodiny Munkovcov. V pondelok 15. apríla o 20:15 Vás pozývame do UPeCe (Mlynská dolina - Staré Grunty 36) na diskusiu o Tomášovi Munkovi a jeho rodine, ktorá tragicky zahynula

Tomáš a František Munk – diskusia v univerzitnom centre2024-04-12T20:38:15+02:00

P. Dubovský členom Európskej Akadémie vied

V sobotu 6. apríla počas slávnostného programu, ktorý sa uskutočnil na univerzite v Salzburgu bol do Európskej Akadémie vied a umení uvedený P. Peter Dubovský SJ v kategórii Theologia Universalis. Na slávnosti sa zúčastnili spolubratia zo Slovenska a Česka. P. Dubovskému blahoželáme. Info a foto: Peter Buša SJ

P. Dubovský členom Európskej Akadémie vied2024-04-06T14:21:11+02:00
Go to Top