aktuality

Katechézy pre deti a rodičov – 7. Veľkonočná nedeľa

Milé deti, milí rodičia, drahé rodiny! Naše chrámy pre spoločné bohoslužby sú opäť otvorené, ale len pre obmedzený počet. Preto pokračujeme formou video katechéz, aby sme vám priblížili Božie slovo z konkrétnej nedele. Prihovoríme sa najmä deťom, ale krátkou myšlienkou aj vám dospelým, aby sme vás povzbudili do ďalšieho týždňa.

Katechézy pre deti a rodičov – 7. Veľkonočná nedeľa2021-05-15T09:25:32+02:00

Koncert – Lutnové duety

Pri príležitosti začiatku Ignaciánskeho jubilejného roka, ktorým si pripomenieme päťsté výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly, sa uskutoční koncert pre dve lutny, počas ktorého zaznejú myšlienky z jeho Autobiografie. Koncert sa uskutoční v sobotu, 15. mája o 19.30 v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Z verejných zdrojov koncert podporil Fond

Koncert – Lutnové duety2021-05-13T10:08:26+02:00

Ignaciánsky jubilejný rok

Vidieť všetky veci novým spôsobom v Kristovi je mottom Ignaciánskeho jubilejného roka, ktorý začne 20. mája tohto roku a potrvá až do 31. júla 2022. Pripomenieme si ním päťsté výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly, ktoré začalo v máji 1521 zranením guľou z kanóna pri obrane pevnosti v španielskej Pamplone.

Ignaciánsky jubilejný rok2021-05-04T10:39:43+02:00

Ostatky jezuitov prenesené do Ružomberka

V utorok, 27. apríla 2021, v kaplnke jezuitského noviciátu v Ružomberku, slúžil páter provinciál Jozef Šofranko, SJ, zádušnú svätú omšu za pátrov Rudolfa Mikuša, SJ, (†1972), Jána Gallasa, SJ, (†1970), Štefana Polónyho, SJ, (†1970), Ľudovíta Eiselleho, SJ, (†1979), a frátra Vojtecha Kulšického, SJ, (†1967). Ich ostatky boli exhumované z cintorína

Ostatky jezuitov prenesené do Ružomberka2021-04-28T21:28:38+02:00

Novokňaz Martin Benko SJ, foto z vysviacky

Spoločnosť Ježišova na Slovensku sa v týchto dňoch teší a Nebeskému Otcovi ďakuje za dar nového kňaza. V sobotu, 10. apríla 2021 prijal vkladaním rúk vladyku Cyrila Vasiľa SJ kňazskú vysviacku Martin Benko SJ v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa slávnosť konala iba v

Novokňaz Martin Benko SJ, foto z vysviacky2021-04-21T18:26:24+02:00

Prosba o 2% z dane pre jezuitské diela na Slovensku

Drahí priatelia, pôsobenie jezuitov na Slovensku by nebolo možné bez štedrosti a žičlivosti mnohých z Vás. Nesmierne si vážime Vašu ľudskú blízkosť, podporu i priateľstvo a aj naďalej Vám chceme zo všetkých síl slúžiť a byť tu pre Vás. Aj v tomto roku by sme Vám boli nesmierne vďační za

Prosba o 2% z dane pre jezuitské diela na Slovensku2021-04-22T10:19:47+02:00

Martin Benko SJ prijme kňazskú vysviacku

S radosťou Vám oznamujeme, že náš spolubrat Martin Benko SJ príjme 10. apríla o 10.30 kňazskú vysviacku v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave. Svätiteľom bude arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa slávnosť bude konať iba v úzkom kruhu najbližších. Vysviacku však bude možné sledovať ONLINE na

Martin Benko SJ prijme kňazskú vysviacku2021-04-10T00:31:53+02:00

Katechézy pre deti a rodičov – Veľkonočná nedeľa

Milé deti, milí rodičia, drahé rodiny! Naše chrámy pre spoločné Bohoslužby sú opäť zatvorené. Preto pokračujeme formou video katechéz, aby sme vám priblížili Božie slovo z konkrétnej nedele. Prihovoríme sa najmä deťom, ale krátkou myšlienkou aj vám dospelým, aby sme vás povzbudili do ďalšieho týždňa. Pre deti bude vždy prichystaná

Katechézy pre deti a rodičov – Veľkonočná nedeľa2021-04-03T14:18:50+02:00

Prípravy na Jubilejný rok

Ignaciánska rodina sa v týchto mesiacoch pripravuje na slávenie Jubilejného roka, ktorý sa začne 20. mája tohto roku a potrvá až do 31. júla 2022. Pripomenieme si ním päťsté výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly. Toho v roku 1521 pri vojenskej obrane pevnosti v španielskej Pamplone zasiahla delová guľa. Počas mesiacov liečenia v rodnej Loyole sa

Prípravy na Jubilejný rok2021-03-26T17:34:26+01:00

Pripomíname si 55. výročia smrti P. Vendelína Javorku SJ

Tento týždeň si pripomíname 55 rokov od smrti jezuitu P. Venedelína Javorku SJ, jedného z najvýznamnejších slovenských misionárov a tiež zakladateľa a prvým rektorom Pápežského ruského kolégia v Ríme. Pri tejto príležitosti farnosť Černová a OZ Černovský chotár pozývajú na pietnu spomienku, ktorá sa uskutoční 24. marca 2021 prostred­níctvom on-line prenosu: www.cernova.sk/kostol-stream Spomienka začína o 17.00 sv.

Pripomíname si 55. výročia smrti P. Vendelína Javorku SJ2021-03-22T10:21:26+01:00
Go to Top