aktuality

Novokňaz Martin Benko SJ

  Spoločnosť Ježišova na Slovensku sa v týchto dňoch teší a Nebeskému Otcovi ďakuje za dar nového kňaza. V sobotu, 10. apríla 2021 prijal vkladaním rúk vladyku Cyrila Vasiľa SJ kňazskú vysviacku Martin Benko SJ v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa slávnosť konala iba

Novokňaz Martin Benko SJ2021-04-12T11:19:06+02:00

Katechézy pre deti a rodičov – Nedeľa Božieho milosrdenstva

Milé deti, milí rodičia, drahé rodiny! Naše chrámy pre spoločné Bohoslužby sú opäť zatvorené. Preto pokračujeme formou video katechéz, aby sme vám priblížili Božie slovo z konkrétnej nedele. Prihovoríme sa najmä deťom, ale krátkou myšlienkou aj vám dospelým, aby sme vás povzbudili do ďalšieho týždňa. Pre deti bude vždy prichystaná

Katechézy pre deti a rodičov – Nedeľa Božieho milosrdenstva2021-04-10T18:21:49+02:00

Martin Benko SJ prijme kňazskú vysviacku

S radosťou Vám oznamujeme, že náš spolubrat Martin Benko SJ príjme 10. apríla o 10.30 kňazskú vysviacku v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave. Svätiteľom bude arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa slávnosť bude konať iba v úzkom kruhu najbližších. Vysviacku však bude možné sledovať ONLINE na

Martin Benko SJ prijme kňazskú vysviacku2021-04-10T00:31:53+02:00

Katechézy pre deti a rodičov – Veľkonočná nedeľa

Milé deti, milí rodičia, drahé rodiny! Naše chrámy pre spoločné Bohoslužby sú opäť zatvorené. Preto pokračujeme formou video katechéz, aby sme vám priblížili Božie slovo z konkrétnej nedele. Prihovoríme sa najmä deťom, ale krátkou myšlienkou aj vám dospelým, aby sme vás povzbudili do ďalšieho týždňa. Pre deti bude vždy prichystaná

Katechézy pre deti a rodičov – Veľkonočná nedeľa2021-04-03T14:18:50+02:00

Prípravy na Jubilejný rok

Ignaciánska rodina sa v týchto mesiacoch pripravuje na slávenie Jubilejného roka, ktorý sa začne 20. mája tohto roku a potrvá až do 31. júla 2022. Pripomenieme si ním päťsté výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly. Toho v roku 1521 pri vojenskej obrane pevnosti v španielskej Pamplone zasiahla delová guľa. Počas mesiacov liečenia v rodnej Loyole sa

Prípravy na Jubilejný rok2021-03-26T17:34:26+01:00

Pripomíname si 55. výročia smrti P. Vendelína Javorku SJ

Tento týždeň si pripomíname 55 rokov od smrti jezuitu P. Venedelína Javorku SJ, jedného z najvýznamnejších slovenských misionárov a tiež zakladateľa a prvým rektorom Pápežského ruského kolégia v Ríme. Pri tejto príležitosti farnosť Černová a OZ Černovský chotár pozývajú na pietnu spomienku, ktorá sa uskutoční 24. marca 2021 prostred­níctvom on-line prenosu: www.cernova.sk/kostol-stream Spomienka začína o 17.00 sv.

Pripomíname si 55. výročia smrti P. Vendelína Javorku SJ2021-03-22T10:21:26+01:00

Hymnický spev „Ó, svätý Jozef, hľa prichádzame“

a Hymnický spev „Ó, svätý Jozef, hľa prichádzame“ vznikol z príležitosti Roku sv. Jozefa. Jeho iniciátorom bol P. Jozef Šuppa SJ, ktorý napísal text spevu. Text zhudobnil P. Vlastimil Dufka SJ a v spolupráci s Máriou Zajíčkovou Králikovou pripravil nahrávku. Text spevu je modlitbou komunity veriacich, ktorá prosí

Hymnický spev „Ó, svätý Jozef, hľa prichádzame“2021-03-22T09:24:59+01:00

Pápež v Iraku zasial semeno pokoja a nádeja

Tieto slová povedal P. Joseph Cassar SJ, maltský jezuita, ktorý je od roku 2016 riaditeľom Jezuitskej služby utečencom (JRS) v Iraku, keď komentoval návštevu Pápeža Františka v tejto tak sužovanej, blízkovýchodnej krajiny. Táto návšteva bola ako kairos, hodnotný čas, ktorý presahuje bezprostredný chronologický čas, ktorý žijeme, a ktorý sa nachádza v rukách Božích, hodnotí

Pápež v Iraku zasial semeno pokoja a nádeja2021-03-13T09:09:47+01:00

Pripomenuli sme si nedožité sté narodeniny P. Benjamína Martinského SJ

Ježiš pri poslednej večeri povedal svojim učeníkom: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.“ (Jn 15, 13) Život a obeta pátra Benjamína Martinského SJ sú živým príkladom takejto lásky. Otec Benjamín bol kňaz a rehoľník, ktorý sa nebál svedčiť o Kristovi svojim životom a

Pripomenuli sme si nedožité sté narodeniny P. Benjamína Martinského SJ2021-03-09T15:44:30+01:00

Akademická obec Trnavskej univerzity je v štrajkovej pohotovosti

Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave (AS TU) ako reprezentant akademickej obce a samosprávy TU v Trnave s obavou sleduje kroky ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a štátneho tajomníka v oblasti vysokého školstva a vyhlasuje štrajkovú pohotovosť akademickej obce Trnavskej univerzity v Trnave. AS TU zásadne odmieta zverejnený

Akademická obec Trnavskej univerzity je v štrajkovej pohotovosti2021-02-26T16:40:02+01:00
Go to Top