100 rokov jezuitov na Slovensku

Vo vydavateľstve Dobrá kniha vyšla publikácia 100 rokov Spoločnosti Ježišovej na Slovensku 1920 - 2020. Táto inšpiratívna kniha je nielen veľkolepým či kritickým zhodnotením minulosti, poukázaním na prítomnosť, ale ponúka aj víziu do budúcnosti. Na stránkach tejto knihy môže čitateľ vstúpiť do udalostí, ktoré s odohrali v rôznych časových obdobiach za uplynulé