Na celom svete sa 23. 11. uskutočnila Červená streda. Jej zmyslom je pripomínať si tých, ktorí sú vo svete prenasledovaní pre svoje náboženské presvedčenie. Znakom tejto iniciatívy je rozsvietené červené svetlo symbolizujúce krv trpiacich pre vieru. Pri tejto príležitosti sa chrámy a monumenty rozžiarili načerveno. Aj náš kostol Najsvätejšej Trojice v Trnave bol v túto stredu nesvietený a po večernej sv. omši sme sa spoločne pomodlili za trpiacich kresťanov. Viac informácií o Červenej strede nájdete na stránke acnslovensko – pomoc trpiacej Cirkvi.

„Vo svete, kde sa rozličné formy modernej tyranie snažia potlačiť náboženskú slobodu, alebo zredukovať ju do subkultúry bez práva vysloviť verejne svoj názor, či využívajú náboženstvo ako zámienku pre nenávisť a brutalitu, je nevyhnutne potrebné, aby ľudia rozličných náboženských tradícií spojili svoje hlasy pri volaní po pokoji, tolerancii a rešpektovaní dôstojnosti a práva iných.“ Pápež František

Info: Peter Buša SJ
Foto: Michal Lipovský