V nedeľu 20. októbra 2019 Cirkev slávila 93. svetový deň misií. Celý mesiac október je tento rok navyše aj Mimoriadnym misijným mesiacom. Pápež František dopoludnia predsedal slávnostnej svätej omši za evanjelizáciu národov v Bazilike sv. Petra a napoludnie sa stretol s veriacimi pri modlitbe Anjel Pána. Pokrstených pozval k nadšenému ohlasovaniu Božieho kráľovstva.

Cirkev okrem toho tento rok slávi október ako Mimoriadny misijný mesiac pri príležitosti 100. výročia apoštolského listu pápeža Benedikta XV. Maximum illud.

K dnešnému Svetovému dňu misií pápež František napísal posolstvo s názvom: „Pokrstení a poslaní: Kristova Cirkev v misii vo svete“. Okrem iného v ňom píše:

V otcovstve Boha a materstve Cirkvi je zakorenená naša misia, pretože neodmysliteľnou súčasťou krstu je poslanie, ktoré Ježiš vyjadril vo veľkonočnom poverení: ako Otec poslal mňa, i ja posielam vás, plných Ducha Svätého, pre zmierenie sveta.“

Homília: Tvoj život je misiou, darom, ktorý treba ponúknuť
„Kráčaj s láskou v ústrety všetkým, lebo tvoj život je jednou vzácnou misiou: nie je príťažou, ktorú treba strpieť, ale darom, ktorý treba ponúknuť. Do toho! Bez strachu: kráčajme v ústrety všetkým!“ Týmito slovami dnes, v Misijnú nedeľu, povzbudil pápež František veriacich k vydávaniu svedectva. Eucharistiu vo Vatikánskej bazilike slávil spolu s účastníkmi práve prebiehajúcej Synody biskupov o Amazónii a množstvom kňazov a veriacich z celého sveta.

Počas svätej omše za Evanjelizáciu národov s osobitnými liturgickými čítaniami (Iz 2,1-5; Ž 95; 2 Tim 1-8; Mt 28, 16-20) zaznelo viacero svetových jazykov, v prosbách veriacich to bol aj africký jazyk yoruba, hindština či čínština. Slávnosť hudobne sprevádzal aj spevácky zbor z Bolívie zaodetý v prestrofarebných tradičných odevoch.

Svätý Otec v homílii vychádzal z osobitných liturgických čítaní dnešnej slávnosti a sústredil sa na tri kľúčové slová: vrch, vystupovať, všetci. Veriacim zdôraznil jedinečnosť osobného poslania:

Ježiš hovorí aj tebe: „Choď, nepremárni príležitosť svedčiť!“ Brat, sestra, Pán od teba očakáva to svedectvo, ktoré nikto iný nemôže vydať namiesto teba. Kiež dokážeš spoznať, ktoré je to slovo, ten odkaz Ježiša, ktorý Boh chce povedať svetu tvojím životom, aby sa tvoje vzácne poslanie nepremárnilo.“

Anjel Pána: Nech pokrstení s obnovenou snahou spolupracujú na ohlasovaní
Na poludnie sa pápež František stretol s veriacimi pri modlitbe Anjel Pána. Z okna apoštolského paláca pútnikom adresoval príhovor, v ktorom pripomenul sté výročie Apoštolského listu pápeža Benedikta XV. Maximum illud o činnosti misionárov vo svete, ktoré bolo podnetom pre vyhlásenie tohtoročného októbra za Mimoriadny misijný mesiac.

Svätý Otec komentoval liturgické čítania 29. nedele v období cez rok (2 Tim 3,14 – 4, 2 a Lk 18,1-8). Ako povedal, „svetový deň misií je vhodnou príležitosťou k tomu, aby si každý pokrstený prostredníctvom obnovenej snahy živšie uvedomil nevyhnutnosť spolupracovať na ohlasovaní Božieho slova, Božieho kráľovstva“.

Pápež veriacich povzbudil s nadšením hlásať, že v Ježišovi milosrdenstvo víťazí nad hriechom a bratstvo nad nevraživosťou:

Veriaci sú pozvaní všade s novým nadšením prinášať dobrú zvesť, že v Ježišovi milosrdenstvo víťazí nad hriechom, nádej nad strachom, bratstvo nad nevraživosťou. Kristus je náš pokoj a v ňom je každé rozdelenie prekonané a len v ňom je spása každého človeka a každého národa.“

Zuzana Klimanová
Zdroj: Rádio Vatikán

Celé znenie Posolstva Svätého Otca Františka na Svetový deň misií 2019 si môžete prečítať na stránke KBS.