Naše dielo Centrum pomoci pre rodinu v Trnave oslavuje 10. výročie od svojho založenia a fungovania. Pri tejto príležitosti bude 20.2 2019 o 16:00 ďakovná sv. omša v jezuitskom kostole, ktorú bude celebrovať o. arcibiskup Mons.Ján Orosch. Slávnostným kazateľom bude Vladyka Milan Chautur, predseda rady KBS pre rodinu. Po sv. omši o 18:00 bude na ABÚ v sieni Marianum galaprogram. Všetci sú srdečne pozvaní.

Viac si môžeš pozrieť na stránkach Centra pomoci pre rodinu