9-ty ročník kampane Národný týždeň manželstva na Slovensku je pripravený na štart…

Milí manželia!

Urobte počas tohtoročného NTM niečo, čo vás baví, objavujte jeden druhého, vybočte z každodenného stereotypu… a obnovte hravosť a zábavu vo vašom vzťahu! Ako to bude vyzerať, je len na vás! Niekoľko inšpirácií ponúkame aj na našom webe. A ak máte možnosť zúčastniť sa nejakého podujatia, ktoré dobrovoľníci NTM pripravujú vo vašom okolí, nenechajte si ju ujsť!

Vlado a Renáta Sochorovci, celoslovenskí koordinátori NTM

 

Vybrali sme pre Vás niekoľko zaujímavých udalostí NTM spojených s jezuitmi:

10.2. o 11:00 – Aj Boh sa s nami hrá. Tematický príhovor pre manželov počas detskej sv. omše v našom kostole v Trnave. (P. Matej Kasan SJ)

13.2. o 10:00 (možnosť príchodu už o 9:30) – Ako sa nezblázniť na materskej dovolenke. Prednáška psychologičky Mgr. Zuzany Fabiánovej v Centre pomoci pre rodinu v Piešťanoch (MC Cesta). Viac o tejto udalsti nájdete tu

14.2. o 8:00 – 20:00 – Adorácia rodín v našom kostole v Trnave. (P. Matej Kasan SJ). Viac o tejto udalsti nájdete tu 

14.2. o 10:00 – Manžel nie je dieťa. Prednáška psychologičky Mgr. Lucie Drábikovej, PhD. v Centre pomoci pre rodinu v Trnave. Viac o tejto udalsti nájdete tu

14.2. o 17:30 – Manželské večery. Kurz 8 večerov pre manželov na utužovanie svojho manželského vzťahu v Centre pomoci pre rodinu v Trnave. Viac o tejto udalsti nájdete tu

17.2. o 11:00 – Obnova manželských sľubov počas detskej sv. omše v našom kostole v Trnave. (P. Matej Kasan SJ)

Viac o programe Národného týždňa manželstva si môžete pozrieť na stránke NTM