Pozývame mladých mužov vo veku od 18 do 35 rokov, ktorí rozmýšľajú o duchovnom povolaní v rámci Spoločnosti Ježišovej na Trlenskú chatu pri Ružomberku v dňoch od 23. do 25. septembra 2022. Počas víkendu nazvaného Jezuitom dnes sa budete môcť bližšie zoznámiť so životom jezuitskej rehole, s jej históriou, formáciou aj dnešnou apoštolskou činnosťou. Budete sa môcť pýtať na čokoľvek. Českí a slovenskí jezuiti sa s vami podelia o to, čo ich viedlo k rozhodnutiu vydať sa na cestu rehoľného života a ako táto voľba ovplyvnila ich ďalšie smerovanie. Účastníci víkendu budú mať príležitosť osobne hovoriť o hľadaní vlastného povolania. Bude priestor na spoločnú aj osobnú modlitbu.

Prihláste sa na: povolani@jesuit.cz

Viac info o jezuitskom povolaní nájdeš na jezuitoudnes.cz

Video pozvánka