Misijný účet: SK15 7500 0000 0040 1648 7894 (do poznámky: „pomoc utečencom“)

Odídencom z Ukrajiny poskytujeme ubytovanie a stravu v našich komunitách v Košiciach, Prešove, Piešťanoch, Trnave a Bratislave, spolu 39 lôžok v 19 izbách. Asistujeme im pri vybavovaní potrebných dokumentov na našich úradoch, pri zápise detí do slovenských škôl aj pri hľadaní zamestnania. Okrem toho sa dobrovoľnícky zapájame do viacerých charitatívnych a humanitárnych projektov a zbierok na pomoc Ukrajine.

Jeden zo slovenských jezuitov, P. Ján Burda SJ, pôsobí priamo na Ukrajine ako kaplán v stacionároch pre mentálne postihnutých dospelých spoločenstva L’Arche-Kovcheh vo Ľvove, kde sa okrem vlastným zverencom usilujú pomáhať aj niekoľkým presídlencom.

Sme v pravidelnom kontakte aj s medzinárodnými štruktúrami Jezuitskej služby utečencom (JRS).

Možnosti pomoci Ukrajincom cez jezuitov v Trnave: formulár.

Kontakt: pomocukrajine.sj@gmail.com