Na kríži bola rozbitá najvzácnejšia
Božia nádoba, ktorá naplnila svet Kristovou vôňou.
Nech pokoj vzkrieseného Krista naplní vaše životy
a nech vás pomaže olejom radosti.

Požehnané veľkonočné sviatky!